Selvbiografi

Selvbiografi

Selvbiografi Selvbiografier en sjanger som har et trofast, stort og engasjert publikum. Vi liker å høre om andre menneskers liv, enten det er gjennom ukeblader, filmer, podcast eller bøker. En selvbiografi er en bok skrevet om forfatterens eget liv.  Mange drar...
Hvordan lage referanseliste?

Hvordan lage referanseliste?

Hvordan lage referanseliste? Hvordan lage referanseliste? Enten du markedsfører eller skriver en artikkel bør du kunne referere til troverdige kilder bak alle fakta. Vi viser deg hvordan du lager en referanseliste! Lager du en artikkel, bør du ofte kunne vise til...
Tankestrek

Tankestrek

Tankestrek Tankestrek (–) er et symbol som fungerer som skilletegn i setninger. Ofte signaliserer tegnet en kunstpause i setningen, men det kan også ha andre bruksområder. Det finnes to ulike former for tankestrek. Det kan være forvirrende å vite når du bør bruke...
Hvordan skrive et foredrag?

Hvordan skrive et foredrag?

Hvordan skrive et foredrag? Hvordan skrive et foredrag som når best mulig ut til publikum? Et godt foredrag kjennetegnes blant annet av gode forberedelser og en tydelig talerstemme. Manuskriptet er imidlertid vel så viktig. Dersom du har fått i oppdrag å holde et...
Hva koster en tekstforfatter?

Hva koster en tekstforfatter?

Hva koster en tekstforfatter? Dette er et mye omdiskutert spørsmål som mange bedrifter lurer på. Det er ikke alltid lett og oversiktlig å vite hva en tekstforfatter koster, men det finnes noen grep du kan benytte. Dette kan du benytte for å finne ut av hva kostnaden...