Hva er enveiskommunikasjon?

Hvilken kommunikasjonstype er egentlig den mest effektive i markedsføring? Tidligere var enveiskommunikasjon den eneste måten vi nådde ut til kundegrupper på, men med årene har kommunikasjonsprosessen forandret seg.

Enveiskommunikasjon oppstår når mottaker er passiv. Ser du en reklame på TV, hører informasjon på radio eller leser en annonse i avisen, vil du være en passiv mottaker.

På den andre siden har vi toveiskommunikasjon. Her skapes det samspill mellom mottaker og sender, hvor det åpnes opp for spørsmål, tilbakemeldinger og diskusjon.

Vil du vite hvordan du effektivt kommuniserer med målgruppen? Da kan vi hjelpe deg med å bryte ned kommunikasjonstypene. Vi kan også hjelpe deg med å finne de rette ordene som skaper effekt.

Forstørrelsesglass: Hva er enveiskommunikasjon?

Enveiskommunikasjon definisjon

Enveiskommunikasjon er en kommunikasjonstype hvor det er en aktiv sender og en passiv mottaker. Dette kan for eksempel være gjennom TV, video, radio, taler og aviser.

I disse situasjonene vil ikke mottakeren få mulighet til å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger eller uttrykke egne meninger. Dermed er de «passive». Det finnes både fordeler og ulemper med denne kommunikasjonsmetoden.

Fordelen er at du får gitt ut et budskap eller informasjon raskt og effektivt. Du vil nå en stor gruppe mennesker og du vil ikke bli avbrutt under formidlingen. Dette skjer ofte gjennom massekommunikasjon.

Ulempen er imidlertid at mottaker ikke får muligheten til å stille spørsmål. Informasjonen kan derfor bli misforstått, og du vil aldri være sikker på om mottaker egentlig har tatt budskapet til seg.

Personer som kommuniserer: Hva er enveiskommunikasjon?

Hva er bra med toveiskommunikasjon?

Når vi snakker om kommunikasjon, skiller vi to kommunikasjonstyper fra hverandre: Enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon. Som nevnt kan enveiskommunikasjon karakteriseres ved at mottaker ikke har anledning til å gi tilbakemeldinger eller svare.

Med toveiskommunikasjon derimot, åpner vi opp for at mottaker kan gi tilbakemeldinger og stille spørsmål. Fordelen med slike kommunikasjonssituasjoner, er vi kan forsikre oss om at mottaker forstår budskapet.

I toveiskommunikasjon veksler partene på rollen som sender og mottaker. Dette skaper en felles forståelse for budskapet, og man lærer av hverandre. I moderne markedsføring er dette svært gunstig, da en aldri risikerer at budskapet blir misforstått av målgruppen.

Tre personer som er glad de slipper enveiskommunikasjon

Kommunikasjonsprosessen i markedsføring

Tradisjonell markedsføring baserer seg i hovedsak på enveiskommunikasjon. Dette kan ha sine fordeler da du får gitt ut et budskap raskt og effektivt til en stor gruppe mennesker. For å gjøre en merkevare kjent, er naturligvis TV og radio attraktive medium.

Men for å faktisk få langvarig effekt av markedsføring, hjelper det ikke å rope gjentagende i en digital megafon. Den moderne forbruker ønsker å bygge et forhold til tilbyderen, og leter først og fremst etter tillit, trygghet og verdi.

For å kunne bygge gode kundeforhold, må det åpnes opp for diskusjon og tilbakemeldinger. Hva er det kunden egentlig er ute etter? Toveiskommunikasjon gjennom tekst skaper også et engasjement blant målgruppen.

Det er lett å tro at toveiskommunikasjon kun skjer i personlige møter. Men åpner du opp et kommentarfelt på sosiale medier og på bedriftsbloggen, åpner du også opp for samspill mellom sender og mottaker. Dette kaller vi effektiv kommunikasjon i markedsføring.

Din Text logo: Lei av enveiskommunikasjon? Kommuniser effektivt med målgruppen med vår hjelp

Motta 500 ord gratis

Toveiskommunikasjon er nøkkelen for bedrifter som virkelig ønsker å kommunisere med målgruppen. Fordelen er mange, og du får bedre innsikt i hva kundegruppen egentlig trenger av deg som tilbyder.

I tillegg åpner toveiskommunikasjon opp for diskusjoner og delt engasjement, hvilket styrker merkevaren din og digital synlighet. Det er ingen tvil om at dette er den mest lønnsomme strategien langsiktig, selv om enveiskommunikasjon har sine positive sider også.

For å kunne kommunisere effektivt med målgruppen, må du gjøre deg forstått og skrive på en måte som fenger kundene. Dette kan vi i Din Text hjelpe deg med. Vi skriver daglig tekster som inspirerer, selger og skaper verdi.

Vil du treffe kundene dine med god kommunikasjon? Vil du se langvarig effekt av markedsføringen? Ta kontakt med oss i Din Text. Nå får du de første 500 ordene helt gratis.