Appellativt språk

Hensikten med appellativt språk er å påvirke mottakeren på en eller annen måte. Denne typen språk benyttes ofte i forbindelse med reklame og andre lignende tekster. Formålet med slike tekster er å påvirke mottakeren til å gjøre en spesifikk handling.

I dagens samfunn møter du på reklame uansett hvor du snur deg. Indirekte så betyr det at du leser en form for appellativt språk en eller flere ganger om dagen hver eneste dag.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva appellativt språk egentlig er. Vi skal se på hensikten med en ekspressiv tekst, og ord som har en påvirkende effekt. I tillegg skal vi se på hvordan du kan bruke appellativt språk i markedsføring. Synes du at det høres interessant ut? Da er det bare å lese videre!

Forstørrelsesglass

Hva er appellativt språk?

Appellativt språk finner du i appellative tekster. Det finnes mange eksempler på appellative tekster i dagens samfunn, og et av dem er reklametekster. Reklame er en sakprosasjanger, men det er ikke som generell sakprosa. Reklame skal reklamere og påvirke mottakeren, ikke informere.

Denne typen språk er spesielt effektivt, hvis mottakeren er negativt innstilt ovenfor det som reklamen representerer. Da vil appellativt språk være et godt virkemiddel til å endre mottakerens negative innstilling.

Målet med appellativt språk er altså å overbevise mottakeren om å gjøre noe. Det finnes mange eksempler på appellativt språk, med andre ord. Nedenfor vil du kunne se noen eksempler:

1) Spis grønnsaker!

2) Se på TV!

3) Knytt skolissene dine!

Tekstforfatter som utarbeider en ekspressiv tekst

En ekspressiv tekst skal påvirke leseren

Hensikten med en ekspressiv tekst er å påvirke leseren, og det betyr at denne typen tekst inneholder appellativt språk. Men det er en viktig forskjell mellom en ekspressiv tekst og en reklametekst, og det er hvordan teksten formuleres.

Selv om hensikten med tekstene er den samme, så vil ikke forsøket på å påvirke leseren være like synlig i en ekspressiv tekst. Det vil det derimot være i en reklametekst.

Ovenfor så vi på noen eksempler på appellativt språk. Vi kan ta utgangspunkt i de samme eksemplene her. I en ekspressiv tekst ville disse eksemplene blitt formulert på en litt annen måte:

1) Jeg liker grønnsaker.

2) Jeg liker å se på TV.

3) Jeg må alltid knytte skolissene mine, før jeg går ut av døren.

En ekspressiv tekst fokuserer altså på hvilke holdninger avsenderen har, i stedet for å prøve altfor hardt å påvirke mottakeren på en svært direkte måte. I stedet skjer påvirkningen sakte, men sikkert. I noen tilfeller legger ikke en gang mottakeren merke til det selv!

Sjekkliste

Ord som påvirker

Det er ingen hemmelighet at du velger ord for å påvirke. Det spiller ingen rolle om du skriver en sakprosaisk eller skjønnlitterær tekst, for som skribent eller forfatter ønsker du alltid at leseren skal føle noe når vedkommende leseren teksten din.

Hvilke ord du velger å bruke, er avhengig av tekstens budskap. Det betyr at en tekst som handler om noe trist inneholder ord som folk flest har triste assosiasjoner til, og en tekst som skal formidle et hyggelig budskap inneholder ord som folk flest blir i godt humør av.

Nedenfor kan du se noen eksempler på ord som påvirker. De tre første eksemplene er triste, mens de tre siste er det motsatte:

1) Ulykkesdag

2) Tragedie

3) Sint

4) Sol

5) Lykkelig

6) Morsom

Skribenter

Bruk appellativt språk i markedsføring

Appellativt språk er et effektivt virkemiddel i arbeid med markedsføring. Det er et subtilt virkemiddel, for det er ikke alle som er klar over at de blir påvirket av et enkelt ord. Noen mennesker ser nemlig på ord som ord. For å se effekten av det, må du vite hvor stor påvirkningskraft ord faktisk har.

Det er mange eksempler på bruk av appellativt språk i markedsføring. Nedenfor kan du se et klassisk eksempel er appellativt språk i markedsføring:

Røyking dreper

Det er imidlertid viktig å understreke folks holdninger spiller inn i bruken av appellativt språk. Bare fordi det står at røyking potensielt kan drepe deg, så betyr ikke det at alle som røyker slutter på dagen. Det er faktisk langt ifra det som faktisk er tilfellet.