Hva koster en tekstforfatter?

Dette er et mye omdiskutert spørsmål som mange bedrifter lurer på. Det er ikke alltid lett og oversiktlig å vite hva en tekstforfatter koster, men det finnes noen grep du kan benytte. Dette kan du benytte for å finne ut av hva kostnaden for en tekstforfatter vil være.

Det hele avhenger nok av hva du ser for deg at du trenger som en tjeneste fra en tekstforfatter. Innholdet fra kunde til kunde kan være ulikt, men tekstforfattere opererer som regel innenfor oversettelser, tekstinnhold til nettsider og nettbutikker.

Det viktigste for deg bør være å benytte et tekstbyrå som lever opp til dine forventinger. Det kan derimot være komplisert å se på hvilke kunder som har benyttet seg av byrået og arbeidet som er utført. Derfor bør du finne et tekstbyrå som tilbyr gratis ord helt i starten.

Når du gjør dette, kan du enkelt gi tekstbyåret en oversikt over hvilken bransje du opererer i selv, hvilket innhold du ønsker skal være produsert og preferansene dine. Basert på dette kan du få et prisestimat fra et tekstbyrå. Dermed vil man unngå misforståelser rundt prisen.

Personer som jobber med et pristilbud

Hva slags type pris benytter man seg av?

Ulike pristyper eksisterer også innenfor tekstforfatting og produsering av innhold. Noen tekstforfattere tar timepris og noen tar fastpris, men et tekstbyrå kan for eksempel ta en pris per antall ord. Her bør du velge ut prisen basert på kvaliteten du forventer det skal leveres.

Dersom du går for en tekstforfatter som tar fastpris, så vil det nok være enklere for deg å holde oversikt over kostnadene, men pass på at dette ikke går utover kvalitet eller leveringstid. Her kan man fort oppdage at det plutselig ikke lønner seg med fastpris.

Tekstforfattere benytter ofte en timepris, noe som er svært vanlig for mange. Det du som kunde her risikerer da er at det kan fort bli mange timer utført på et arbeid. Hvis arbeidet i seg selv egentlig bare tar noen timer, så kan det fort eskalere til å bli flere timer brukt.

Pris per ord baserer seg på fastpris i utgangspunktet. Men dette er en mer vennlig måte ovenfor kunden å prise seg på, spesielt hvis man er et tekstbyrå. Her kan du ut ifra kompleksitet og ønsket lengde få en totalpris på arbeidet som utføres, med kvalitet.

Sjekkliste over innhold og kompleksitet i forhold til pristilbud

Kompleksiteten og innholdet avgjør totalprisen

Innholdet som skal produseres og kompleksiteten avgjør kostnaden for å bruke en tekstforfatter. Dette bør enhver bedrift oppgi, slik at det ikke oppstår komplikasjoner og uenigheter om hva som skulle bli levert og produsert. Sørg for å gi nok informasjon. 

Spesielt i situasjoner hvor man benytter fastpris per ord, så vil det være relevant for en tekstforfatter å få all denne informasjonen i en brief. Dersom du ser for deg at det skal produseres veldig mye og over lenger tid, kan du for eksempel spørre om å avtale en rabatt.

Trenger du hjelp til tekstforfatting? Ta kontakt med Din Text i dag, og få oversikt over pris, prismodell og leveransetid. Bransjen du opererer i, kompleksiteten på innholdet som skal produseres og andre faktorer påvirker både pris og leveransetid. Sørg for å ha en tydelig kommunikasjon!