Anaforer

Anaforer kalles gjerne også for stilistisk gjentakelse, og er et virkemiddel som benyttes innen språk og litteratur. Denne formen for stilistikk kan bidra til at en tekst eller tale får en viss attityde og påvirkningskraft.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva anaforer er og hvor virkemiddelet benyttes. Vi skal også vise deg noen eksempler, og snakke litt om beslektede virkemidler – som epiforer.

Forstørrelsesglass

Hva er anaforer?

Anaforer kan beskrives som et språklig virkemiddel, der man gjentar en identisk formulering eller et likt ord i begynnelsen av flere setningsledd eller setninger. Virkemiddelet er retorisk, og kan benyttes når man ønsker å overbevise eller overtale.

Samtidig er anaforer ofte brukt som et rent stilistisk virkemiddel. Det betyr for eksempel at virkemiddelet benyttes for at teksten skal utstråle en bestemt stil eller form.

Sjekkliste av anaforer

Anaforer | Eksempel

Det finnes mange eksempler på bruk av anaforer i litteratur og norsk språk. I Norges nasjonalsang «Ja, vi elsker dette landet» gjentas «dette landet» i starten av flere setningsledd i andre vers. Her er et utdrag fra teksten:

«Dette landet Harald berget 

med sin kjemperad,

dette landet Håkon verget

medens Øyvind kvad;

Olav på det land har malet 

korset med sitt blod,

fra dets høye Sverre talet 

Roma midt imod!»

Det blir også benyttet anaforer i mange kjente diktsamlinger. Et eksempel er Harald Sverdrups dikt «Øvelser i hjemlig diskriminering». Her har han valgt å starte alle diktets strofer med «Jævla».

I taler er det også veldig vanlig å ta i bruk anaforer. Det er for eksempel vanlig at politikere eller andre som ønsker å skape innflytelse hos lytterne bruker gjentakelser i starten av setningene.

Tekstdokument som ligger over tastaturet på en PC

Epifor – nært beslektet virkemiddel av anafor

Epiforer er et annet språklig og litterært virkemiddel som minner mye om anaforer. Forskjellen er at gjentakelsen her kommer i slutten av setningsleddene eller setningene.

Også epiforer benyttes av stilistiske eller retoriske grunner. De kan bidra til at en tekst eller tale får større påvirkningskraft eller et spesifikt stiluttrykk.

Personer som setter sammen objekter

Anafor vs. parallellisme

I forbindelse med anaforer kan man også høre snakk om parallellisme. Sistnevnte er også et grammatisk virkemiddel, men her gjentas betydningen med ulike ordvalg som betyr det samme. Uttrykkene som benyttes er altså unike, men med identisk mening.

Grammatisk parallellisme og anaforer vil derfor kunne ha en lignende effekt, både retorisk og stilistisk.

Din Text logo

Ønsker du å skrive en tekst med bruk av anaforer?

Dersom du ønsker å skrive en tekst – enten det er en tale eller et dikt – der anaforer benyttes, gjelder det å lage en plan. Finn først ut hvilket budskap du ønsker å formidle, før du finner en virkningsfull anafor som kan fremheve budskapet.

Det å skrive en tekst med anaforer er ikke nødvendigvis så enkelt. Din Text hjelper deg gjerne, enten du vil ha hjelp til å skrive en bok eller andre tekster. Vi leverer tekst som er skreddersydd dine ønsker og behov.

Kontakt oss i dag og motta tekst med anaforer!