Endringskapasitet

Endringskapasitet er et begrep som er relevant når en bedrift må gjøre en eller annen form for endring. Dette begrepet forteller oss hvordan den aktuelle bedriften håndterer de endringene som skjer i endringsprosessen.

Dette er et begrep med to betydninger. For at en endringsprosess skal være vellykket må både bedriften og hver enkelt arbeidstaker ha kapasitet og vilje til å endre seg i takt med endringene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet endringskapasitet og hvordan endringskapasiteten kan økes. I tillegg skal vi finne ut hvordan tekst kan ha en positiv effekt på endringsprosessene til bedriften din.

Forstørrelsesglass

Hva er endringskapasitet?

Begrepet endringskapasitet handler om den aktuelle bedriften sin kapasitet til å gjennomføre endringer. Det er imidlertid viktig at endringsprosessen ikke går på bekostning av den daglige driften til bedriften.

I tillegg til å si noe om bedriften sin evne til å gjennomføre endring, så innebærer dette begrepet også endringskapasiteten til hver enkelt arbeidstaker i den aktuelle bedriften. En endringsprosess vil ikke være 100% vellykket med mindre alle er med å dra lasset.

I sammenheng med arbeidstakerne handler endringskapasitet om motivasjonen som de har for å jobbe for at endringene skal fungere. I en slik prosess er det essensielt med en god leder, og lederen må være i stand til å motivere arbeidstakerne.

Dokument på PC med forstørrelsesglass

Slik hjelper tekster dine endringsprosesser

Teksten vil ha en positiv effekt på endringsprosessen til bedriften din, fordi det er en form for kommunikasjon.

Det er ikke en selvfølge at alle arbeidstakere ser behovet for en spesifikk endring helt uten videre. Det kalles endringsmotstand, og det vil føre til at endringsprosessen blir mislykket.

Men motstanden er ikke nødvendigvis basert på motvilje. Årsaken er ofte at arbeidstakeren det gjelder ikke ser behovet.

En tekst kan gjøre det enklere å se det positive endringene kan føre til. Det er mye som blir enklere å forstå når en ser det svart på hvitt og får muligheten til å lese gjennom det en eller flere ganger.

Sjekkliste

Hvordan øke endringskapasitet?

Når en leder ønsker å øke endringskapasiten til bedriften, så må lederen ta en titt på hvordan han eller hun opptrer ovenfor arbeidstakerne, samt hva hver enkelt arbeidstaker tenker om endringene som er i ferd med å skje.

Det er en måte å forhindre motstand på, og det er å involvere arbeidstakerne underveis i prosessen. I stedet for å si at det blir slik fordi du som leder har bestemt det, vil du komme mye lenger med å få arbeidstakerne ta del i de forskjellige avgjørelsene som skal tas.

Uansett om arbeidstakerne har aktive roller gjennom hele prosessen eller ikke, så vil kommunikasjon være viktig. God kommunikasjon vil på sikt kunne øke den generelle endringskapasiteten betraktelig.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

Teamet av tekstforfattere til Din Gruppen AS har lang erfaring med å skrive tekster, og vi kan hjelpe deg med å skrive tekster som skal hjelpe endringsprosessene til bedriften din.

Hos oss får alle B2B-kunder en mulighet til å få 500 ord gratis. I praksis betyr det at du kan få en tekst av oss uten at du forplikter deg til å benytte deg av våre tjenester etterpå. Det gjør du bare hvis du blir fornøyd med de 500 gratis ordene, men det kan vi garantere deg at du blir.