Endringsledelse og ledelsesendring

Endringsledelse og ledelsesendring er en viktig del av endringsprosesser. Det er disse lederne som styrer bedriften gjennom endringen og til det endelige målet, på en trygg og forståelig måte. 

Gjennom endringer er det viktig å ikke kun legge vekt på taktiske og strategiske planer. En god kommunikasjon fra start til slutt, er nøkkelen til en suksessfull endring. Du må ha forståelse for de menneskelig sidene, bekymringene og usikkerheten. 

Selv om det ikke finnes én modell for endringsledelse som passer for alle, er en tilstrekkelig kommunikasjonsplan uhyre viktig. Under endring oppstår det lett forvirring og usikkerhet, noe som kan stoppe prosessen. 

Vil du vite mer om endringsledelse og hvordan du går frem for å lykkes? Da har vi noen gode tips til deg.

Forstørrelsesglass

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse handler om å styre bedriften gjennom nødvendige endringer. Dette omfavner, strategi, planlegging, analyse av endringssituasjon, kommunikasjonsplaner og evnen til å se de menneskelige sidene ved endring.

For at en bedrift skal overleve på markedet, må de gå gjennom endringer for å holde seg konkurransedyktig og møte behov på samfunns- og individnivå. I slike prosesser er en god endringsledelse avgjørende.

Endringsledelse handler om å påvirke endringer i bedrifter, og dette krever både leder-aspekter og en organisasjonsforståelse. En endringsleder skal fordele ansvar, sørge for opplæring og motivasjon. 

Målet er å virkeliggjøre planer og ideer, for å nå det endelige målet. Skal bedriften digitalisere tjenester, omstrukturere organisasjonen, effektivisere eller arbeidsprosesser? Da kreves det at noen tar et aktivt standpunkt og eierskap til endringen.

En person som hopper over en hekk med en koffert i hånda

Hva er ledelsesendring?

Endringsledelse trenger ledelsesendring. Grunnen til at endringsprosesser ofte stopper opp, skyldes en forsømmelse av behovet for en lederen.

Lederen skal vise vei og synliggjøre behovet for den nye endringen. Ofte har vi vanskeligheter med å bryte løs fra gamle mønstre, og da må en leder trå til for å demonstrere hvorfor endringen må gjennomføres.

Ledelsesendring krever også at alle i bedriften har behov for endring, ikke kun selve ledelsen. Alle må ønske å gå videre i samme retning, eller i minste fall si seg enig. Prosessen skal både ledes, men også skapes. 

Det å være en leder i endringsprosesser, kan være en utfordrende og personlige oppgave. God innsikt og kunnskap om den nåværende kulturen, og evnen til å se de menneskelige behovene, vil komme godt med for lykkes.

To hender som håndhilser

Begge må jobbe i harmoni

Kommunikasjon er en vesentlig og avgjørende del av endringsprosesser – både eksternt og internt. For en sømløs endringsprosess, må det tilrettelegges for utmerket internkommunikasjon.

For å lykkes med endringer, forutsetter det at endringsleder klarer å komme frem til en tydelig retning som alle i bedriften kan jobbe mot. Men han må også klare å kommunisere retningen og skape en oppslutning fra alle i bedriften. 

Endringen må kommuniseres på en måte som bidrar til engasjement, og som sikrer forståelse på tvers av alle ledd. Selv om lederen for endringen ser behovet og retningen klart for seg, er det ikke gitt at de andre i bedriften ser målet like klart. 

Motstand må bli snudd til motivasjon, særlig under endringer som medfører usikkerhet og forvirring. Det er viktig å skape gode og trygge rammer, og gjøre alle forberedt på det som skal skje videre. Formidling, opplæring, støtte og oppfølging er viktig.

Tekstdokument som ligger på en PC

Endringer gjennom gode tekster

Endringsledere går ofte i fellen og antar at alle i bedriften forstå endringen, føler det samme endringsbehovet og ser retning – dette stemmer sjeldent.

En dyktig endringsleder vil snakke om endringsbehovet og prosessen fremover regelmessig, men han må også ha en skriftlig visjon. Som mennesker stoler vi mer på tekst, enn på muntlig kommunikasjon. Slik er lettere å forstå et budskap og tilegne seg informasjon.

Hvis bedriften din skal gå gjennom en endringsprosess, lønner det seg å ha visjonen skrevet ned. Da kan du lettere sørge for at alle er klar over veien videre og behovet for endring. Oppdateringer og jevnlig kommunikasjon kan også gjøres gjennom tekst. 

I en tekst kan du sørge for at budskapet blir kommunisert på riktig måte. En kommunikasjonsplan er et stort element i en endringsprosess, og her bør tekst basert kommunikasjon spille en viktig rolle.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

I endringsprosesser er det viktig å starte god kommunikasjon så tidlig som mulig. Vær proaktiv, og sørg for at de andre i bedriften er forberedt på det som skal skje videre. Dette minimerer risikoen for forvirring og misforståelser.

Når du formidler budskapet gjennom tekst, bør du ha fokus på det viktige. Ikke inkluder for mye informasjon på en gang, men del opp kommunikasjonen etter hva som er viktig for medarbeiderne akkurat nå.

I slike prosesser har du mange baller i luften, og det er naturlig at kommunikasjonen blir nedprioritert i starten – dette er dog et feiltrinn som fort setter stopper for endringen. Her kan vi i Din Text hjelpe deg.

Vi kan skrive teksten for deg. Vi kan formidle budskapet på en forståelig måte, og sikre at alle forstår behovet for endringen og ser målet klart for seg. Nå får du de første 500 orden gratis, kontakt oss i dag!