Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word? 

Enten du jobber med en masteroppgave eller et litterært verk, har du kanskje følgende spørsmål: Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word? Fremgangsmåten er forholdsvis enkel, så lenge du vet hva du skal trykke på. 

Her forklarer vi fremgangsmåten! 

Tekstforfatter som viser frem en artikkel

Slik lager du innholdsfortegnelse i Microsoft Word 

Før du setter i gang, er det viktig å huske på at fremgangsmåten for å sette inn en innholdsfortegnelse i Word avhenger av hva slags enhet du bruker. Her er en beskrivelse av hvordan du går frem dersom du bruker Windows:  

  1. Sett markøren der du ønsker å plassere innholdsfortegnelsen 
  2. Velg «Referanser» -> «Innholdsfortegnelse» 
  3. Angi stil 
  4. Dersom du utfører endringer i dokumentet som har innvirkning på innholdsfortegnelsen, høyreklikker du på sistnevnte og trykker på «Oppdater felt» 

Word vil ta utgangspunkt i overskriftene du har i dokumentet ditt, og lage innholdsfortegnelsen basert på disse. Sørg derfor for å formatere alle underskrifter korrekt i Word! Velg for eksempel «Overskrift 2» for overskrifter, og «Overskrift 3» for underoverskrifter. 

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass

Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word på iPad og Mac? 

Dersom du har installert Word på en macOS-enhet, er fremgangsmåten for å lage en innholdsfortegnelse forholdsvis enkel. Slik gjør du det:  

  1. Klikk der du ønsker å sette en innholdsfortegnelse inn i dokumentet 
  2. Gå til «Referanser» -> «Innholdsfortegnelse» 
  3. Velg stil fra «Automatisk innholdsfortegnelse» 

Du kan også velge «Manuell innholdsfortegnelse», men da vil ikke overskriftene i dokumentet automatisk legges inn i fortegnelsen.  

Skribenter som skriver på PC

Hvordan lage innholdsfortegnelse i APA 7-stil i Word? 

I mange tilfeller er det ønskelig å lage en innholdsfortegnelse i APA 7-stil. Denne stilen er ikke forhåndsdefinert i Word. Du kan imidlertid redigere eksisterende stiler slik at de oppfyller APA-stilen.  

Innholdsfortegnelsen skal blant annet være i fonten Times New Roman størrelse 12, og linjeavstanden skal være på 1,5. 

Nettopp APA 7-stilen er vanlig å benytte i akademiske oppgaver. Kanskje du skal skrive masteroppgave for en bedrift? I så fall gjelder det å ha riktig formatering fra A til Å. 

Samarbeid mellom flere personer: Dårlig kommunikasjon er blant viktige fallgruver i endringsledelse

Innholdsfortegnelse: Se på et eksempel 

Dersom du lurer på hvordan en innholdsfortegnelse i Word skal se ut, finnes det mange eksempler på nett. Kort fortalt består innholdsfortegnelsen av overskriftene dine og det sidetallet i dokumentet disse finnes på.  

Forsøk gjerne å legge inn noen overskrifter og avsnitt i et Word-dokument, og prøv deg frem. Klikk først der du ønsker å ha referanselisten i dokumentet ditt. Gå deretter til «Referanser» i verktøylinjen, og velg «Innholdsfortegnelse». Her vil du få opp mange alternativer! 

Liste over fallgruver i endringsledelse

Problemer med innholdsfortegnelse i Word? 

Mange synes det kan være litt vanskelig å få til innholdsfortegnelser i Word. Noen ganger kommer ikke alle overskriftene med. Dette skyldes som regel at man ikke har formatert overskriftene/underoverskriftene riktig.  

Husk å benytte deg av Word-overskriftene som finnes på verktøylinjen når du er på «Hjem»-siden i Word. Da vil overskriftene stort sett bli registrert riktig i innholdsfortegnelsen! 

Motta hjelp med innholdsfortegnelsen din 

Skriver du en masteroppgave eller en annen tekst, og trenger en ryddig og korrekt innholdsfortegnelse? Dette er noe Din Text kan hjelpe deg med dersom du står fast. Det er viktig at formateringen er på plass før oppgaven leveres eller publiseres.  

Ta kontakt med oss om du ønsker flere gode råd, eller trenger rask og effektiv hjelp!