Hva står AIDA for?

Hva står AIDA for? AIDA er en forkortelse for «Attention», «Interest», «Desire» og «Action», og beskriver de forskjellige trinnene i påvirkningsprosessen. Dette er relevant innen markedsføring!

AIDA ligger ofte til grunn når markedsføringsinnhold skal lages. Enten du skal lage annonser, nyhetsbrev, TV-reklamer eller noe annet, er trinnene i AIDA viktig å ta hensyn til.

Hva står AIDA for på norsk? Vi kan gjerne oversette attention, interest, desire og action til oppmerksomhet, interesse, ønske og handling.

AIDA går med andre ord ut på å først fange målgruppens oppmerksomhet, og deretter pirre interessen deres. Så snart interessen er vekket, gjelder det å skape et ønske om å eie produktet hos forbrukeren. Dette vil optimalt sett lede til en handling – som for eksempel kjøp.

Forstørrelsesglass

Attention

Hvordan fange potensielle kunders oppmerksomhet? For at målgruppen din i det hele tatt skal gidde å vurdere markedsføringsbudskapet ditt, må du tiltrekke deg oppmerksomheten deres.

Det er vanlig å se kjendiser i reklamer, nettopp fordi de har en tendens til å fange målgruppens oppmerksomhet. Det kan også være effektivt å spille på aktualitet eller lignende.

Noen bruker mer sjokkerende virkemidler for å tiltrekke seg forbrukernes oppmerksomhet. Her finnes det mange fremgangsmåter. Det gjelder å finne den som passer best for din merkevarestrategi og bransje!

Interest

Hva står AIDA for? Jo, attention, interest, desire og action. Det betyr at steg to i prosessen handler om å vekke interessen til kunden. Så snart du har fått mottakerens oppmerksomhet, gjelder det å gjøre vedkommende interessert i det du skal selge.

For å generere interesse, gjelder det å fremheve hva slags fordeler mottakeren kan få ved å bruke eller eie tjenesten eller produktet. Hvilke ønsker og behov kan oppfylles? Hvordan kan det gjøre hverdagen enklere?

Personer som samarbeider

Desire

Har du klart å fange mottakerens interesse, er det også viktig å sørge for at vedkommende ønsker å bruke eller eie tjenesten eller produktet. For at noen skal ønske å kjøpe noe, må det være fordi produktet eller tjenesten kan løse en utfordring, øke statusen eller skape nye muligheter.

En ny bil eller en luksuriøs ferie kan for eksempel bidra til at mottakeren får økt sosial status, mens et kurs kan gi høyere faglig status.

Action

Det siste og avgjørende steget i AIDA-modellen er handling eller action. Hensikten med markedsføringen din er kanskje å få kunden til å laste ned noe, kjøpe noe eller å engasjere seg i noe.

Når kunden har kommet dithen at han eller hun ønsker å utføre en handling, er det viktig at du har utløsende opplysninger tilgjengelig. Hvordan kan mottakeren gå frem for å utføre ønsket handling? Gi oversikt over utsalgssteder, lenker, kontaktinformasjon og lignende.

Det kan ofte lønne seg å ha en «Call to Action», også kjent som CTA. En typisk CTA er for eksempel «Klikk her for å melde deg på» eller «Produktet kan kjøpes her». CTA-en linker gjerne til nettbutikken eller lignende, og gjør det lett for mottakeren å utføre handlingen.

Bøker og tekst

AIDAS-modellen i praksis

Det er én ting å vite hva AIDA-modellen er rent teoretisk. Det er en helt annen ting å faktisk mestre bruken av modellen i praksis. Dette krever ofte en del øvelse.

Prøv deg frem og se hva som har positiv effekt på bedriftens ROI (Return on Investment). Prøving og feiling er en del av prosessen. For å lykkes med mulig med AIDA, er det blant annet viktig å kjenne målgruppens ønsker og behov.

Legg merke til at vi også kan kalle modellen for AIDAS-modellen. Hva står AIDAS for? Jo, attention, interest, desire, action og satisfaction. Enkelte legger altså til satisfaction eller tilfredshet i modellen, siden dette er et viktig aspekt av markedsføringen.

Tilfredshet eller tilfredsstillelse handler enkelt og greit om å få fornøyde kunder. Tjenesten eller varen du selger bør med andre ord leve opp til forventningene du høster med markedsføringen. Dette gir mer vellykket bruk av AIDA-modellen i praksis!

Avtale mellom to parter

Få hjelp med tekst basert på AIDA til markedsføring

Hva står AIDA for? AIDA er kort for attention, interest, desire og action. Modellen kan også kalles AIDAS, hvor også satisfaction inkluderes.

Kort forklart handler markedsføringsmodellen om å fange mottakerens oppmerksomhet og interesse, før du skaper et ønske om å eie produktet eller bruke tjenesten. Avslutningsvis skal markedsføringen fremprovosere en handling, og optimalt sett tilfredshet også.

Trenger du hjelp til å anvende AIDA i bedriftens markedsføring? Dette kan være lurt, siden du har en velprøvd modell å følge, noe som øker sjansen for å lykkes med reklamen din. Dersom du er usikker på hvordan du setter i gang, kan Din Text hjelpe deg.

Kontakt oss i dag og få hjelp med markedsføringstekst!