Enveiskommunikasjon

En kommunikasjonssituasjon hvor det kun er en aktiv avsender og en passiv mottaker, kalles for enveiskommunikasjon. Informasjon går bare en vei, uten at mottaker får gitt tilbakemelding.

Det finnes både fordeler og ulemper med enveiskommunikasjon. Dette er den formen for markedskommunikasjon som før i tiden ble brukt i klassiske markedsføring: TV, radio, avis og lignende.

Nå vet vi at det finnes andre måter å kommunisere med målgruppen på for å oppnå ønsket effekt. Selv om enveiskommunikasjon potensielt når ut til mange mennesker på kort tid, gir det heller ikke rom for innspill.

I en slik kommunikasjonssituasjon, kan det fort oppstå misforståelser. Mottakeren får ikke svart og er passiv, mens sender ikke vet hvordan han tolker budskap. Lær mer enveiskommunikasjon og hvordan du kommuniserer effektivt med forbrukerne.

En datamaskin med et forstørrelsesglass og ikoner

Hva er enveiskommunikasjon?

Enveiskommunikasjon er et begrep som brukes om situasjoner hvor en part sender informasjonen og en annen part mottar den. Mottaker gir ikke noe tilbake til sender, og informasjon går bare en vei: Altså enveiskommunikasjon.

I motsetning til toveiskommunikasjon, hvor deltakerne bytter på rollen som mottaker og sender, dreier enveiskommunikasjon seg om en passiv mottaker og en aktiv sender. Det er både fordeler og ulemper med denne teknikken. 

Fordelen er at informasjon kan nå ut til mange mottaker raskt, og helt uten avbrytelser. Ulempen er derimot at mottakeren ikke får gitt innspill, som for eksempel spørsmål vedrørende hva avsender egentlig mener. 

Enveisinformasjon kan i mange tilfeller føre til misforståtte budskap, da det er opp til mottakeren å tolke det som blir sagt. Klassiske eksempler på enveiskommunikasjon er TV, aviser og radio.

Digital markedsføring på en enhet, med dialogbokser rundt og en megafon

Den klassiske måten å markedsføre på

Enveiskommunikasjon var lenge den klassiske måten å drive markedsføring på. I en slik situasjon vil bedriften sende ut en reklame på radio og TV, eller en annonse i avisen.

Markedskommunikasjon er veldig ofte enveis, ettersom mottakeren ikke har anledning til å gi tilbakemelding eller et svar på budskapet. Grunnen til dette er at bedrifter ønsker å nå ut til så mange mottakere som mulig, gjennom et medium. 

De siste årene har vi sett et skifte, særlig i medians verdenen. Med nettaviser er det nå mulig å kommentere på artikler, deler meningene sine og diskutere med andre lesere. Dette skaper et engasjement, som igjen fører til mer klikk for nettavisen.

Den sammen teknikken kan også brukes i markedskommunikasjon, og toveiskommunikasjon har blitt den nye formen for markedsføring. Nå handler det om å bli kjent med målgruppen via ulike medium og kanaler.

En målgruppe som står på en stor plattform, som er en blink og har en dialog

Forsøk å skape en samtale med målgruppen

Fordelen med enveiskommunikasjon er som sagt at du kan treffe en stor gruppe potensielle kunder. Ulempen er at du egentlig ikke vet om denne gruppen mennesker faktisk er potensielle kunder.

I moderne markedsføring handler det om å skape engasjement, lytte til forbrukerne, og produsere reklame og innhold målgruppen faktisk ser verdi av og finner nyttig. Målet er å gjøre seg attraktiv gjennom å være en ressurs, og dermed bygge tillit.

Sosiale medier er et godt eksempel her. I dag finnes det omtrent ikke en bedrift som ikke har en konto på So-Me. Her kan de skape en kontakt med målgruppen, svare på spørsmål og engasjere dem i produktene sine gjennom godt innhold. 

Denne formen for kommunikasjon er også viktig, ettersom dagens forbrukere gjør mye av kjøpsreisen på egen hånd. Nå trenger de ikke en TV reklame som forteller dem om produkter. De kan finne disse på nett ved behov, og tilbyderne er mange.

Blyanter som ser ut som fjell, med skyer rundt på toppen

Tekster som vekker interesse

For å overleve i et konkurranse tungt marked, må du satse på innholdsmarkedsføring. Gjennom tekst kan du produsere reklame som både gagner leseren og bedriften selv. Tekst kan brukes i mange markedssituasjoner.

Innholdsmarkedsføring kan gjøre deg til en attraktiv tilbyr og vise deg frem som en ekspert innen fagfeltet. Du kan skrive fengende tekster om nye tjenester, som engasjerer leseren og vekker kjøpelysten.

En tekst kan være selgende samtidig som den er informativ, så lenge du bruker de rette teknikkene. Når du jobber med tekst, er det aller viktigste å tenke på målgruppen. Hvem skal lese teksten og hvordan vil de tolke budskapet?

For at tekst skal ha effekt, må den tilpasses og bli skreddersydd mot målgruppen. Alle tilegner seg informasjon på forskjellige måter, og du må skrive på en forståelig, men samtidig engasjerende, fengende og selgende måte.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Vil du gå vekk fra den tradisjonelle formen for markedsføring, og skape bedre resultater som gir forbrukeren mulighet til å engasjere seg? Da bør du satse på god tekst. 

Det kreves en viss kompetanse å skrive treffsikre tekster for målgruppen. Alder, interesser, plattformer, verdier og språk er viktige elementer. Samtidig må det brukes gode formidlingsteknikker. 

Hvis du ikke har tid eller mangler ressurser, kan vi i Din Text hjelpe deg. Vi skriver engasjerende tekster som vekker interesse hos målgruppen, og som fremmer budskapet ditt. Nå får du de først 500 ordene helt gratis!