Fagtekst – oppbygging og tips! 

En fagtekst er en argumenterende tekst som er basert på fakta. Skal du skrive en fagtekst i forbindelse med studier eller jobb, og er usikker på framgangsmåten? Ved å vite litt om oppbygning, kildebruk og språkbruk, blir det lettere å komme i gang.  

Her er tipsene du trenger! 

Din Text logo: Ønsker du et romantisk brev til kjæresten? Vi hjelper deg!

Hva er en fagtekst?  

En fagtekst kjennetegnes ved at den er faktabasert og handler om virkeligheten. Teksten skal gjerne være argumenterende og fremme ett eller flere syn på et emne. Formålet er som regel å utforske, beskrive og presentere informasjonen du ønsker å fremheve. 

For å belyse emnet ditt på best mulig vis, er det blant annet viktig at fagteksten har en god oppbygning. Teksten bør også være saklig og informativ. Det er gjerne ulike poeng som skal komme frem, og det er viktig at dette gjøres systematisk.   

Husk dessuten på at informasjonen ofte må begrunnes, og at det bør henvises til det kildemateriell som er brukt. 

Brev, dokument og penn: Eksempel på motivasjonsbrev

Hva slags oppbygning bør en fagtekst ha? 

I likhet med andre akademiske tekster, bør en fagtekst deles inn i en innledning, hoveddel og avslutning. Det er viktig å sørge for at det er en rød tråd gjennom teksten, og at den besvarer problemstillingen på en god måte.  

Her ser vi nærmere på de ulike elementene i en fagtekst! 

Innledning  

Innledningen begrenses gjerne til de første par avsnittene i teksten. Ha gjerne en ingress der du presenterer problemstillingen mot slutten. En innledning bør inneholde en kort fremstilling av hva teksten skal handle om.   

Hva er det du skal diskutere? Hva er det som er din problemstilling og hvorfor er det viktig å belyse? Gjør deg opp noen tanker om dette, og prøv å gi en kort fremstilling. Du skal introdusere emnet ditt, og gi leseren et innblikk og forventning om av hva som kommer.  

Hoveddel 

Det er i hoveddelen du skal gjennomføre selve drøftingen. Det er her poengene og argumentene i forskingen skal komme frem. Du skal redegjøre for emnet og informasjon du har hentet frem.  

Husk på å dele opp teksten i avsnitt med egne overskrifter. Dette for å gjøre teksten lett å lese og argumentene lettere å følge. Prøv å tenk at en person som er helt uvitende om emnet skal forstå innholdet.  

En fagtekst skal ta deg ryddig gjennom faktagrunnlaget og argumentene som fører til ulike syn.   

Avslutning 

I avslutningen skal du oppsummere teksten. Hva er det du har funnet ut i hoveddelen? Gi deretter en konklusjon som svarer på problemstillingen. Forsøk å gi en helhetlig forklaring av det som er gjennomgått i teksten.   

PS! Prøv å ikke gjenfortell, men legg frem oppsummeringen på en ny måte. Hvis ikke vil teksten fort bli repeterende og kjedelig for leseren. 

Sjekkliste og mal for motivasjonsbrev: Se et eksempel

Kildekritikk i fagtekster  

En fagtekst kjennetegnes ved at meningene som fremgår i hoveddelen kommer fra fakta og forsking. Vær forsiktig med å blande inn subjektive meninger og oppfatninger underveis. Det gjør at den ikke blir like saklig, og den mister også preget av å være akademisk tekst.  

En fagtekst må ha troverdighet. Denne troverdigheten blir underbygd av at informasjonen er faktabasert og stammer fra troverdige kilder. Det er alltid viktig å utvise kildekritikk i innsamling av din data.  

Mann som hopper over en hekk

Sørg for en lettlest fagtekst uten skrivefeil 

Og sist, men ikke minst, sjekk for skrivefeil. Det kan ofte gå litt fort i svingene, og det er lett å overse noen feil her og der. Sørg derfor for å bruke litt tid på å gå gjennom teksten både én og to ganger før publisering eller innlevering.  

Pass på at setningene er lettleste, og at teksten som helhet har en god flyt. Lange og tungleste tekster er lite verdifulle for leseren! 

Mann som hopper over en hekk

Motta hjelp med din fagtekst 

Ønsker du å publisere en fagtekst på bedriftens blogg, eller trenger en faktabasert tekst til andre formål? Hvis du står litt fast, finnes det heldigvis hjelp å få. 

Din Text har dyktige tekstforfattere som skriver fagtekster i henhold til dine krav og ønsker. Vi kan skrive teksten fra bunnen av, eller gå gjennom en tekst du selv har laget et utkast til. Fra skrivehjelp til korrektur – vi har tjenestene du trenger!