Hvordan lage referanseliste?

Hvordan lage referanseliste? Enten du markedsfører eller skriver en artikkel bør du kunne referere til troverdige kilder bak alle fakta. Vi viser deg hvordan du lager en referanseliste!

Lager du en artikkel, bør du ofte kunne vise til kildene dine i slutten av teksten. Dette kalles gjerne en referanseliste, og er enkelt forklart en liste med kildehenvisninger.

Referanselisten er viktig å ha dersom du skal greie å overbevise mottakeren. Så, hvordan lage referanseliste? Dette skal vi nå forklare deg!

Stigende graf

Kildehenvisning er viktig for teksten

Skal budskapet ditt virkelig nå ut til mottakerne, er det også viktig å utvise troverdighet. I retorikkens verden er troverdighet helt avgjørende for å overbevise mottakeren. Dette kan blant annet oppnås ved å vise til troverdige kilder og forskning når du kommer med en påstand.

Påstår du for eksempel at to av tre nordmenn sliter med søvn når du skal markedsføre en søvndyssende te, bør du vise til forskning på dette. Det kan også være lurt å inkludere forskning eller andre kilder som stadfester at urtene i teen faktisk hjelper på søvn.

Uten referanseliste har ikke mottakeren noen bevis for at argumentene du serverer er sanne. Dette er med andre ord svært viktig for teksten som helhet.

Referanselisten kan med fordel lages i en stil som APA 7, Harvard, Chicago eller Vancouver. Hvordan lage referanseliste etter gjeldende standarder? La oss se nærmere på saken!

En mann som peker et sverd mot en blink

Hvordan referere til kilder?

Det er vanlig å benytte seg av en referansestil når du skal oppgi kilder i slutten av teksten. Valg av stil avhenger av både fagfelt og personlige preferanser. Innen medisin og naturfag benyttes ofte Vancouver-stilen, mens Chicago-stilen er populær innen humaniora og samfunnsfag.

Dersom du er student vil du som regel få klare instruksjoner av veilederen din når det kommer til valg av referansestil. Bedrifter eller markedsførere står nokså fritt til å velge.

Hvordan lage referanseliste med de ulike stilene? La oss se nærmere på Harvard- og Vancouver-systemet. Innen Harvard-stilen benyttes et forfatter-år-system. Du skriver referanselisten i alfabetisk rekkefølge basert på kildeforfatters etternavn, samt etter synkende årstall.

Hvordan lage referanseliste med Vancouver-stilen? Med denne stilen klager du en kronologisk referanseliste i samme rekkefølge som du anvender kildene i teksten.

Sjekkliste for hvordan lage referanseliste

Hvordan lage referanseliste i Word?

De fleste benytter skriveprogrammer som Word når de lager tekst – enten det er skoleoppgaver eller markedsføringstekst. Hvordan lage referanseliste i Word? Dette er nokså enkelt, siden Word har egne verktøy du kan bruke.

Du kan velge mellom flere vanlige referansestiler i Word, noe som inkluderer APA, Chicago og lignende. Her er fremgangsmåten:

·       Klikk med markøren i slutten av teksten (eller der du ønsker å legge inn referanseliste)

·       Klikk på «Referanser» og deretter «Stil»

·       Velg referansestil

·       Klikk på «Sett inn sitat» og «Legg til ny kilde…»

·       Skriv inn relevant informasjon om kilden

·       Gjenta prosessen for å legge inn nye kilder

En dresskledd mann som hopper

Referanseliste APA

Hvordan lage referanseliste med stilen APA? APA-stilen er en av de mest populære referansestilene, og brukes både innen utdanning og i arbeidslivet. 

Med APA-stilen vil du i likhet med Harvard-stilen lage en alfabetisk referanseliste som er sortert på etternavn og synkende årstall. Det finnes flere utgaver av APA-stilen, som APA 6 og APA 7.

Her er et eksempel på hvordan du kan lage en referanseliste med APA etter modellen «Forfatter. (Publiseringsår- og dato). Tittel. Kilde.»:

Andersen, A. A. (2000, 1. januar) Boknavn 1. Oslo: Gyldendal

Olsen, B. B. (2004, 3. februar) Boknavn 2. Oslo, Aschehoug

Avtale mellom to parter

Trenger du skrivehjelp?

Hvordan lage referanseliste? En referanseliste kan lages etter mange ulike stiler, og gir mottakeren informasjon om hvilke kilder du har brukt. Det er vanlig å inkludere informasjon om både forfatter, utgivelsesår, forlag og publiseringsdato i referanselisten. 

Med en referanseliste kan du sikre at teksten din blir mer troverdig og overbevisende, siden det gjerne kan vises til forskning eller annen litteratur. Trenger du hjelp med å lage en troverdig tekst med gode kildehenvisninger? Tekstforfatterne i Din Text kan gjøre jobben for deg! 

Fyll ut skjemaet på siden og motta 500 ord gratis.