Har du vurdert å skrive masteroppgave for en bedrift? 

Det å skrive masteroppgave er en stor jobb. Mange ønsker å gjøre denne jobben så interessant som mulig, og samtidig bedre egne karrieremuligheter. Da kan det være fornuftig å sjekke ut om du kan skrive en masteroppgave for en bedrift! 

Her er alt du trenger å vite. 

Skriving av artikkel på en PC

Hva vil det si å skrive masteroppgave for en bedrift? 

Mange bedrifter ønsker å utrede sentrale problemstillinger, og ønsker dypere innsikt innen gitte temaer. Dette kan de oppnå ved å la en student skrive masteroppgave om det aktuelle temaet.   

Disse bedriftene legger gjerne ut utlysninger for masteroppgaveprosjekter, eller informasjon om forskning de trenger hjelp med. Gjør gjerne litt research på området, eller kontakt en studieveileder for å se om det finnes interessante muligheter innenfor ditt fagfelt. 

Hvorfor skrive masteroppgave for en bedrift? 

For deg som student, kan det å skrive masteroppgaven for en bedrift by på mange fordeler. Du kan få mulighet til å forske på et dagsaktuelt tema, kanskje for en bedrift du drømmer om å jobbe i senere.  

I de fleste tilfeller får du mulighet til å bygge et nettverk av verdifulle kontakter. Mange studenter synes også at det er fint at forskningen deres faktisk har en nytteverdi. Bedriften har en faktisk interesse av utfallet av forskningen din.   

Et samarbeid med en bedrift kan også gi deg tilgang på veiledning og ressurser. Noen bedrifter tilbyr økonomisk dekning av eventuelle reiseutgifter, eller stipend for din forskning. Dette vil være ulikt fra bedrift til bedrift, og det er ikke sikkert at alle kan tilby dette.  

Bedriften kan også se frem til fordeler, som at de kan få utredet sentrale problemstillinger. Samtidig gir det dem mulighet til å bli kjent med studenter og potensielle fremtidige medarbeidere. Samarbeidet kan bære frukter på mange områder.

Brosjyredesign på PC – pris og øvrige opplysninger

Hvordan gå frem for å kunne skrive master for bedrift? 

Dersom du ønsker å samarbeide med en bedrift, er det viktig at dere sammen utarbeider en oppgave som kan godkjennes av ditt universitet. Deretter må bedriften bidra med den nødvendige dataen, samt tilgang til relevant informasjon.   

Kanskje har de intervjukilder eller kontakter som kan hjelpe deg i din forskning? De aller fleste bedrifter er veldig imøtekommende på dette området. Dersom det er en spesiell bedrift du ønsker å samarbeide med, så er det ikke noe i veien for å sende en forespørsel.   

Du kommer ingen vei uten å prøve! Husk at det verste som kan skje er at du får et avslag. Det å vise interesse for en bedrift vil uansett aldri slå negativt ut. Plutselig får du landet et spennende prosjekt med drømmebedriften, og kan sikre verdifulle kontakter for fremtiden.  

Brosjyredesign: Pris og andre ting du bør vite

Planlegg masteroppgaven med en prosjektskisse 

Enten du skal skrive en masteroppgave for en bedrift eller ikke, er det smart å lage en god prosjektskisse. Dette er en konkret plan for hvordan du skal gå løs på oppgaven. Den vil for eksempel si noe om valg av forskningsmetode. 

Skal du skrive en master for en bedrift, kan det kanskje være aktuelt å innhente data gjennom kvalitative forskingsintervjuer. Intervjuene spilles da inn med en lydopptaker, før du skriver ned det som blir sagt i etterkant. Tenk over hvor lang tid dette vil ta i skissen din. 

Brosjyredesign: Alt om pris og fremgangsmåte

Skriv masteroppgave med oss! 

Trenger du en bedrift å skrive masteroppgave for? Da stiller veldig gjerne vi i Din Gruppen opp (eierne av Dintext.no). Vi har drevet i flere år, og selv skrevet både bachelor- og masteroppgaver.

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat!