Å sammenligne tekster

Det å sammenligne tekster kan være aktuelt i flere situasjoner. Et eksempel er når man får i oppgave å analysere og tolke to forskjellige tekster på skolen, ved å sette disse tekstene opp mot hverandre. 

Dersom du er usikker på hvorfor eller hvordan du kan sammenligne tekster, bør du lese videre. Vi skal her forklare deg de viktigste prinsippene på en enkel og forståelig måte!

Person som holder et forstørrelsesglass ved siden av en annen person som skriver på en PC

Hvorfor analysere én tekst opp mot en annen?

Ved å sammenligne tekster kan du lære mye om både skrivemåte, sjanger og virkemidler. Du vil legge merke til at ulike forfattere gjerne tar i bruk vidt forskjellige språklige virkemidler. Dette er bare noe av det som er relevant å se på i en tekstanalyse. 

Du kan også sammenligne tekster fra ulike tidsepoker, og se hvordan forfattere har jobbet med ulike litterære verk i hver sin epoke.

Sammenligning gjøres altså først og fremst for å få en bedre forståelse av hvordan tekster bygges opp, og hva slags virkemidler forfatterne bruker.

Dette kan du igjen kunne dra nytte av når du selv skal skrive tekster. Kanskje du kan plukke opp noen tips ved å se på andres verk?

En skribent som sammenligner ulike bokstaver med et forstørrelsesglass

Hvordan sammenligne tekster?

Det å sammenligne tekster trenger ikke å være så vanskelig. Det kan være nyttig å lage en skjematisk fremstilling (tabell), slik at du går gjennom hvert av verkene på en systematisk måte. På den måten kan du forsikre deg om at du sjekker de samme faktorene i begge verk.

Det er mange punkter som kan være relevante å se nærmere på. Her er noe av det du kan vurdere når du skal sammenligne tekster:

  • Tema
  • Sjanger
  • Budskap
  • Bruk av virkemidler
  • Når ble verket skrevet?
  • Oppbygging (er det kapitler, avsnitt eller lignende?)
  • Lengde (antall sider eller ord)
  • Målgruppe 

Når du har kartlagt disse tingene i hver av tekstene du skal analysere, er det på tide å sammenligne de to tekstene. Har forfatterne ulik eller lik tematikk i verkene sine? Blir ulike virkemidler tatt i bruk, eller finnes det fellestrekk?

Sammenlign også øvrige faktorer, som lengde, oppbygning, tidsepoke og lignende. Det kan også være relevant å tenke over hvilken målgruppe teksten er laget for. Er det en barnebok, eller er teksten kanskje rettet mot personer med høy faglig kompetanse?

En skribent som bruker tid på å sammenligne tekster på en skrivemaskin

Å sammenligne tekster kan være tidkrevende

Dersom du skal sammenligne tekster kan prosessen potensielt være veldig tidkrevende. Dette gjelder spesielt dersom du skal sammenligne to bøker. Skal du sammenligne to artikler eller kortere verk, er prosessen ofte litt mindre tidkrevende.

Ta derfor hensyn til lengden på tekstene du skal sammenligne. Er det snakk om mange hundre sider som skal gjennomgås, kan det være lurt å begynne i god tid. Ta gjerne notater underveis, slik at du ikke glemmer viktige punkter i analysen din.

Din Text logo

Motta hjelp med dine tekster

Er du over gjennomsnittet interessert i litteratur, og ønsker å sammenligne ulike litterære verk? Dette kan være en lærerik prosess som kan hjelpe deg til å skrive bedre tekster selv også. Dersom du sliter med å skrive en god tekst, kan Din Text hjelpe.

Vi brenner for gode tekster, og kan skrive alt fra artikler til taler. Kontakt oss i dag og motta tekst av høy kvalitet på 1, 2, 3!