Hva er merkevarebygging?

Merkevarebygging er en helt sentral prosess for bedrifter som ønsker å skape verdi eller identitet rundt en merkevare. Hva er merkevarebygging, og hvordan kan du sørge for å skape riktig «image» for merkevaren din? 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva merkevarebygging er, og hvordan du kan legge opp en gunstig strategi.

Forstørrelsesglass

Merkevarebygging – en definisjon

Hva er merkevarebygging eller «branding»? Vi kan definere merkevarebygging som prosessen det er å danne eller vedlikeholde et spesifikt omdømme eller image av tjenester eller produkter som tilhører en merkevare.

Med «image» mener vi her det mentale inntrykket målgruppen har av varen. Formålet er å skape økt verdi eller identitet rundt merkevaren. Dette innebærer blant annet at målgruppen bør ha positive assosiasjoner til merkevarenavnet, logoen og lignende.

Merkevarebygging er altså en form for posisjonering, siden man ønsker å posisjonere merkevaren på en gunstig måte sett i markedsperspektiv.

Dokument som ligger på en PC

Hvem er merkevarebygging aktuelt for?

Både organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner, politiske partier og andre kan dra nytte av merkevarebygging. Så lenge du eller virksomheten har et ønske om å bli lagt merke til med positivt fortegn, er merkevarebygging viktig å ta hensyn til.

Omdømmebygging er for eksempel ofte like aktuelt for en musikkartist eller politiker, som det er for en bedrift.

Ulike måter å bygge en merkevare på

Hvordan arbeider man med merkevarebygging?

Dersom du ønsker å komme i gang med merkevarebygging, er det vanlig å dele arbeidsprosessen inn i ulike deler. Mange virksomheter synes det er praktisk og oversiktlig med en firedelt prosess, der man blant annet fokuserer på visjon og strategi hver for seg. 

La oss se nærmere på prosessens fire steg, og kom i gang med merkevarebygging på en oversiktlig og enkel måte.

Visjon og målsetting

1. Verdigrunnlag innen merkevarebygging

Det første du bør gjøre når bedriften skal sette i gang med merkevarebygging, er å definere verdigrunnlaget. Dette er selskapets standarder, og bør være forankret i alle deler av driften.

Eksempler på verdigrunnlag kan være at selskapet ditt skal være innovativt og nytenkende, eller kunne by på fagbasert kunnskap av høy kvalitet.

2. Visjon og målsetninger

Så snart du har oversikt over selskapets verdigrunnlag, kan det være nyttig å definere visjonen. Hva er bedriftens langsiktige målsetninger? Hva ønsker dere å oppnå på sikt?

For mange selskaper er visjonen å være best på sitt område. Det er lov å sette høye målsetninger, slik at man hele tiden har noe å strebe etter.

Megafon med piler som peker i forskjellige retninger

3. Misjon – hvorfor eksisterer merkevaren?

Når selskapet arbeider med merkevarebygging, er det også viktig å avklare hva som er bedriftens misjon.

Eller rettere sagt – hvorfor eksisterer selskapet? Hva ville Norge eller verden ha manglet om selskapet ikke fantes?

4. Merkevarebygging og strategi

Det neste steget innen merkevarebygging, er å finne ut nøyaktig hvordan selskapet skal oppnå sine visjoner og målsetninger. Tiltakene bør utføres i tråd med verdigrunnlaget som er fastsatt.

En strategi for merkevarebygging kan blant annet handle om at man planlegger ulike markedsføringsaktiviteter. Her er noen eksempler på aktiviteter som kan være en del av strategien innen merkevarebygging:

 

  • Synlighet i digitale medier
  • Målgruppeanalyse
  • Innhold
Tekstdokumenter

Merkevarebygging gjennom innhold

For å kunne jobbe med merkevarens omdømme og image utad, må du også nå ut til målgruppen på ett eller annet vis. Dette gjøres som regel gjennom innhold. 

Innhold kan for eksempel være tekst eller video, og kan deles både på e-post, bedriftsbloggen og sosiale medier.

Du bør fokusere på å levere innhold som virkelig engasjerer målgruppen. Det betyr blant annet at innholdet bør besvare spørsmålene målgruppen har om produktet eller tjenesten.

Tekstforfatter som viser frem et tekstdokument

Innhold på bedriftens blogg

Bedriftens blogg er en perfekt arena for innholdsmarkedsføring. Her kan du levere innhold som er av verdi for leserne, og samtidig flette inn informasjon om tjenestene du tilbyr. 

Ved å levere verdifullt innhold kan merkevaren din betraktes som en kilde til informasjon og kunnskap, og ikke kun en «butikk». Dette vil igjen kunne styrke merkevarens posisjon på markedet. Du tilbyr for eksempel guider eller informasjon konkurrentene ikke kan vise til.

Husk også at innhold på bedriftens blogg kan tiltrekke trafikk til nettsiden, dersom du lager SEO-innhold. Vi snakker da om organisk trafikk, altså at potensielle kunder besøker nettsiden din uten at du trenger å betale for annonser i Google eller lignende.

e-post

Innhold på e-post

Det å dele innhold via e-post er en populær og velutprøvd form for markedsføring, og kan også være en del av merkevarebyggingsstrategien din.

Gjennom e-post kan du for eksempel fremstille merkevaren din på en gunstig måte som appellerer til målgruppen. 

Deling av innhold på sosiale medier

Merkevarefremmende innhold kan også deles på sosiale medier. Her kan du potensielt nå ut til veldig mange i målgruppen din, enten det er gjennom deling av innlegg eller annonser. 

Både Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok og en rekke andre plattformer er velegnede arenaer for merkevarebygging.

Pressemelding på en tablet med en megafon foran

Innhold til pressemeldinger

Det å sende ut pressemeldinger når selskapet lanserer nye produkter eller lignende, er også et viktig ledd innen merkevarebygging. Dersom en redaksjon finner pressemeldingen interessant, kan merkevaren få verdifull omtale.

I pressemeldingen bør man blant annet forklare bakgrunnen for at produktet eller tjenesten ble utviklet, og belyse fordelene forbrukerne kan se frem til. Det å skrive en god pressemelding kan være utfordrende, men det finnes heldigvis hjelp å få.

Din Text logo

Bestill innhold som en del av bedriftens merkevarebygging

Hva er merkevarebygging? Enkelt forklart er dette arbeidet du utfører for å vedlikeholde eller forbedre inntrykket målgruppen har av merkevaren din. Du forsøker å skape et godt image som er i tråd med målgruppens forventninger og behov.

Deling av innhold er en viktig del av strategiene man har innen merkevarebygging. Ved å dele innhold som fremmer merkevaren på en god måte, er du allerede langt på vei. Det gjelder imidlertid å lage innhold som faktisk engasjerer mottakerne.

Din Text leverer tekst til ethvert formål. Vi kan blant annet lage innhold som fremmer merkevaren din, enten det er snakk om artikler til en blogg, nyhetsbrev, pressemeldinger eller lignende. 

Kontakt oss i dag, og motta 500 ord gratis!