Årsrapport | En mal gjør jobben enklere 

Er du på utkikk etter en årsrapport-mal? Det å skrive årsrapporten trenger ikke å være innviklet eller tidkrevende. Likevel er det visse elementer du bør sørge for å ha med. Så, hvordan skal egentlig rapporten se ut, og hva inneholder den?  

Her finner du svar! 

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass

Er årsmelding og årsrapport det samme? 

Ja. En årsrapport eller årsmelding er en rapport som utarbeides på årlig basis, og inneholder opplysninger om et selskaps årsregnskap og årsberetning. Rapporten sier derfor noe om virksomhetens økonomiske utvikling og situasjon.  

Årsregnskap inneholder igjen resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling – altså nøkkeltall fra regnskapet. Rapporten kan dessuten inneholde statistikk, slik at man får oversikt over hvilke piler som peker opp og ned.  

Årsberetningen er derimot en beskrivende rapport som opplyser om virksomhetens tilstand. Her kommenteres gjerne årsregnskap, miljøhensyn, sykefravær og lignende. Ja, og hvilke oppgaver som er utført. 

Tekstforfatter som viser frem en artikkel

Hvordan ser en årsrapport ut? 

En årsrapport bør være ryddig og oversiktlig. Innledningsvis inneholder den gjerne litt informasjon om styret og ulike verv. Her oppgir man styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, kontaktpersoner og andre nøkkelpersoner. 

I tillegg til dette, skal du legge inn årsregnskapet og rapportere fra året som gikk. Dernest kan man for eksempel presentere årsberetningen, men informasjon om samarbeid, fokusområder, videre satsing/handlingsplan og lignende. 

Samarbeid mellom flere personer: Dårlig kommunikasjon er blant viktige fallgruver i endringsledelse

Hvordan lage en årsrapport? Mal forenkler arbeidet! 

Mange bedrifter velger å bruke en årsrapport-mal. På den måten trenger man ikke å bruke for mye tid og krefter på oppsettet. Istedenfor trenger du bare å fylle inn relevante opplysninger om virksomheten din.  

Du vil finne mange ulike årsrapport-maler på nett. Disse er gjerne utarbeidet for ulike bransjer, men har mange likhetstrekk. Ellers kan du selvfølgelig velge å skrive årsrapporten fra bunnen av. Det er altså ikke et konkret fasitsvar på hvordan rapporten din skal se ut. 

Et eksempel på en årsrapport 

Dersom du er usikker på hvordan du lager en årsrapport, kan det være nyttig å se på andre virksomheters rapporter. Det ligger mange eksempler ute på nett. Kanskje du kan finne inspirasjon i oppsettet til Skatteetatens årsrapport?  

Husk imidlertid på at du bør utarbeide rapporten slik at den tilpasses din bedrift. Det er ikke nødvendigvis slik at ett oppsett passer like godt for alle. Dersom du er usikker, er det kanskje best å bruke en generell årsrapport-mal. 

Liste over fallgruver i endringsledelse

Hva brukes årsrapporten til? 

En årsrapport kan ha mange bruksområder. Kort fortalt kan den gi alle interessenter innsikt i et selskaps økonomi og aktiviteter det siste året.  

Det kan for eksempel være snakk om potensielle samarbeidspartnere, sponsorer, långivere eller andre. For disse er bedriftens økonomi kanskje helt avgjørende. Rapporten kan også gi virksomheten selv innsikt og oversikt over egen situasjon.  

Skribenter som skriver på PC

Motta en årsrapport-mal 

Ønsker du en mal som forenkler jobben når du skal lage virksomhetens årsrapport? Din Text bistår deg gjerne over kneiken. Vi lager maler som er tilpasset den enkelte bransje og virksomhet. Malen inneholder blant annet punkter som årsregnskap og -beretning. 

Lag en ryddig og oversiktlig årsrapport på 1, 2, 3 – og få oversikt over virksomhetens milepæler det siste året!