Bransjeanalyse

Bransjeanalyse gir deg et innblikk i konkurransemarkedet og avdekker bedriftens egne styrker og svakheter. Med et analytisk bilde av konkurrenter får bedriften et bedre beslutningsgrunnlag.

Vil du vite hvordan bedriften din rangerer i forhold til konkurrentene? Da trenger du en bransjeanalyse. Den avdekker bransjens sterkeste og svakeste virksomheter, og tar høyde for flere områder som vekst, størrelse, effektivitet og lønnsomhet. 

For å lykkes på markedet må du vite mer om dine konkurrenter. Har de dårligere eller bedre resultater? Hvilke tiltak bør du gjøre for å fremme vekst? Hvem kontrollerer markedet?

Hvem er konkurrenter, hvem har makten og hvor lett er det for nye konkurrenter å etablere seg? Dette vil en bransjeanalyse fortelle deg, og vi i Din Text kan hjelpe.

Bøker og sjekkliste

Bransjeanalyse definisjon

En bransjeanalyse gir en analytisk innsikt i konkurrenter og markedet, gjennom en sammenligning av egen bedrift med ønsket bransje. 

I en bransjeanalyse sammenligner du din egen bedrift med konkurrentene i bransjen, slik at du kan avdekke styrker og svakheter samt iverksette tiltak som gir et konkurransefortrinn. 

Det analytiske bilde gjør det enklere å ta smarte  og strategiske bedriftsbeslutninger. Vekst og fremtidig verdiskapning er både avhengig av bedriftens egne resultatet og atferden til konkurrenter i markedet.

Når du får en bedre innsikt i egen markedsandel, konkurransefortrinn og svakheter, kan du iverksette strategiske tiltak før andre konkurrenter. En bransjeanalyse er derfor en viktig del av fremtidige strategier og et nødvendig verktøy for å kunne sikre bedriftens fremtid.

Person som skriver på et dokument

Hva er bransjestruktur?

En bransjestruktur og en konkurrentanalyse, går inn under en bransjeanalyse. Analysen bygger på femkraftsmodellen: Etablering, substitutter, maktposisjonen til kjøper, maktposisjonen til leverandøren og rivalisering mellom konkurrenter. 

Femkraftsmodellen ble utviklet av Michael Porter, og dette er den klassiske modellen brukt for å analysere bransjestruktur. Kundens maktposisjon avdekkes gjennom hvor enkelt det er for dem å presse priser nedover. Leverandørene på sin side kan heve prisene. 

Koster det lite å etablere seg på markedet? Dette gir trusler fra potensielle konkurrenter. Finnes det lignende bedrifter med samme tilbud som dere? Dette er substitutter.

Rivalisering mellom konkurrenter, forteller om den nåværende konkurransesituasjonen. Tilbyr mange konkurrenter tilbyr lignende produkter? Dette gir bedriften liten makt når det gjelder avtaler. Bransjestrukturer gjør det altså lettere å avdekke styrker og svakheter.

Personer som legger ned fem stjerner

Faktorer i en analyse som bør inkluderes

En bransjeanalyse skal avdekke hvem som står sterkest i markedet, både med tanke på effektivitet, konsolidering, vekst, lønnsomhet og størrelse.

Det legges frem rankingtabeller innenfor ulike områder i bransjen, og her skal de høyeste og lavest rangerte selskapene inkluderes. Du vil få innsikt i hvordan din bedrift rangerer i forhold til konkurrentene, på respektive områder.

En god analyse tar hensyn til femkraftsmodellen, for å gi et grundig overblikk over det nåværende markedet og potensielle trusler i fremtiden.

Det er viktig å ta hensyn til nyetableringer, nedganger, omsetningsvekst og konkursutvikling. I tillegg tar analysen for seg hvorvidt kundene eller leverandørene kontrollerer markedet, eventuelle substitutter og hvem som sitter på de største markedsandelene.

Person som går ut av en PC med et dokument i hånda

Vi skriver bransjeanalyse for deg

Få et oversiktlig bilde av egne styrker og svakheter sammenlignet med markedet, og avdekke hvilke tiltak du bør gjøre i forhold til konkurrentenes prestasjoner. Vi i Din Text hjelper deg med å skrive en bransjeanalyse.

Med en godt utarbeidet og formulert analyse, vil du stille sterkere på neste møte med styre og ledere. Analysen skal gi et bedre beslutningsgrunnlag og gi bedriften de rette verktøyene for å fremme vekst. Dette kan kun oppnås med en godt skrevet bransjeanalyse.

Fortell oss om din bransje og la oss skrive bransjeanalysen for deg. Akkurat nå får du de første 500 orden helt gratis. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og få en analyse som sikrer fremtidig vekst gjennom strategiske beslutninger.