Dårlig mediehåndtering truer merkevaren

Dårlig mediehåndtering kan utgjøre en reell risiko for bedriftens navn og rykte. Kommunikasjon med mediene kan være aktuelt både i krisesituasjoner og lignende. Finn ut hvordan du går frem!

Enhver bedrift kan bli overrumplet dersom en akutt krisesituasjon skulle oppstå. Alvorlige arbeidsulykker, dødsfall, interne kriser eller lignende kan alle føre til henvendelser fra mediene. Det er her mediehåndtering kommer inn i bildet.

Det kan være utfordrende å vite hvordan man kommuniserer med mediene, enten det er en avis eller en TV-kanal som vil innhente informasjon. Hvor går grensen for hva som kan deles? Hvordan skal du besvare (litt for) direkte spørsmål? La oss se nærmere på god vs. dårlig mediehåndtering!

Mediehåndtering

Slik motarbeider du dårlig mediehåndtering

Hva er egentlig dårlig mediehåndtering? Se for deg at en ansatt på byggeplassen blir utsatt for en alvorlig ulykke grunnet brudd på HMS fra bedriftens side. Dette er naturligvis ikke noe du er stolt over, og det frister kanskje lite å uttale seg i mediene.

Den fjerde statsmakt er imidlertid sulten på informasjon, og er ikke redd for å granske bedrifter. Med dårlig mediehåndtering er du ikke forberedt på hva du skal si til journalisten som ringer, og du sier kanskje mer eller mindre enn hva du bør si.

For å unngå dårlig mediehåndtering, gjelder det å forberede seg best mulig. Her er noen punkter du bør ha i bakhodet:

 

 • Gi et mest mulig korrekt bilde av den aktuelle situasjonen
 • Vis medfølelse og empati
 • Vær troverdig
 • Ha et tett samarbeid med kriseledelsen i kommunen din og politiet
 • Skjerm og vern de rammede og pårørende
 • Ikke spekuler
 • Sørg for jevnlige oppdateringer – også dersom det ikke er noe nytt å melde
 • Beklag situasjonen før du besvarer innledende spørsmål
 • Bruk sosiale medier aktivt gjennom krisesituasjonen (besvar spørsmål etc.)
Strategi

Når mediehåndteringer blir verre enn krisen selv

Det finnes dessverre mange eksempler på dårlig mediehåndtering. I verste fall kan mediehåndteringen bli verre enn selve krisen. Dersom du for eksempel fremstår som lite empatisk eller forteller sensitive opplysninger, kan dette forverre situasjonen betraktelig.

Ta deg derfor tid til å forberede deg ordentlig for å unngå dårlig mediehåndtering. Det kan ofte lønne seg å skrive ned en strategi på forhånd.

Skrivemaskin

Gode tekster bør stå sentralt i din mediehåndtering

Dårlig mediehåndtering kan fort unngås dersom du forbereder deg godt nok. Kriser kan plutselig oppstå, og mediene krever kanskje svar raskt. Sett likevel av noen minutter eller timer før du snakker med mediene, slik at du kan skrive ned viktige punkter og en strategi.

I skrivet bør du blant annet inkludere informasjon om hva som har skjedd, hva som kan deles og hvordan bedriften skal kommunisere.

Dette reduserer faren for dårlig mediehåndtering. Teksten din bør blant annet inneholde informasjon om følgende punkter:

 • Beskrivelse av krisen (hva har skjedd, samt når og hvor skjedde det?)
 • Hvem har blitt rammet?
 • Hva slags konsekvenser kan hendelsen ha for de som er rammet?
 • Hva slags konsekvenser kan hendelsen ha for ansatte og virksomheten?
 • Hvilke spørsmål kommer pressen til å stille?
 • Hvilken informasjon skal gis ut til pressen?
 • Plan for hva som skal skje når akuttfasen har lagt seg

Det kan også være lurt å sikre gode tekster dersom du får skriftlige henvendelser fra journalister i mediene. Du kan for eksempel sende en e-post eller SMS der du besvarer de mest sentrale spørsmålene. Få gjerne hjelp av et tekstbyrå med medieerfaring på dette området!

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Dårlig mediehåndtering kan skade virksomhetens navn og rykte i mange år fremover. Skulle det skje en krise, er det derfor viktig å være forberedt før du kommuniserer med mediene. Det er blant annet lurt å lage en skriftlig strategi du kan se på før intervjuer eller lignende.

Husk at du også bør utarbeide gode tekster som kan sendes ut på e-post, SMS eller lignende. Med en skriftlig besvarelse er du sikker på at du ikke forsnakker deg eller deler mer enn du skal. Din Text hjelper deg med å oppnå god mediehåndtering med gode og tydelige tekster.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!