Hvordan bli bedre på kommunikasjon?

Hvordan bli bedre på kommunikasjon? Dette er det mange som lurer på – enten det er snakk om kommunikasjon med enkeltmennesker eller markedsføring. Vi deler våre beste tips med deg!

Det å kommunisere handler om å formidle noe – enten det er viktig informasjon eller idéer. Som regel foregår kommunikasjon ved hjelp av muntlig eller skriftlig språk, men også kroppsspråk, ansiktsuttrykk og gester benyttes.

God kommunikasjon kjennetegnes av at budskapet når frem til mottakeren på tiltenkt måte. I motsatt ende finner vi dårlig kommunikasjon, noe som ofte kan føre til misforståelser. Hvordan bli bedre på kommunikasjon? Det skal vi nå se nærmere på!

To parter som kommuniserer godt: Hvordan bli bedre på kommunikasjon?

Råd for god kommunikasjon

Det finnes mange tips til deg som ønsker å bli bedre på kommunikasjon. Det er blant annet en fordel å kjenne mottakeren du kommuniserer med, enten det er en enkeltperson eller en målgruppe innen markedsføring. Når du vet hvem du snakker med, er det enklere å tilpasse budskapet deretter.

Skal du for eksempel markedsføre et produkt til en spesifikk målgruppe, kan du sørge for bedre kommunikasjon ved at du kan tilpasse språk og kommunikasjonsform.

Er målgruppen unge mennesker på 18–25 år, bruker du gjerne et annet språk og andre medier enn når du kommuniserer med eldre. Valg av kommunikasjonsmedium vil kanskje være Snapchat eller TikTok når du skal nå ut til yngre mottakere. Skal du nå ut til bedrifter velger du kanskje LinkedIn.

Her er noen av våre beste tips til deg som vil bli bedre på kommunikasjon:

 

  • Kjenn mottakeren
  • Vær bevisst på hva som kan forårsake misforståelser
  • Tilpass språket basert på situasjon og mottaker
  • Vær en god lytter
  • Vis respekt og unngå en overlegen holdning
God kommunikasjon er viktig: Hvordan lykkes?

God kommunikasjon og psykologi

Innen psykologien har det lenge vært kjent at god kommunikasjon er viktig. Enten det er snakk om kommunikasjon mellom et par, venner, kollegaer eller andre, er god kommunikasjon grunnmuren for forståelse og gjensidig respekt.

Hvordan bli bedre på kommunikasjon til daglig? Enkle tiltak som å overveie bruken av ord, tonefall og lignende kan ha stor effekt. Noen ganger kan man kommunisere på en måte som oppfattes truende eller negativ av mottakeren, uten at det egentlig var ment slik.

God kommunikasjon kan også oppnås ved å spørre og aktivt ta del i en samtale, fremfor å anta ting. Dette er viktig både i parforhold og andre forhold. Innen markedsføring er dette også anvendelig. Ved hjelp av kundeservice kan du kommunisere med kundene og få forståelse for deres behov.

Dame stiller spørsmål: Hvordan bli bedre på kommunikasjon?

Hvordan ser dårlig kommunikasjon ut?

Dårlig kommunikasjon er noe de fleste ønsker å unngå. Når kommunikasjonen er dårlig, vil kanskje ikke budskapet nå frem til mottakeren slik du hadde håpet på. Her er noen eksempler på faktorer som kjennetegner dårlig kommunikasjon:

  • Avbrytelser
  • Distraksjoner (ser du kanskje ned på mobilen, istedenfor å se på den du snakker med?)
  • Du stiller lukkede istedenfor åpne spørsmål
  • Du lytter ikke til den andre parten

Dårlig kommunikasjon kan forekomme både innen markedsføring, intern kommunikasjon på arbeidsplassen eller mellom private parter. Innen markedsføring kan for eksempel enveiskommunikasjon være mindre heldig.

Positiv graf: Hvordan bli bedre på kommunikasjon?

Motta hjelp til å kommunisere bedre!

Hvordan bli bedre på kommunikasjon? God kommunikasjon handler i stor grad om å kjenne mottakeren, bruke riktig språk (riktig ordlegging) og å lytte. Samtidig er det viktig å utvise respekt og å unngå misforståelser. Det krever trening å bli god på kommunikasjon.

Enten du skal sende et kjærlighetsbrev eller kommunisere via markedsføring, er det hjelp å få. Din Text arbeider med tekst og kommunikasjon på daglig basis, og kan hjelpe deg med å nå ut til mottakeren.

Kontakt oss i dag og få hjelp til å bli bedre på kommunikasjon!