Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjonsprosessen Kommunikasjon kan foregå på mange måter, men hvordan avsender velger å kommunisere, har stor betydning på effekten og hvordan budskapet blir tolket. En kommunikasjonsprosess er en overføring av informasjon mellom avsender og mottaker....
Kommunikasjon under endring

Kommunikasjon under endring

Kommunikasjon under endring Kommunikasjon under endring er viktig for at endringsprosessen skal være mest mulig effektiv og skje på best mulig måte. Ved god kommunikasjon unngår du både endringsmotstand og det å havne i andre fallgruver som kan oppstå som et resultat...
Hvordan skrive en markedsplan?

Hvordan skrive en markedsplan?

Hvordan skrive en markedsplan? En markedsplan burde være en sentral del av bedriftens forretningsplan. Dette er et verktøy som styrer bedriften i riktig retning for fremtidig vekst, og gjør det lettere å fordele ressurser på en effektiv måte som skaper resultater....
Hvordan skrive en god saktekst?

Hvordan skrive en god saktekst?

Hvordan skrive en god saktekst? Hvordan skrive en god saktekst som appellerer til mottakerne? Saktekster kan være alt fra faktabaserte artikler og leksikonartikler, til leserinnlegg i aviser. Finn ut hvordan du går frem! En god saktekst skal være informativ og basert...
Merkemantra

Merkemantra

Merkemantra Posisjonering går ut på å identifisere konkurrenter og målgruppe i en referanseramme. Bedrifter må også avdekke optimale partiets- og differensieringspunkter for merkevaren. Til slutt skal det skapes et mantra som oppsummerer essensen: Merkemantra....