(Vi er ikke advokater og kan ikke gi fullstendig juridisk rådgiving, eller oversikt over hvordan din bedrift må operere i samsvar med EU-personvern og GDPR)

GDPR B2B

Etter at GDPR, General Data Protection Regulation, ble innført i Norge, har bedrifter måttet endre måten de kommuniserer med målgruppene sine på. Dette har også påvirket B2B og særlig e-postmarkedsføring.

GDPR har påvirket alle bransjer i Norge, og vi har måttet finne nye måter å lagre, samle og bruke kundedata på. Dette har naturligvis endret måten mange i B2B-bransjen driver markedsføring og salg.

Mange bedrifter gir jevnlige ut tekster om hvordan de forholder seg til GDPR, slik at kundene alltid er trygge på at deres rettigheter blir ivaretatt.

Vi skal se nærmere på hvordan GDPR har påvirket B2B-bransjen, og hvorfor det er viktig å følge det nye regelverket. Brudd på loven kan føre til bøter opp mot prosentandeler av den totale omsetningen.

Sikkerhet på ulike enheter

GDPR og markedsføring til bedrifter

Selv om det er noen år siden GDPR trådte i kraft, er det fortsatt flere markedsansvarlige som ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket og konsekvensene. Det er viktig at alle i bedriften er klar over dette, for å unngå bøter og straff.

Driver bedriften din med outbound markedsføring? Da er det viktig å sikre at dere følger retningslinjene knyttet til behandling og innsamling av data. Alle skjema og landingssider må inneholde et «aktivt samtykke», for at du skal kunne markedsføre deg mot dem.

Disse skjemaene må inneholde informasjon om hvorfor du etterspør data og hva du vil bruke dataen til. I tillegg må det komme klart frem hvordan vedkommende kan melde seg ut av ordningen.

Person som svarer på telefon og e-post

Er cold calling lov?

Cold calling går ikke under de samme reglene som annen markedsføring i GDPR. Men hver gang du legger et nytt prospekt til i CRM-databasen, må du få deres samtykke før du kan sende ut tilbud og reklame.

Når du ringer potensielle kunder kan du spør dem om de ønsker å motta et nyhetsbrev. Svarer de ja, må du også sende dem en link til hvordan de kan administrere abonnementet og melde seg av enkelte nyheter og oppdateringer. 

Problemer med cold calling, er at det er vanskelig å dokumentere samtykke med mindre samtalen blir tatt opp. Derfor bør du alltid sende en e-post til den potensielle kunden, etter telefonsamtalen er over. 

I e-posten kan du inkludere informasjon om hvorfor du ringte dem, hva dere snakket om, hva dere ble enige om og hvorfor du følger opp med en e-post. Gi dem muligheten til å samtykke, og fjern dem fra CRM-systemet dersom de ikke følger opp.

Person som står med et stort spørsmålstegn

Hva er de siste reglene i GDPR for B2B markedsføring?

Mange har nå valgt å investere i et GDPR-klart CRM-system, for enklere oversikt. Det er viktig at dere hele tiden sletter kontaktopplysninger som dere ikke lenger har bruk for. Mange oppretter et personvernombud som passer på at GDPR-reglene blir fulgt.

Det er viktig å kontinuerlig kartlegge hvilke personopplysninger dere har lagret. Identifiser de som ikke lenger brukes til det opprinnelige formålet, og organiser den gjenværende dataen på en ryddig måte.

Fortsett å kontrollere hvordan bedriften ber om samtykke fra brukere og potensielle kunder. Dette må alltids lagres og kunne dokumenteres. Bruker dere cold calling, må dere sørge for at samtykkeprosessen over e-post samsvarer med GDPR-standarden.

Tekstforfatter som utarbeider en tekst

Motta hjelp til å skrive GDPR-tekst

Trenger bedriften hjelp til å formulere hvordan dere forholder dere til GDPR? Vi i Din Text kan hjelpe. Kunder liker å vite at deres rettigheter blir ivaretatt, også kunder innen B2B-bransjen. 

Vi kan også hjelpe med tekster til samtykke som imøtekommer kravet til GDPR-standarden. Ønsker du mer informasjon om GDPR og hvordan vi jobber med disse tekstene? Gode tekster om bedriftens forhold til GDPR, vekker tillit for både ansatte og kunder.

Vi hjelper deg med å finne de rette ordene. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om GDPR og markedsføring for B2B.