AIDA-prinsippet

AIDA-prinsippet er et kommunikasjonsprinsipp som er vanlig innen markedsføring. Dette prinsippet er delt inn i fire faser, og det er også grunnen til at det er fire bokstaver. Det brukes vanligvis av bedrifter i forbindelse med utvikling av et nytt produkt.

Det betyr at AIDA er både teori og praksis. Denne modellen gir oss en trinn-for-trinn oversikt over de ulike prosessene som utgjør påvirkningsprosessen. For at påvirkningen skal være vellykket, må alle forskjellige prosessene må være vellykket. Prosessen må altså oppnå det ønskede resultatet.

Men hva står AIDA egentlig for, og hvordan fungerer denne modellen i praksis? Det er disse spørsmålene vi skal svare på i denne artikkelen. Vi skal også gi deg et eksempel på hvordan du kan bruke AIDA på egen hånd, så hvis du har lyst til å lære dette, så bør du definitivt lese videre!

Forstørrelsesglass

Hva er AIDA-prinsippet?

Ordet AIDA er en forkortelse av de fire engelske ordene attention, interest, desire og action. Vi har tilsvarende ord på norsk, og disse er oppmerksomhet, interesse, ønske og handling.

Dette prinsippet handler om at det ikke er mulig å overbevise forbrukeren umiddelbart. Bare fordi noe fanger forbrukerens oppmerksomhet, så betyr ikke det at vedkommende går for å kjøpe produktet samme ettermiddag. Tanken må få tid til å modne.

Bedrifter ansetter vanligvis markedsførere eller andre kompetente personer til å gjøre dette for dem. Det er altså markedsføreren sitt ansvar å sørge for at de lykkes med helle de fire prosessene, slik at selve påvirkningsprosessen kan ansees for å være vellykket.

Det er en fellesnevner for de forskjellige prosessene i AIDA, og det er at alle virkemidlene som blir brukt, må tilpasses til den aktuelle målgruppen.

Mann som hopper over en hekk

Oppmerksomhet

Fase én i AIDA handler om å vekke forbrukerens oppmerksomhet. Det betyr at vedkommende må få øye på produktet på en eller annen måte, og det kan gjøres på forskjellige måter.

I denne prosessen er det viktig å bruke virkemidler som målgruppen er opptatt av. Hvis målgruppen din er for eksempel 14 år gamle jenter, så kan kjendiser som er trendy på det tidspunktet være et godt virkemiddel. For gutter i samme alder, kan virkemiddelet kanskje være relatert til gaming.

Interesse

Fase to i AIDA går ut på å få forbrukeren interessert i produktet. Som nevnt er det ikke mulig å umiddelbart hoppe fra fase én til fase fire.

Når du som markedsfører har fanget forbrukerens oppmerksomhet, må du altså få forbrukeren til å se hva det spesifikke produktet kan gjøre for vedkommende.

Dokument og PC med forstørrelsesglass

Ønske

Deretter kommer fase tre, og i denne fasen skal forbrukeren begynne å ønske produktet. Når du har lykkes med fase én og to, så vil du automatisk lykkes med fase tre. Denne prosessen henger nemlig sammen med prosessene ovenfor.

Når forbrukeren har begynt å ønske seg produktet, så er du enda et steg nærmere fra en vellykket påvirkningsprosess.

Handling

Den siste fasen i AIDA er handling. Det betyr at forbrukeren skal gjennomføre den handlingen som du ønsker at vedkommende skal foreta seg. I de fleste påvirkningsprosesser er det å kjøpe produktet som du markedsfører.

Men det er naturligvis ikke slik at du kan heve champagneglasset i det dere trer inn i den fjerde og siste fasen av påvirkningsprosessen. Også du som markedsfører må stå løpet ut, for å forsikre deg om at det går den veien du ønsker. Men det du må gjøre, er imidlertid ganske enkelt.

Selv om forbrukeren ønsker seg produktet, så er det en siste ting som gjenstår når dere når den siste fasen av påvirkningsprosessen. Hvordan kan forbrukeren få tak i produktet? Som markedsfører må du gjøre informasjonen og prosessen så enkel som overhodet mulig.

Hvis produktet ditt selges på Østlandet, er sjansen for at den 14 år gamle jenten setter seg på bussen fra et sted på Vestlandet for å kjøpe det, veldig liten.

Personer som samarbeider

AIDA-modellen i praksis

Synes du at det hørtes enkelt ut? Det er dog litt mer komplisert enn som så. Som markedsfører er det viktig at du har tungen rett i munnen, når du jobber med AIDA-modellen.

Som nevnt er det noe alle fasene i påvirkningsprosessen har til felles, og det er at virkemidlene må tilpasses målgruppen. Virkemidler som fungerer på 14 år gamle jenter vil ikke fungere like gode på middelaldrende menn i aldersgruppen 50-60 år, for eksempel.

Det å tilpasse virkemidlene til målgruppen er ikke verdens vanskeligste oppgave. Men enhver markedsfører må være forberedt på at budskapet ikke alltid når frem til absolutt alle.

Grunnen til det at det ikke er alle 14 år gamle jenter som digger kjendiser, for eksempel. Det finnes faktisk jenter i den aldersgruppen som er mer opptatt av gaming. Det utgjør to forskjellige påvirkningsprosesser som krever forskjellige virkemidler.

Sjekkliste

AIDA eksempel

Ettersom AIDA er en modell som brukes ofte i forbindelse med markedsføring, så finnes det veldig mange eksempler på denne modellen. Nedenfor finner du et eksempel med utgangspunkt i 14 år gamle jenter som er opptatt av kjendiser:

1) Oppmerksomhet: Få en Gjennomsiktig ryggsekk!

2) Interesse: Med Gjennomsiktig ryggsekk trenger du ikke stå lenge i kø utenfor arenaen når du skal på konsert!

3) Ønske: Gjennomsiktig ryggsekk vil gjøre at sikkerhetskontrollen kun tar et par sekunder!

4) Handling: Kjøp nå på www.gjennomsiktigryggsekk.no eller bestill per tlf. 123 412 34

Tekstforfatter som viser frem et tekstdokument

Slik bruker du modellen i din markedsføring

Vi har nevnt det tidligere i denne artikkelen, men en god ting kan ikke sies for ofte. I dette tilfellet er det at du må ha tungen rett i munnen når du jobber med AIDA-modellen. Hvis du lykkes med det, så vil denne modellen uten tvil være et veldig nyttig verktøy.

Når du jobber med markedsføring og AIDA, så må du vite hvem som er målgruppen din. Målgruppe er et ord som brukes om menneskene som du ønsker å nå frem til. I denne artikkelen har vi nevnt flere eksempler på hva en målgruppe kan være.

Å finne ut hva som er målgruppen din, er en del av forarbeidet til markedsføringsprosessen. Det betyr at det er noe du finner ut før det blir aktuelt å trekke inn AIDA i arbeidet.

Enhver vellykket påvirkningsprosess bygger på et grundig forarbeid med utgangspunkt i målgruppe og valg av virkemidler som tilpasses den aktuelle målgruppen.