Skrive produktomtale?

Skrive produktomtale?

Skrive produktomtale?  Mange leverandører og butikker lar kundene sine skrive produktomtaler – altså anmeldelser om produktene sine på egen hjemmeside. Bloggere og influensere får også i oppdrag å skrive omtaler av produkter i mange tilfeller, og da gjerne mot...
Indirekte kommunikasjon

Indirekte kommunikasjon

Indirekte kommunikasjon  Kommunikasjon deles ofte inn i direkte og indirekte kommunikasjon. Når noe formidles på en indirekte måte, er vanligvis ikke avsenderens intensjon like tydelig. Ved indirekte kommunikasjon kan det derfor være mer utfordrende å forstå hva som...
Ulike måter å kommunisere på

Ulike måter å kommunisere på

Ulike måter å kommunisere på   Kommunikasjon er viktig for de fleste levende vesener, og kan foregå på mange ulike måter. Blant dyr kommuniseres det med både lukt, lyder og bevegelser. Også vi mennesker har ulike måter å kommunisere på – både med og uten ord.  Det som...
Porters bransjeanalyse

Porters bransjeanalyse

Porters bransjeanalyse  En bransjeanalyse er en analyse som utføres for å kartlegge konkurransen innad i en bransje. Analysen gir svar på hvilke krefter bedriften din konkurrerer mot, og gjør det mulig å tilrettelegge markedsføringen deretter. Porters bransjeanalyse...