Bruk av semikolon

Det norske språk er fylt av gode ord og tegn, som gjør det lettere for mottakeren å forstå det vi skriver. Semikolon (;) er ett av disse tegnene og brukes for å lage et opphold mellom to hovedsetninger.

Semikolon har faktisk sin egen dag, den 6.februar. Dette regnes som semikolonets dag, da Aldo Manuzio gikk bort denne dagen i 1515. Han var en italiensk typograf, og regnes som en av semikolonets opphavsmenn.

Det er ikke uvanlig at nordmenn bruker semikolon feil, dette er nemlig et tegn de færreste lærte seg på skolen. Et semikolon er aldri obligatorisk, men fungerer som en mellomting mellom et komma og et punktum.

Mange styrer bort fra semikolonet, nettopp fordi de ikke er helt sikre på reglene. Men faktisk er reglene for bruk av semikolon svært enkle. I denne teksten skal vi se nærmere på hvordan du bruker tegnet.

Et stort forstørrelsesglass

Semikolon eller kolon?

Semikolon skal ikke blandes med kolon, og det er viktig at du ikke bruker disse tegnene om hverandre. De har en helt forskjellige bruk, og kan aldri brukes i stedet for hverandre.

Semikolon brukes på to forskjellige måter. Enten mellom to hovedsetninger, der den andre setninger henger sammen med den første, eller utfyller den første setning.

Det er også mulig å bruke semikolon mellom ledd i en oppramsing. For eksempel slik. elevrådet består av Peder Ås, 8A; Kari Nordmann, 9B; Ola Nordmann, 10C. Kolon brukes derimot i klokkeslett, ved replikk og sitat, ved eksemplifisering og forklaring, verkhenvisninger og i Internettadresser.

En lyspære

Semikolon og stor bokstav

Generelt sett skal det ikke være stor bokstav i etter et semikolon. Hvis du ser på eksempelet gitt ovenfor, ser du at det brukes stor bokstav grunnet en oppramsing av egennavn – dette er det eneste unntaket.

For eksempel, nesten alle kom i kjole; Kari hadde skjørt. I dag skriver vi om semikolon; i morgen skriver vi om komma.

Med mindre det kommer et egennavn etter semikolon, skal du altså bruke liten bokstav. Dette er en mye lettere regel å huske enn stor og liten bokstav knyttet til vanlig kolon.

Tekstdokumenter med skrift

Bruk av kolon i norsk

Kolon og semikolon er to helt forskjellige tegn. De aller fleste benytter seg mest av kolon, og bruker heller komma, tankestrek eller punktum i stedet for et semikolon. Dette skyldes nok at tegnsettingen ikke læres i dagens undervisning.

Reglene for semikolon er derimot langt enklere å huske enn kolon. Vi har allerede snakket om stor og liten bokstav knyttet til semikolon, hvilket er en lett og «rett frem» regel.

Hvis du skriver en fullstendig setning etter et kolon, skal du bruke stor bokstav. Hvis du skriver en oppramsing, skal du derimot bruke komma og små bokstaver. Hvis påfølgende setning ikke er direkte knyttet til første setning, brukes det som regel liten bokstav.

Semikolon blir ikke like mye brukt som kolon, men nå som du kan de grunnleggende reglene, kan du trygt bruke semikolon på riktig måte.