Endringsledelse digitalisering

Endringsledelse og digitalisering går hånd i hånd. Når bedriften skal gjennomgå endringer som digitalisering av arbeidsverktøy eller lignende, bør ledelsen være tydelig og trygghetsskapende.

Innen endringsledelse er digitalisering ofte et aktuelt tema. Mange norske bedrifter arbeider etter gamle forretningsmodeller og har ikke oppdatert arbeidsmetodene på mange år. Samtidig blir verden stadig med digital, noe som medfører at mange virksomheter må gjennomgå større endringer.

Med god endringsledelse kan digitalisering av prosesser og arbeidsverktøy gjøres på en best mulig måte. Dette er spesielt viktig dersom de ansatte stiller seg negativt til endringene.

Person som slår seg vrang

Motviljen til digitalisering er en utfordring

Endringsmotstand er ikke nytt. Mange av oss er vanedyr, og det kan føles skremmende om arbeidsrutinene plutselig skal endres. Dersom en bedrift har hatt manuelt arbeid for sine ansatte i alle år, er det fort gjort at forslag om digitalisering møter motvilje.

Mange er engstelige for digitalisering rett og slett fordi de ikke har kunnskap om teknologien som skal brukes. Dette kan føre til frykt for at arbeidsdagen skal bli vanskelig og mindre effektiv.

Andre utfordringer kan også forekomme, som skepsis til uferdig teknologi eller at digitaliseringen ikke er tilpasset arbeidsprosessene.

Det kan utvilsomt oppleves som utfordrende for bedriftseiere å møte motstand til digitalisering. På én side vil du henge med i den digitale utviklingen, og på en annen side vil du ikke skuffe de ansatte. Med god endringsledelse rundt digitalisering, vil ofte problematikken rundt endringer minimaliseres.

Sjekkliste

Slik jobber du effektivt med endringsledelse

God endringsledelse relatert til digitalisering av prosesser eller arbeidsmetoder er avgjørende for å lykkes. Dersom bedriften møter endringsmotstand, finnes det mange ulike tips som kan forenkle prosessen.

Først og fremst bør god kommunikasjon stå i sentrum for ledelsen. Det er også lurt å involvere de ansatte (og andre relevante parter) i endringsprosessen. Få innspill og lytt til de ansatte.

Det kan også være en idé å involvere endringsvillige ansatte i prosessen, da det ikke er sikkert at alle yter motstand. La gjerne disse ansatte hjelpe og lære opp de som er skeptiske. Det er også viktig med klare og tydelige rutiner, noe som kan redusere usikkerheten blant de ansatte. 

Sørg også for å øke bedriftens ressurser om nødvendig – for eksempel ved å ansette digitale markedsførere eller lignende. Digitalisering innebærer gjerne at bedriften ønsker å satse mer på markedsføring via digitale kanaler, enten det er blogg, e-post eller sosiale medier.

 

  • Kommuniser tydelig hvilke endringer som skal skje
  • Øk ressurser ved behov
  • Ha faste rutiner
  • Involver de ansatte i endringsprosessen
  • Få hjelp av endringsvillige ansatte
  • Reduser usikkerheten på arbeidsplassen
Person som jobber med kommunikasjon

Skap trygghet og tillit gjennom god kommunikasjon

God kommunikasjon er nøkkelen til vellykket endringsledelse ved digitalisering. Men hvordan kan du kommunisere på en mest mulig tydelig måte med bedriftens ansatte? Det enkleste er ofte å gi en skriftlig oversikt over endringene som skal skje.

På den måten kan de ansatte lese om endringene i eget tempo, og de kan lese informasjonen på nytt hvis noe var uklart. God endringsledelse rundt digitalisering er nesten umulig å oppnå uten riktig og tydelig kommunikasjon.

Mestrer du kommunikasjonsprosessen, er du på god vei til å digitalisere virksomheten med suksess. Du vil også bidra til å skape trygghet og økt tillit blant de ansatte.

Skrivet du deler ut bør blant annet forklare de ansatte hva som skal skje, når det skal skje og hvorfor. I tillegg kan du med fordel forklare de ansatte hva dette innebærer for deres del. Må arbeidsrutinene endres mye? Gi gjerne ansatte en grundig beskrivelse av hvordan de nye digitale systemene brukes.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

God endringsledelse ved digitalisering er viktig – spesielt om bedriften møter endringsmotstand og motvilje blant de ansatte. Ved hjelp av god og tydelig kommunikasjon kan du sørge for at usikkerheten blant de ansatte reduseres.

Dersom du ønsker skriftlig informasjon om endringer relatert til digitalisering, kan Din Text hjelpe deg. Husk at vi også kan bistå deg i selve digitaliseringsprosessen. Bedrifter som digitaliseres vil gjerne trenge hjelp med SEO-tekst, nyhetsbrev og lignende, noe vi kan fikse for deg.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!