Hva er biografi?

En biografi er en gjenfortelling av hva en person har opplevd, og hvem personen er. En samling av prestasjoner og bragder, informasjon om hvor personen er fra og fortellinger fra livet til personen. Det kan være veldig personlig og rørende, eller det kan være fjernt og interessant.

Det finnes forskjellige typer biografier, og felles for dem er at de er livsfortellinger. En oppsummering av bragder og hva som har ført til dem, men også vanskelige stunder som har satt preg. Hvor ærlig personen blir fremstilt er opp til forfatteren og objektet selv.

Bøker

Hva er forskjellen på selvbiografi og biografi?

Forskjellen på selvbiografi og en vanlig biografi er perspektivet. Basert på hvem som har skrevet og tolket livet til personen som skal skrives om, vil man få to helt forskjellige skildringer. Noen kan oppleve prestasjoner som større enn andre, og man får en annen stemme i saken.

En selvbiografi er skrevet fra eget synspunkt og gjenforteller opplevelser slik de føles av den som opplever dem. Skildringen av følelser knyttet til steder og opplevelser kommer mye mer frem i en selvbiografi, og blir i mange tilfeller selve fokuset i teksten og grunnen til at man vil lese den.

En biografi kan også bli skrevet fra noen andres synspunkt, og vil kanskje inneholde andre opplevelser av de samme hendelsene. Her vil fokuset ligge på å se sammenhenger og på informasjonen og tidsløpet. Her vil man også finne mer synsing og sitater istedenfor konkret og definitiv informasjon.

Ulike nivåer

Hvordan er en biografi bygd opp?

Hvordan en biografi er bygd opp avhenger av hvem som skriver og hvem den omhandler. Ettersom sjangeren vil fortelle en så detaljert historie som mulig om en persons liv, vil det være naturlig å legge frem informasjonen kronologisk.

Man bør få frem når ting skjer mens man forteller det, og ting som oppvekst, utdanning og karriere bør komme tidlig. Selv om rekkefølgen kan være kronologisk er det også andre måter å kategorisere informasjonen på. Man kan fortelle om forskjellige epoker i livet, eller forskjellige interesser for seg.

Noen bragder eller deler av en persons liv kan være viktigere enn andre og vil dermed få mer tyngde i teksten. Mer plass vil være dedikert til dem og de kan bli nevnt andre steder i biografien.

Ellers vil fokuset ligge på gjenfortellingen av historier og hendelser. Man vil finne årsmarkeringer for hendelser og når personer levde, og gode sitater og fortellinger fra venner og kjente. I selvbiografier vil vi se drøftinger og skildringer av omstendighetene I tillegg.

En person som skriver en bok

Hvordan skrive biografi?

Det er ikke alle som vet helt hvordan man skal skrive en biografi. Det kan være vanskelig å begynne, og det aller viktigste vil være forberedelsen. Du må vite hvem du skal skrive om, og du må kjenne dem godt. Du bør ha en vinkling og ha noen bragder eller hendelser du spesielt vil dra frem.

Personen du skriver om behøver ikke å ha gjort noe veldig storslagent, men det bør være en grunn til å dokumentere livet deres. Denne grunnen kan være personlig for deg som forfatter, eller for et lokalsamfunn.

Når du vet hvem du skal skrive om og har forberedt deg med rikelig informasjon og innsikt i hvem personen var, er det bare å la fortellerstemmen ta over, og begynne å skrive. Formen for biografier er ikke veldig fast, men det å drøfte og trekke konklusjoner blir naturlig.

Å se sammenhengen mellom hendelser kan være med på å heve biografien din og hjelper deg å sette ditt personlige preg på den. Hva har ført til bragdene, men også hva som kunne ha skjedd hvis utfallet av hendelsene hadde vært annerledes.