Filmmanus oppsett

Trenger du hjelp med et filmmanus oppsett? Finn ut hvordan du kan skrive et manuskript som er oversiktlig og spennende, slik at regissører og produsenter får et best mulig utgangspunkt!

Før man kan starte med filmopptak, skal det skrives et filmmanus. Oppsett og innhold kan variere fra manus til manus, men det er visse holdepunkter du bør ta hensyn til.

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan lage et filmmanus med gunstig oppsett!

Forstørrelsesglass

Hva er et manus?

Ordet manus er kort for «manuskript». Manus betyr faktisk «håndskrift» på latin, og manuskript har betydningen «verk skrevet med hånden». I dag skrives manus først og fremst på maskin, men det gamle uttrykket brukes fremdeles. 

Manus assosieres først og fremst med tekst til skuespill og filmatiseringer, eller om den originale teksten i et verk før trykking. For å unngå misforståelser brukes ofte «filmmanus» om manuskripter for film.

Det finnes mange ulike filmmanus oppsett, men felles for dem alle er at de gir leseren innblikk i handling, replikker og eventuelle scenebeskrivelser. Manuset vil med andre ord fungere som en slags «oppskrift» på filmen som skal lages.

Sjekkliste

Hvordan skrive et manus?

Når du har laget ferdig en synopsis, altså en oppsummering av hovedpunktene du vil inkludere i manuset, er det på tide å lage selve manuskriptet. I synopsisen bør du spesifisere filmens viktigste karakterer (protagonister) og motstandere/fiender (antagonister).

Du skal også beskrive filmens hovedkonflikt, mål, vendepunkt, høydepunkt (klimaks) og den endelige løsningen på konflikten. Disse ulike «fasene» i manuset bidrar til at filmen får gunstig dramaturgi og en spenningskurve.

Synopsis danner grunnlaget for ditt filmmanus og oppsett. Når selve manuset lages bør du sørge for at følgende elementer kommer tydelig frem: Dialog, handling og scenebeskrivelse.

Når det gjelder filmmanusets oppsett kan du gå for følgende løsning:

 

  • Forside (med tittel og navnet ditt)
  • Definer tema og karakterer på neste side (dette gir oversikt over alle karakterene i filmen!)
  • Handling og scenebeskrivelser (skrives i kursiv)
  • Dialog (skriv karakterens navn med store bokstaver over replikken). Husk å legge inn eventuelle pauser i samtalen.
Personer som legger til objekter

Fra filmmanus til film

Prosessen fra filmmanus og oppsett til selve filmen kan være lang. Du vil kanskje endre på detaljer i manuset etter hvert. Det kan for eksempel fjernes karakterer eller legges til nye karakterer dersom det skulle være nødvendig.

Når et filmmanus og dets oppsett er klart, er det på tide å overføre det til et såkalt storyboard. Her vil du tegne handlingen og karakterene som mottakerne skal få se. Du kan betrakte storyboard som en oversiktlig visning av ulike bildeinnstillinger som skal inkluderes for at historien skal kunne fortelles. 

Er det snakk om en animasjonsfilm, vil animatørene ta utgangspunkt i storyboard og manus når filmen skal lages. Det samme gjelder dersom det er snakk om en vanlig spillefilm – regissører og produsenter vil ta utgangspunkt i storyboard og manus.

Den endelige filmen vil altså baseres på filmmanus. Oppsett og innhold bør derfor overveies nøye, slik at resultatet blir best mulig.

Avtale mellom to parter

Vi hjelper deg med filmmanus

Har du en god idé til et filmmanus, men er usikker på hvordan du skal få idéen ned på papiret? Et filmmanus bør ha et gunstig oppsett, og både karakterer, replikker og handling bør overveies nøye. Dersom du er usikker på fremgangsmåten, kan Din Text hjelpe deg.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!