Indirekte kommunikasjon

Indirekte kommunikasjon

Indirekte kommunikasjon  Kommunikasjon deles ofte inn i direkte og indirekte kommunikasjon. Når noe formidles på en indirekte måte, er vanligvis ikke avsenderens intensjon like tydelig. Ved indirekte kommunikasjon kan det derfor være mer utfordrende å forstå hva som...
Ulike måter å kommunisere på

Ulike måter å kommunisere på

Ulike måter å kommunisere på   Kommunikasjon er viktig for de fleste levende vesener, og kan foregå på mange ulike måter. Blant dyr kommuniseres det med både lukt, lyder og bevegelser. Også vi mennesker har ulike måter å kommunisere på – både med og uten ord.  Det som...
Porters bransjeanalyse

Porters bransjeanalyse

Porters bransjeanalyse  En bransjeanalyse er en analyse som utføres for å kartlegge konkurransen innad i en bransje. Analysen gir svar på hvilke krefter bedriften din konkurrerer mot, og gjør det mulig å tilrettelegge markedsføringen deretter. Porters bransjeanalyse...
Markedsføringsplan

Markedsføringsplan

Markedsføringsplan En markedsføringsplan er en plan over den kommende markedsføringsprosessen til en bedrift. Den inneholder vanligvis konkret informasjon om hvordan markedsføringsavdelingen ser for seg veien videre. I planen vil det for eksempel være informasjon om...