Digitale brukeropplevelser

Det å skape gode digitale brukeropplevelser er viktig enten du skal designe et nettsted eller et program. I dagens samfunn foregår mange av våre handlinger på digitale flater, og da er det viktig at brukeren sitter igjen med en best mulig opplevelse av produktet.

Her ser vi nærmere på digitale brukeropplevelser, og hva man bør vektlegge!

Øye i lyspære: Hva er digitale brukeropplevelser?

Først og fremst: Hva er digital brukeropplevelse?

Brukeropplevelse omtales ofte som UX (user experience), og er et begrep som benyttes når man skal beskrive totalopplevelsen man har av et produkt. Når vi snakker om digital brukeropplevelse, mener vi totalopplevelsen brukeren har av et digitalt system/produkt.

Dette er selvfølgelig viktig om du ønsker flest mulig fornøyde brukere. Dersom produktet ditt er komplisert, rotete og uoversiktlig, vil brukeropplevelsen neppe bli særlig god.

Rakett: Slik lager du gode digitale brukeropplevelser

Hvordan skape gode digitale brukeropplevelser?

For å få en god totalopplevelse av digitale produkter, er det blant annet viktig at produktet er tilpasset brukeren, intuitivt og enkelt. Brukerne skal med andre ord forstå systemets struktur og vite hvordan de orienterer seg.

For å lykkes med dette, er det lurt å gå gjennom følgende steg mens du jobber med UX-design:

 

  1. Forstå brukerens behov: Utarbeid personas og definer spesifikke brukertilfeller og brukerstier
  2. Undersøk: Sjekk ut UX-trender, hvilke retningslinjer som gjelder og hva konkurrentene dine gjør
  3. Lag skisser: Tegn wireframes og skisser av systemet, og samle alle idéene dine.
  4. Evaluer: Sett av tid til å evaluere skissene dine, og lag nye skisser om du ikke er fornøyd
  5. Design: Lag en prototype av produktet, design systemet og definer dine retningslinjer
  6. Implementer: Etter hvert som du får nye innspill og erfaringer, kan du implementere ny funksjonalitet
  7. Evaluer på nytt: Gjennomfør brukertesting, og identifiser eventuelle muligheter for forbedring. Utarbeid rapporter.
Skjema med sjekkpunkter: Alt om digitale brukeroppplevelser

Hva er forskjellen på brukeropplevelse (UX) og brukergrensesnitt (UI)?

Ofte brukes begrepene UX og UI (user interface / brukergrensesnitt) i forbindelse med hverandre. Kort fortalt er brukeropplevelsen, altså UX, brukerens totalopplevelse av det digitale produktet fra start til slutt, mens UI er en del av opplevelsen.

UI handler i stor grad om selve designet, noe som inkluderer layout og den visuelle profilen. Dette inngår i arbeidet med brukeropplevelsen.

Når man jobber med UX driver man med brukertesting, brukerstil, prototyper, nettstedskart og personas. Basert på dette produserer man wireframes for UI og dets layout, merkevare og visuelle profil.

UI eller brukergrensesnitt handler først og fremst om fargevalg, logoer, fonter og hvordan det digitale systemet skal se ut. Det er ikke tvil om at dette er en viktig del av den totale brukeropplevelsen, og det å effektivt nå ut til målgruppen.

Blyant treffer blink: Hvordan skape gode digitale brukeropplevelser med tekst?

Skap gode digitale brukeropplevelser med lettlest tekst

En del av det å skape gode digitale brukeropplevelser på for eksempel en hjemmeside, handler om å utarbeide tekst som er lettlest og forståelig for målgruppen.

Knapper som oppfordrer brukeren til handling (CTA-er), menyvalg, produktbeskrivelser og lignende er alle basert på tekst.

Skal brukeropplevelsen bli best mulig, er det blant annet lurt å kutte ut all unødvendig tekst. Formuler deg på en tydelig og presis måte, ha luft i teksten (avsnitt) og vær nøye med valg av ord. Kort fortalt: Gjør siden mest mulig enkel og oversiktlig!

Slik lykkes man med digitale brukeropplevelser

Trenger du hjelp til å utarbeide tekst?

Dersom du skal lage en ny hjemmeside eller lignende og vil skape en god brukeropplevelse, er god tekst en viktig del av arbeidet. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan du når ut til målgruppen på en forståelig, presis og god måte.

Din Text skriver tekst som tilpasses målgruppen, slik at du kan tilby en best mulig brukeropplevelse av hjemmesiden eller appen din.

Kontakt oss i dag, og motta kvalitetstekst på 1, 2, 3!