3-stegs posisjoneringsstrategi

3-stegs posisjoneringsstrategi

3-stegs posisjoneringsstrategi Posisjonering er en helt sentral del av markedsføringen. Når merkevaren posisjoneres, kartlegger bedriften hva som skiller dem fra konkurrentene. Det finnes mange strategier og modeller å følge, og blant disse finner vi en smart 3-stegs...
Fallgruver innen endringsledelse

Fallgruver innen endringsledelse

Fallgruver i endringsledelse I endringsledelse er det mange fallgruver. Dette skyldes først og fremst at det er mange faktorer som bør tas med i betraktningen når endringer skal utføres. Endringslederen er en sentral nøkkelperson, og bør ta en rekke hensyn til øvrige...
Hva er enveiskommunikasjon?

Hva er enveiskommunikasjon?

Hva er enveiskommunikasjon? Hvilken kommunikasjonstype er egentlig den mest effektive i markedsføring? Tidligere var enveiskommunikasjon den eneste måten vi nådde ut til kundegrupper på, men med årene har kommunikasjonsprosessen forandret seg. Enveiskommunikasjon...