Hva er en fortelling?

Hva er en fortelling? Fortellinger har vært en viktig del av kulturen vår helt siden tidenes morgen. Kommunikasjonsformen er både tradisjonell og litterær, og kan formidle et budskap effektivt.

Fortellinger kan være både muntlige og skriftlige, og er en kommunikasjonsform som tillater oss å formidle en handling eller historie til omgivelsene.

Fortellinger finnes også i en rekke ulike sjangere. Både vitser, eventyr, vandrehistorier, sagaer, noveller og romaner betegnes som ulike former for fortellinger. La oss ta et dypdykk inn i fortellingenes verden!

Et tekstdokument som ligger på PC-en

Fortelling definisjon

Hva er en fortelling, helt konkret? En fortelling kan defineres som en litterær eller folkloristisk kommunikasjonsmetode. Typebetegnelsen anvendes om mange forskjellige sjangere, men kanskje spesielt eventyr, sagn, vandrehistorier og romaner.

Fortellinger danner grunnlaget for menneskehetens forståelse av både liv og historie. Det skilles ofte mellom fire ulike former for grunnfortellinger. Disse kan flettes inn i hverandre som en større helhet, og gir fortellingssjangeren et mer filosofisk perspektiv.

De fire kategoriene er som følger: 

 

  • Individets grunnfortelling: Et enkeltindivids historie om eget liv
  • Slektens grunnfortelling: Menneskets historier om seg selv som del av en tradisjon
  • Nasjonens grunnfortelling: En sammenfatning av alle slektsfortellinger
  • Verdens grunnfortelling: Fortellinger om verden (for eksempel Bibelen)
Et stort forstørrelsesglass

Eksempler på fortellinger

Det finnes en rekke eksempler på fortellinger innen populærkultur. Hva er en fortelling i det daglige liv? I den muntlige sjangeren finner vi både vitser, eventyr, sagn, vandrehistorier og skrøner. Disse sjangerne kan også fremstilles skriftlig. 

Typiske former for skriftlige fortellinger er noveller, kunsteventyr, romaner, reiseskildringer og dikt. Det finnes også digitale fortellinger, for eksempel i form av video med lydeffekter. 

Bjørnstjerne Bjørnson er en av de mest kjente forfatterne med norsk opphav, og han skrev seg inn i norsk kulturarv med en rekke gripende fortellinger fra landsbygden.

Her er noen eksempler på kjente fortellerverk fra Bjørnson:

  • Synnøve Solbakken (1857)
  • Arne (1859)
  • En glad gut (1860)

I Bjørnsons fortellinger står kampen mellom det gode og det onde sentralt, så vel som det allmennmenneskelige. Han belyser blant annet forskjellen mellom hedendom og kristendom i flere av fortellingene.

Tekstdokumenter med skrift

Hvordan skrive en fortelling?

Hva er en fortelling bygget opp av? Fortellinger finnes som nevnt i mange ulike sjangere, og oppbygningen vil derfor avhenge mye av fortellerstil. Det som kjennetegner de fleste fortellinger, er at de har evnen til å fantasere, påvirke, underholde eller røre mottakerne. 

Fortellinger kan være basert på ren fiksjon, eller ta utgangspunkt i virkelige hendelser. Du har med andre ord lov til å bruke fantasien din når du skriver fortellinger. For at en fortelling virkelig skal fenge mottakeren, er det viktig at den har en handling og spennende momenter.

Ta gjerne utgangspunkt i klassisk dramaturgi i fortellingen din. Presenter en konflikt i starten av fortellingen, og bygg deretter opp spenningen. Etter hvert nås fortellingens spenningstopp, og en løsning eller et vendepunkt vil som regel finne sted. Rund deretter av fortellingen.

En fortelling kan ha en åpen slutt, der leseren selv må tolke hva som vil skje videre. Du kan også gå for en lykkelig slutt, eller velge en sirkelkomposisjon der du rører ved fortellingens start.

Dette gir leseren en følelse av at fortellingen vil gjenta seg selv, og kan være et smart virkemiddel.

 

  • Ta hensyn til sjanger
  • Bruk fantasien eller ta utgangspunkt i virkelige hendelser
  • Benytt deg av en dramaturgisk oppbygning
Tekstforfatter

Få hjelp til å skrive din fortelling

Hva er en fortelling? En fortelling kan være en lang eller kort historie som tar opp noe som har hendt. Fortellingen kan imidlertid også baseres på fiksjon. 

Både romaner, eventyr, dikt og vitser kan betraktes som ulike former for fortellinger. Fortellinger danner blant også grunnlaget for storytelling innen markedsføring.

Med en god fortelling kan du effektivt overføre et budskap eller en historie til omgivelsene. Fortellingen din kan engasjere, skape spenning eller røre – akkurat det er opp til deg!

Mangler du inspirasjon til å skrive fortellingen din? Vi hjelper deg med å bygge opp en fortelling som er tilpasset målgruppen din. Kontakt oss i dag om du vil vite mer!