Hva er dobbeltkommunikasjon?

Hva er dobbeltkommunikasjon, og hvilke konsekvenser kan det ha? Tvetydig kommunikasjon kan potensielt ha negative virkninger. Vi skal her se nærmere på hvorfor!

Når vi kommuniserer kan det skje at budskapet ikke samsvarer med kroppsspråk, atferd eller verdier. Dette kalles gjerne for dobbeltkommunikasjon.

Tvetydig kommunikasjon kan forekomme både innen markedsføring og innen dagligdags kommunikasjon. Hva er dobbeltkommunikasjon egentlig, og hva slags virkninger kan det ha innen markedsføring? La oss se nærmere på saken!

Forstørrelsesglass

Dobbeltkommunikasjon definisjon

Hva er dobbeltkommunikasjon? Vi kan definere dobbeltkommunikasjon som tvetydig kommunikasjon der avsender av budskapet kommuniserer to motstridende ting. Dette kan for eksempel handle om at kroppsspråket sier noe annet enn det som sies.

Dobbeltkommunikasjon kan også handle om at én og samme avsender sier to ulike ting på en gang. Et klassisk eksempel på dette er foreldre som gir tvetydige beskjeder til tenåringsbarna sine: «Ja, du kan dra på den festen. Men du får ikke lov!».

Hva er dobbeltkommunikasjon innen markedsføring? Når det er snakk om dobbeltkommunikasjon i virksomheter og bedrifter, tenker vi gjerne på at markedsføringsbudskapet er stikk i strid med bedriftens image eller verdier.

Se for eksempel for deg et selskap som markedsfører seg selv som vegansk og miljøvennlig. Hvis dette selskapet plutselig begynner å selge produkter som er testet på dyr, kan dette oppfattes som dobbeltkommunikasjon.

Sjekkliste

Hvordan unngå dobbeltkommunikasjon?

Nå som du vet hva dobbeltkommunikasjon er, blir det lettere å unngå det. I de fleste tilfeller er det nemlig ønskelig å unngå tvetydig kommunikasjon. Dette fordi dobbeltkommunikasjon kan være forvirrende for mottakerne, og det kan bli vanskelig å forstå hva avsender egentlig mener.

Det kanskje viktigste du kan gjøre for å unngå dobbeltkommunikasjon, er å tenke nøye over hva som kommuniseres. Mange kan også unngå dobbeltkommunikasjon ved å være bevisst på sitt eget kroppsspråk. Kroppsspråket ditt kan nemlig avsløre at du mener noe annet enn det du sier.

Avtale mellom to parter

Slik motvirker du dobbeltkommunikasjon i markedsføring

Bedrifter kan unngå dobbeltkommunikasjon ved å være bevisst på egne verdier og etiske retningslinjer. Pass på at annonser, nyhetsbrev, blogginnlegg og pressemeldinger ikke bryter med selskapets verdier eller image.

Det kan være utfordrende å lage markedsføringstekster dersom du ikke har gjort dette tidligere. Et markedsføringsbyrå eller tekstbyrå kan hjelpe deg med å lage gode markedsføringstekster som appellerer til målgruppen. Tekstbyrået vil også sørge for at dobbeltkommunikasjon unngås!

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Hva er dobbeltkommunikasjon? Du kan betrakte dobbeltkommunikasjon som tvetydig kommunikasjon, der budskapet spriker i ulike retninger. Med dobbeltkommunikasjon innen markedsføring, kan du skape usikkerhet blant mottakerne.

Din Text leverer markedsføringstekster som er i tråd med bedriftens image, retningslinjer og verdier. Slik kan du unngå dobbeltkommunikasjon, og styrke selskapets omdømme.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!