Hva er UX-design?

UX-design (eller brukeropplevelsesdesign) handler om å optimalisere totalopplevelsen til brukeren av et nettsted, en app, mobil eller lignende digitale systemer. Formålet er at opplevelsen skal bli mest mulig intuitiv, behagelig og enkel.

Her er alt du trenger å vite om UX-design!

Tre personer tester ut brukergrensesnitt på PC: Hva er UX-design?

Hva er User Experience?

Brukeropplevelse, ofte omtalt som UX eller User Experience, er kort fortalt totalopplevelsen brukeren sitter igjen med når vedkommende benytter et digitalt system eller produkt.

For de fleste av oss er en god brukeropplevelse viktig, og kanskje til og med avgjørende, når vi kjøper ny mobil eller lignende.

PC med ark og forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Hvorfor er et godt UX-design så viktig?

UX-design er viktig når man skal designe et program, en nettside eller andre digitale tjenester/produkter, fordi det i stor grad vil påvirke helhetsinntrykket til brukeren. Er designet mindre bra, kan det føre til at færre vil besøke siden eller bruke produktet.

Dagens forbrukere forventer at ting skal være raskt, enkelt og tilgjengelig. Er nettstedet ditt knotete eller komplisert, er veien kort til konkurrenten. Brukeren gidder neppe å bruke tid på å lære seg hvordan systemet/siden/produktet virker.

For bedrifter kan et godt UX-design føre til høyere salgstall og større omsetning, og ikke minst – mer fornøyde kunder/brukere.

Forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Hva er forskjellen på UX og UI?

UI-design, også kjent som User Interface design eller brukergrensesnittdesign, er nært beslektet med UX-design. De to overlapper hverandre delvis, da et veldesignet brukergrensesnitt er viktig for en god brukeropplevelse.

UI-design handler kort fortalt om å designe elementene som utgjør brukergrensesnittet, enten det er snakk om menyer, farger, typografi, mellomrom eller annet grafisk design.

UI-designeren har med andre ord et viktig ansvar når det kommer til navigeringsmuligheter og ikoner på siden. Vedkommende vil også ha ansvar for informasjonsarkitektur – altså hvordan innholdet på siden skal organiseres og eventuelt merkes.

Tekstforfatter som jobber med UX-tekst: Hva er UX-design?

Hva er UX-skriving?

UX-skriving eller «UX writing» kan betraktes som tekstene i systemet som definerer brukerens navigeringsmuligheter og handlinger i et brukergrensesnitt. Disse tekstene fungerer som hjelpemidler og rettesnorer for brukeren.

Her er noen av elementene i et brukergrensesnitt som kan ha behov for UX-tekst: 

  • Knapper (inkludert meny- og CTA-knapper)
  • Titler
  • Hjelpetekst
  • Lenker
  • Varslinger
  • Seksjoner
  • Lastemeldinger

Man kan også kalle resultatet av UX-skriving for mikrotekst, og det er som regel en UX-skribent som tar seg av skriveprosessen. Det er mulig å skrive teksten direkte i koden til produktet eller skissen, eller i publiseringssystemet.

Et annet alternativ er å sende regneark, JSON- eller config-filer til en skribent, og be vedkommende om å legge inn tekst.

Flere tekstdokumenter: UX-design og UX-tekst

UX-design og UX-skriving går hånd i hånd

En UX-designer og UX-skribent vil ofte jobbe sammen, og vil stort sett ha de samme målene når det kommer til brukeropplevelse. Samtidig jobber de to med ulike ting.

UX-designeren har stort sett fokus på de visuelle elementene i systemets brukergrensesnitt, mens UX-skribenten fokuserer på hvilken tekst som skal benyttes.

Fire personer som jobber med UX-design

Hvordan lykkes med UX-skriving?

Dersom du skal mestre UX writing og et vellykket UX-design, er det viktig å ha god forståelse for kundereisen og innsikt i brukerens behov. Dette kan blant annet oppnås gjennom A/B-testing, dybdeintervjuer og brukertesting.

Husk også på at statistikk og tall innhentet fra undersøkelser, kampanjer og sosiale medier kan være gull verdt.

UX-forfatteren bør blant annet ha innsikt i hvilke ord og uttrykk målgruppen din bruker, slik at brukeropplevelsen blir best mulig. Det finnes mange ulike måter å kommunisere på, og det gjelder å finne den metoden som passer best for brukerne dine.

Din Text logo: Motta hjelp med UX-skriving og lær hva UX-design er

Motta hjelp med UX-skriving

Ønsker du et system (f.eks. et nettsted eller en app) som er skreddersydd for målgruppen din? Da er du også avhengig av godt UX-design og mikrotekst.

Våre skribenter hjelper deg med UX-skriving og tekstproduksjon til menyknapper, CTA-er og lignende.

Kontakt oss i dag for skrivehjelp!