3-stegs posisjoneringsstrategi

Posisjonering er en helt sentral del av markedsføringen. Når merkevaren posisjoneres, kartlegger bedriften hva som skiller dem fra konkurrentene. Det finnes mange strategier og modeller å følge, og blant disse finner vi en smart 3-stegs posisjoneringsstrategi.

Til syvende og sist handler posisjonering om innsikt i eget produkt, bransje og målgruppe. Ved å kunne vise til definerte fordeler ved dine produkter, blir det enklere for forbrukerne å huske din merkevare. La oss se nærmere på saken!

Øye i lyspære: Hva er en 3-stegs posisjoneringsstrategi?

Hva er en 3-stegs posisjoneringsstrategi?

Posisjoneringsstrategier har som mål å avdekke merkevarens mest konkurransedyktige områder, og gir et innblikk i hva bedriften bør fokusere på. Hvis «alle» i bransjen konkurrerer om å tilby det beste sortimentet, kan det lønne seg å heller posisjonere seg som best på pris eller kundeopplevelse.

I en 3-stegs posisjoneringsstrategi finnes det – som navnet antyder – tre steg. Det finnes mange modeller og strategier å basere seg på, men innsikt i målgruppe, marked og eget produkt er alltid en vesentlig faktor. PS! Elementene i en posisjoneringsstrategi er også nyttige å kunne litt om.

Statistikk på PC er nyttig når du lager en 3-stegs posisjoneringsstrategi

Steg 1

Det første steget handler om å etablere en referanseramme. Dette gjør du ved å identifisere de relevante konkurrentene til bedriften din, så vel som målgruppen.

Hvem konkurrerer produktet med, hvor overlapper tilbudene og hvem er kunden du prøver å nå?

Få hjelp med tekst til en 3-stegs posisjoneringsstrategi

Steg 2

Neste steg handler om at bedriften skal identifisere hvorvidt egen merkevare og konkurrerende bedrifter har de samme likhetspunktene.

Finn først og fremst de optimale differensierings- og paritetspunktene for merkeassosiasjon. Noen punkter vil alltid være like, men forsøk å finne hva som skiller merkevaren din ut i mengden, samtidig som du tenker over hva som er relevant for målgruppen.

Vi ser nærmere på 3-stegs posisjoneringsstrategi

Steg 3

Det tredje steget i en 3-stegs posisjoneringsstrategi går ut på å identifisere hvorvidt bedriften har differensieringspunkter som er overbevisende.

Finn for eksempel et mantra for merkevaren som oppsummerer dens essens og posisjon. Et merkemantra gjør det dessuten enklere for kunden å huske merkevaren din!

Skjema med sjekkpunkter: Slik går du frem i en 3-stegs posisjoneringsstrategi

Taktisk posisjonering er viktig for markedsføringen

Posisjonering er en vesentlig del av alle markedsstrategier, og sentralt for oppbygging av merkevaren. Det er gjennom posisjonering du finner din plass i markedet og ser muligheter for fremtidig vekst. Merkevaren trenger ikke være relevant for alle, men for målgruppen.

Posisjonering handler om å skille seg ut på markedet, der det er mulig. Finn de styrkene og kvalitetene som gjør ditt produkt til det beste valget! Du må med andre ord definere hvorfor kundene skal velge akkurat din merkevare.

I enhver bransje finnes det konkurranse, og derfor er det viktig å bygge merkevaren opp for å skape bevissthet. Forbrukere har vansker med å huske alle merkevarene de møter på, og derfor gjelder det å skille seg litt ut i mengden.

Jobber du med posisjonering, vil du skape en bestemt oppfatning og assosiasjon til merkevaren i forbrukerens hode. Du konkretiserer de positive fordelene ved ditt produkt, i håp om at forbrukerne skal huske det i lang tid.

Rakett: Slik lykkes du med en 3-stegs posisjoneringsstrategi

Slik jobber du med posisjonering og differensiering av produkt

Differensiering handler om å bygge kunnskap til eget merke på et marked med mange konkurrenter. For å kunne bygge opp en solid og stabil merkevare i kundens bevissthet, må du produsere konsekvente budskap over en lengre periode.

Du må kommunisere informasjon som gjenspeiler den assosiasjonen du ønsker at målgruppen skal ha til merkevaren. For å klare dette, må du få innsikt i hvem målgruppen er før kommunikasjonen starter. Det nytter ikke å kommunisere intenst, dersom budskapene ikke når gjennom.

Når du arbeider med differensiering, skal du finne de punktene ved produktet ditt som skiller seg ut. Du vil som regel alltid ha konkurrenter med lignende eller identisk tilbud, noe som nesten er uunngåelig.

En bil må for eksempel ha hjul og et ratt, da dette er en vesentlige funksjoner. Men bilen kan ha andre differensieringspunkter som et smart ryggekamera, firehjulstrekk eller lignende. Det viktigste er at dine differensieringspunkter er relevant for målgruppen.

Få hjelp med tekst til din 3-stegs posisjoneringsstrategi

Motta 500 ord gratis

Tekst er viktig i en god posisjoneringsstrategi og kan brukes til flere deler av arbeidet. Før du starter med posisjonering, er det viktig å ha et klart bilde av merkevaren og hvem målgruppen er. Dette brukes nemlig til å planlegge videre kommunikasjon!

Det er viktig å uttrykke seg konsekvent i kommunikasjon med målgruppen. Helhet i alle ledd er nødvendig. Det må imidlertid også legges vekt på at budskapet formidles på riktig måte, og at det står i stil med målgruppens behov og merkevarens verdier.

Din Text kan hjelpe deg med god kommunikasjon som styrker merkevarebyggingen. Vi kan blant annet bistå med å lage et merkemantra, hvilket er det siste leddet i en 3-stegs posisjoneringsstrategi.

Ta kontakt med oss i dag, og motta treffsikre tekster på 1, 2, 3!