E-postmarkedsføring og GDPR

E-postmarkedsføring og GDPR går hånd i hånd. Dersom bedriften din skal drive med markedsføring på e-post, bør du ha oversikt over retningslinjene i personvernforordningen.

Enten bedriften skal sende ut nyhetsbrev eller andre former for e-post, er det viktig å ivareta personvernet.

Vi skal nå se nærmere på hvilke regler du bør vite om i forbindelse med e-postmarkedsføring og GDPR.

Forstørrelsesglass med et øye

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) eller personvernforordningen er et sett med lover som eksisterer for å styrke personvern når sensitive personopplysninger behandles. Sensitive data kan omfatte alt fra navn, adresse og medisinske opplysninger, til e-postadresser, IP-adresser og lignende.

Alle selskaper som behandler personopplysninger, kan karakteriseres som databehandlere. Enten databehandler eller den registrerte personen befinner seg i EU eller EØS, kommer GDPR til anvendelse. Dette er viktig å tenke på i forbindelse med e-postmarkedsføring og GDPR.

En blå hengelås med GDPR-tekst under

GDPR-regler for mail

Alle former for databehandling der personopplysninger er involvert, skal skje i samsvar med GDPR. Hvordan henger e-postmarkedsføring og GDPR sammen? Skal det sendes ut markedsføring via e-post til kunder, må dette først og fremst skje med gyldig databehandlingsgrunnlag i bunn.

Databehandlingsgrunnlag betyr at du har rett til å sende markedsføringsinnhold til mottakerens e-postadresse. Det betyr også at du kan bruke e-postadressen til å samle inn statistikk og lignende om dine abonnenter. Du får gyldig databehandlingsgrunnlag ved å innhente samtykke fra brukeren.

Pass også på at du aldri sender sensitive personopplysninger over ukrypterte e-poster. Disse e-postene går gjerne innom flere «stopp» før de når mottakeren, og sensitive opplysninger kan forsvinne på veien.

GDPR-mappe med regler

GDPR og e-postlister

E-postmarkedsføring og GDPR er også verdt å tenke på dersom du har samlet inn e-postadressene på e-postlisten din gjennom søkerobot tidligere. I så fall må du be alle mottakerne av e-poster om samtykke.

Mange bedrifter har gamle e-postlister som ble laget før GDPR tredde i kraft i 2018. Det å sende ut e-postmarkedsføring til mottakere som aldri har gitt sitt samtykke, kan ofte betraktes som spam. 

Sørg for at du gir mottakeren av nyhetsbrev og annen e-postmarkedsføring mulighet til å melde seg av nyhetsbrevet. Informasjon om avmelding bør finnes nederst i e-posten.

Flere tekstdokumenter

Vær forsiktig med dine nyhetsbrev

E-postmarkedsføring og GDPR er viktig å ta hensyn til dersom bedriften sender ut nyhetsbrev eller lignende på e-post. Dersom bedriften ikke tar hensyn til dette, kan du risikere å motta en skriftlig advarsel fra Datatilsynet. Du kan også få økonomisk straff i form av bøter.

Bøtene kan være på 4 % av bedriftens årlige omsetning, noe som naturligvis kan svi mye. Sørg derfor for at du setter deg inn i e-postmarkedsføring og tilhørende GDPR før du sender ut nyhetsbrev.

Avtale mellom to parter

Få hjelp til e-postmarkedsføring i dag

E-postmarkedsføring og GDPR går hånd i hånd. Når du sender e-poster er det viktig at mottakeren har gitt sitt samtykke til å motta markedsføringsmateriale. Husk også at du ikke må sende sensitive data over ukryptert e-post. Gjør du det, kan du få bøter og annen straff.

Så snart det juridiske er på plass med e-postmarkedsføring og GDPR, er det på tide å lage konverterende og engasjerende tekst til e-postmarkedsføring. Dersom bedriften din trenger hjelp med dette, kan Din Text ta hånd om skrivingen.

Kontakt oss i dag!