Endringsledelse definisjon

Definisjonen på endringsledelse er evnen til å lede andre gjennom en endring, og det å tro at det er mulig å få det til å fungere. Endringsledelse er et begrep som ofte brukes i forbindelse med en leder. Det er lederen sin oppgave å gå i bresjen for endringene som skal skje.

Endringsledelse er et begrep som høres komplisert ut, men som egentlig ikke er det. Begrepet har mange likheter med begrepet prosjektledelse, hvis det kan gjøre det enklere å forstå betydningen av endringsledelse. Prosjektlederen leder prosjektet, og endringslederen leder endringene.

I denne artikkelen skal vi se enda nærmere på begrepet endringsledelse. Vi skal også se på hva det er som kjennetegner en endringsleder. I tillegg skal vi også se på hvorfor tekst kan være et nyttig verktøy i endringsledelse.

Forstørrelsesglass

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse er et ord som består av ordene endring og ledelse. Det er et sammensatt ord, med andre ord. Disse ordene defineres som at noe forandrer seg og at noen har ansvaret for det som skjer. Dette begrepet forteller altså om en endringsprosess som ledes av en endringsleder.

Dette begrepet kan også defineres som lederens evne til å lede andre i en endringsprosess. Det innebærer å lede dem uansett hvordan endringene blir mottatt, for man vet aldri helt hvilke holdninger forskjellige mennesker har til det at noe skal endres på.

Det er helt vanlig at forskjellige mennesker reagerer på forskjellige måter. Da er det lederen sin oppgave å håndtere reaksjonene som kommer på en god måte. Dersom reaksjonene er negative, så må lederen og arbeidstaker finne en måte å arbeide seg gjennom det sammen.

En viktig del av endringsledelse er å være i stand til å kommunisere hvordan endringene skal gjennomføres og hvorfor de er nødvendige på en god måte.

Sjekkliste

Er du en endringsleder?

Lurer du på om du har det som skal til å være en god endringsleder?

En endringsleder fokuserer på det store bildet, samtidig som vedkommende er klar over at det store bildet består av mange små brikker. Alle må altså være med å dra lasset, for at endringsprosessen skal være vellykket. En god endringsleder vet hvor viktig det er å prioritere riktig.

En person som kunne gjort det bra som endringsleder er en besluttsom og nysgjerrig person, som alltid er på utkikk etter måter å forbedre seg eller bedriften på.

Hvis du føler at denne beskrivelsen passer til deg, så er det kanskje nettopp endringsleder du bør prøve deg som!

Tekstdokumenter stablet på hverandre

Bruk tekst for å lede endringer

Når du skal lede endringer, så kan tekst være et nyttig virkemiddel. Tekst kan hjelpe lederen til å kommunisere det arbeidstakerne trenger å vite på en god måte.

Lederen er avhengig av en vellykket kommunikasjonsprosess for at selve endringsprosessen også skal være vellykket. For at en kommunikasjonsprosess skal være vellykket må budskapet formidles på en god måte.

En god leder sørger for at alle arbeidstakerne har fått nok med tid til å sette seg inn i endringene, samt at de har forstått hvorfor de er nødvendige. En slik leder har større sjanse for å lykkes enn en leder som ikke bryr seg om hva arbeidstakerne tenker i det hele tatt.

For mange kan det å ha noe svart på hvitt være nok, for det kan gjøre det mye enklere å forstå det som skal skje.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

Hos oss i Din Gruppen AS blir alle nye B2B-kunder tilbudt 500 ord som de kan få gratis.

Dette tilbudet er helt uforpliktende, så det betyr altså at du kan få en smakebit på hva vi kan gjøre for deg, samtidig som at det er helt kostnadsfritt for deg.

I og med at det er uforpliktende, så må du ikke benytte deg av tjenestene våre etterpå. Vi gjør naturligvis vårt beste for at du skal ville gjøre det!