Hvordan bygge opp en merkevare?

En merkevare er ikke bare en logo eller et slagord, det er selve grunnmuren i digital markedsføring og viktig for å etablere seg som en solid konkurrent. En god merkevare gir større verdi, både i form av salg, markedsposisjon og kundelojalitet. 

Det finnes mange måter å arbeide med en merkevare. Et av de viktigste punktene er å starte med god innsikt i egne tjenester, verdier og marked. Hvem er dere, og hvem selger dere til? For å skape en sterk merkevare, må denne være bygget opp mot målgruppen. 

Når en bedrift bygger opp sin egen merkevare, handler det om å forme hva forbrukerne tenker om produktene. De unike kvalitetene skal gjøres om til positive assosiasjoner, som deretter styrker kjennskap, kunderelasjon og verdi. 

For å utføre tiltak knyttet til merkevarebygging, må det foreligge en grundig strategi. Inbound marketing, eller innholdsmarkedsføring, er et effektivt verktøy som har vist seg å fungere godt i merkevarebygging. Din Text hjelper deg med å finne ordene.

Person som bygger merkevare på PC-en

Merkevarebygging under lupen

Når du jobber med merkevarebygging, gir du også merkevaren en høyere verdi. Forbrukere føler de har kjøpt mer enn kun et produkt eller tjeneste, dersom disse er knyttet til en sterk merkevare.

Merkevarebygging dreier seg ofte om å tilføye en logo eller et symbol, slik at fremtidens forbrukere forbinder positive kvaliteter, fordeler og egenskaper med det som identifiserer produkt og tjeneste. Etter hvert vil dette skape tillitt mellom bedrift og forbruker. 

Når bedrifter jobber med å bygge merkevare, velger de også hvilken posisjon de ønsker å ha i markedet. Det er viktig å identifisere hvilken effekt bedriften vil ha samt hvilke assosiasjoner forbrukerne skal ha til merkevaren. 

Hovedprinsippet er å skape sterke positive assosiasjoner, hvilket gjør at kunden velger merkevaren når de skal handle. Du må få kunden til å tenke at dine produkter gir mer verdi, slik at de blir lojale. Merkepreferanse og merkelojalitet er stor del av en sterk merkevare.

Forstørrelsesglass

Hva er en sterk merkevare?

Sterke merkevarer har som oftest lojale kunder, selv om det finnes konkurrenter med lavere priser på markedet. Apple er et godt eksempel her. De har en større makt på markedet og over distributører. Kommunikasjonen og markedsføringen deres har også større effekt. 

En sterk merkevare er identifiserbar og skiller produktene og tjenestene ut fra konkurrentene. Disse merkevaren har en helt unik posisjon på markedet, men også i bevisstheten til kundene. Produktet har fått en sjel og personlighet.

Når forbrukere klarer å identifisere et produkt bare ved å høre et slagord eller se en loge, skaper dette flere positive ringvirkninger. Økt kundetilfredshet, bedre kundelojalitet og økt lønnsomhet kommer av et større monopol i kundenes bevissthet.

Verdiskapningen skjer gjennom økt kjennskap, målrettet reklame og solide kunderelasjoner. I bunnen ligger det god innsikt i målgruppen og deres behov, ønsker og interesser. Det er slik en sterk merkevare bygges og opprettholdes.

Personer som pusler et puslespill

Teknikker for å bygge en merkevare

Det finnes mange måter å drive med merkevarebygging, og det er ikke slik at en metode er mer feil eller mer riktig enn andre. Som bedrift er det viktig at dere har tror på produktene dere selger og klarer å formidle dette til forbrukeren. 

Hvorfor skal forbrukeren velge dine produkter fremfor konkurrentene? Hvem er merkevaren, hvem snakker dere til og hva er det endelige målet? Dette er spørsmål bedriften må svare på i sin strategi. 

Start gjerne med å samle innsikt om merkevaren: Hva gjør dere unik? Identifiser markedet og konkurrenter gjennom en SWOT-analyse. Hva sier eksisterende kunder om merkevaren og hvilket inntrykk sitter de igjen med?

Videre må bedriften jobbe med visjon, verdier, definere målgruppe, skape en identitet og merkevareprofil, skape strategi for spredning og kommunikasjon og implementere dette i markedsføring. Inbound markedsføring er et effektivt verktøy i merkevarebygging.

Avtale

Motta hjelp til å bygge merkevare

Det finnes mange modeller for å bygge en sterk merkevare, men innholdsmarkedsføring er en utprøvd og effektiv strategi som skaper verdi. Med denne teknikken trekker du mer trafikk som deretter blir konvertert til besøkende, leads og til slutt lojale kunder.

Innholdsmarkedsføring er svært kostnadseffektiv, da du bruker dine egne eide kanaler for å publisere innhold. Gjennom godt innhold kan du forme hvilket inntrykk leseren får av deg og etablere deg på markedet med gode SEO-teknikker. 

Kommunikasjon er også viktig, og med innholdsmarkedsføring skaper du en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Men det krever tid, kunnskap og ikke minst god innsikt i egen målgruppe og hva som trigger dem: Dette kan Din Text hjelpe med. 

Din Text skriver daglig tekster på vegne av bedrifter, som treffer og engasjerer målgruppen. Våre skreddersydde tekster bygges alltid på bunnsolid SEO. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og la oss bygge merkevaren din sammen.