Forsterkende ord 

Forsterkende ord kan være effektfulle om de brukes riktig. Samtidig bør man unngå å bruke dem helt ukritisk. Overdreven bruk kan nemlig føre til at teksten eller talen blir unødvendig tungvint. Så, hva er egentlig forsterkende ord – og hvordan brukes de? 

Her finner du svar! 

To personer planlegger skriveprosess: Hvordan skrive barnebok?

Hva er forsterkende ord? 

Forsterkende ord er ord som tydeliggjør betydningen av et annet ord. De gjør med andre ord betydningen sterkere (eller svakere). Vi snakker gjerne først og fremst om forsterkende adverb, altså ord som løfter eller styrker egenskapene til øvrige ord, og da helst adjektiver.  

Man bruker ofte forsterkende ord for å få frem et poeng eller understreke noe. Her er noen eksempler: 

 

 • Eksepsjonelt flink 
 • Utrolig bra 
 • Ekstremt morsomt 
 • Skikkelig redd 
 • Dødsbratt 
 • Kjempestor 
 • Litt skummel 
 • Dritirriterende 
 • Skamsliten 
 • Veldig sulten 
Treff blink: Hvordan skrive barnebok?

Gradsadverb og forsterkende ord 

Et annet ord for forsterkende ord er «gradsadverb». Dette er adverb som sier noe om graden av noe. Man kan for eksempel si «han er svært hissig» eller «ekstremt glad». Her er «svært» og «ekstremt» gradsadverb som har en forsterkende effekt.  

Sier man «svært hissig», viser dette nemlig at det er snakk om høy grad av hissighet. Man kan også si «litt hissig», som vil ha motsatt effekt. 

Positiv graf: Kan du benytte indirekte kommunikasjon i markedsføring?

Hva med måtesadverb? 

Forsterkende ord og adverb må ikke blandes med måtesadverb. Dette er nemlig et adverb som sier noe om hvordan noe skjer. Det kan for eksempel være snakk om adverb som «raskt», «fort», «stille», «høyt», «lavt» og lignende.  

Sier man at «Siri hoppet høyt», forteller altså «høyt» noe om hvordan hoppet ble utført. Samtidig kan forsterkende ord og måtesadverb kombineres. Et eksempel er «Siri hoppet kjempehøyt». Her er det forsterkende ordet «kjempe» lagt til.  

Bunke med litteratur: Hvordan skrive barnebok?

Ofte kan forsterkende ord droppes 

Når man skal skrive en tekst eller holde en tale, kan forsterkende ord være naturlige å inkludere. I mange tilfeller kan de bidra til at man formidler budskapet sitt på en god måte. Samtidig kan de bidra til at setningene blir unødvendig lange og tunge.  

Derfor kan det være lurt å sjekke om det finnes alternative ord. Det finnes nemlig mange ord som er svake eller sterke nok i seg selv. Nedenfor gir vi noen eksempler, med forsterkende ord til venstre, og forslag til erstatningsord til høyre:  

 • Kjempetrist –> Vemodig, melankolsk 
 • Ekstremt tynn -> Radmager, utsultet 
 • Dritirriterende -> Plagsom, påtrengende eller brysom 
 • Veldig sint -> Forbanna, rasende 
 • Litt våt -> fuktig 

Dette er bare noen få eksempler. Sjekk gjerne en synonymordbok dersom du ønsker flere tips. Skal du for eksempel skrive en vitenskapelig artikkel, er det lurt å unngå for mange forsterkende ord. Gjør teksten lettlest og ukomplisert! 

To personer som snakker: Hvordan skrive barnebok?

Motta skrivehjelp 

Enten du er tilhenger av forsterkende ord eller ikke, er det fort gjort å få skrivesperre. Dersom dette skjer, er det lurt å ikke skrive bare for å skrive. Sørg for at ordene du formidler er meningsfulle og relevante. Står du helt fast, finnes det heldigvis hjelp å få!  

Din Text har erfarne tekstforfattere som hjelper deg over kneiken. Vi bistår med både korte og lange tekster, enten det er artikler, produktbeskrivelser eller noe annet!