Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjonsprosessen Kommunikasjon kan foregå på mange måter, men hvordan avsender velger å kommunisere, har stor betydning på effekten og hvordan budskapet blir tolket. En kommunikasjonsprosess er en overføring av informasjon mellom avsender og mottaker....

Kommunikasjon under endring

Kommunikasjon under endring

Kommunikasjon under endring Kommunikasjon under endring er viktig for at endringsprosessen skal være mest mulig effektiv og skje på best mulig måte. Ved god kommunikasjon unngår du både endringsmotstand og det å havne i andre fallgruver som kan oppstå som et resultat...

Hvordan skrive en markedsplan?

Hvordan skrive en markedsplan?

Hvordan skrive en markedsplan? En markedsplan burde være en sentral del av bedriftens forretningsplan. Dette er et verktøy som styrer bedriften i riktig retning for fremtidig vekst, og gjør det lettere å fordele ressurser på en effektiv måte som skaper resultater....

Hvordan skrive en god saktekst?

Hvordan skrive en god saktekst?

Hvordan skrive en god saktekst? Hvordan skrive en god saktekst som appellerer til mottakerne? Saktekster kan være alt fra faktabaserte artikler og leksikonartikler, til leserinnlegg i aviser. Finn ut hvordan du går frem! En god saktekst skal være informativ og basert...

Merkemantra

Merkemantra

Merkemantra Posisjonering går ut på å identifisere konkurrenter og målgruppe i en referanseramme. Bedrifter må også avdekke optimale partiets- og differensieringspunkter for merkevaren. Til slutt skal det skapes et mantra som oppsummerer essensen: Merkemantra....

Mellomtekster

Mellomtekster

Mellomtekster Mellomtekster er et begrep som ble brukt på starten av 1900-tallet, om forklarende tekst i stumfilmer. Teksten skulle forklare seeren hva som kom til å skje i neste scene, for å gjøre handlingen mer forståelig. Etter hvert gikk mellomtekster over fra å...

Markedsposisjon

Markedsposisjon

Markedsposisjon Markedsposisjon er et begrep som ofte brukes i sammenheng med markedsføring. Det handler altså om det å følge med i utviklingen på forskjellige plan. Det generelle markedet og målgruppen er under stadig utvikling. Det betyr at begge endrer seg med...

Hvordan skrive en god tekst på norsk?

Hvordan skrive en god tekst på norsk?

Hvordan skrive en god tekst på norsk? Hvordan skrive en god tekst på norsk? Hvis dette er et spørsmål du har stilt deg en eller flere ganger før, så er du ikke alene om det. Et raskt Google-søk forteller oss at det finnes over 7 millioner resultater for akkurat denne...

Digital markedsføring Norge

Digital markedsføring Norge

Digital markedsføring Norge Lurer du på hvilke trender som gjelder innen digital markedsføring i Norge? Både søkemotoroptimalisering (SEO) og innholdsmarkedsføring er veldig relevant i 2021. Digital markedsføring inntok Norge i takt med bruken av internett, og har...

Hvordan skrive en bok?

Hvordan skrive en bok?

Hvordan skrive en bok? Fremgangsmåten for hvordan skrive en bok vil være avhengig av sjangeren og forarbeidet som er lagt ned. Det finnes uendelig mange bokformer og sjangere, og alle har forskjellige særtrekk. Man kan skrive om seg selv, eller om noen andre, man kan...

Filmmanus eksempel

Filmmanus eksempel

Filmmanus eksempel Et filmmanus eksempel kan være praktisk for deg som trenger inspirasjon til manuset ditt. Finn ut hvordan et godt filmmanus bør se ut i denne guiden! Er du usikker på hvordan et manus bygges opp, eller lurer på hvordan replikker legges inn? Et...

AIDA-prinsippet

AIDA-prinsippet

AIDA-prinsippet AIDA-prinsippet er et kommunikasjonsprinsipp som er vanlig innen markedsføring. Dette prinsippet er delt inn i fire faser, og det er også grunnen til at det er fire bokstaver. Det brukes vanligvis av bedrifter i forbindelse med utvikling av et nytt...