Hvordan skaffe sponsorer? 

Sponsorer kan være helt nødvendige for å finansiere et prosjekt, et idrettslag eller en privatsatsning. De fleste lag og foreninger er i dag avhengige av støtte i form av sponsorinntekter. Så, hvordan går man egentlig frem for å søke sponsorinntekter? 

Det å skrive en sponsorsøknad er kanskje ikke så gøy, men må gjøres. Her gir vi deg noen tips til fremgangsmåte! 

Person som går ut av en PC med et dokument i hånda

Hvordan skrive søknad om sponsormidler? 

Når du skal skaffe sponsorer, er det som regel nødvendig å først skrive en sponsorsøknad. Denne sendes deretter ut til aktuelle sponsorer, i håp om at de ønsker å samarbeide. Det er en fordel om sponsorsøknaden din skiller seg ut, da noen bedrifter mottar mange søknader. 

Samtidig er det noen elementer som bør være med i søknaden. La oss se nærmere på disse!  

Kontaktinformasjon 

Det er viktig at potensielle sponsorer enkelt får oversikt over hvordan de tar kontakt om de vil samarbeide. Husk å ta med formelle fing som navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse. 

Hvis relevant, kan det også være lurt å si litt om når på døgnet kontaktpersonen deres kan nås. Kontaktinformasjonen kan med fordel oppgis nederst eller øverst i søknaden.   

Presenter ditt lag 

I presentasjonen av ditt lag er det lurt å gi en så positiv fremstilling som mulig. Du skal ikke lyve i denne fremstillingen, men fremhev de gode kvalitetene og de positive sidene ved ditt lag eller din forening.   

Si gjerne litt om laget eller foreningens holdninger og verdier. Hva er det dere står for? Dersom dere har noen spesifikke målsetninger for fremtiden, eller noe eksakt dere vil oppnå med sponsingen, kan det være lurt å inkludere dette.   

Idrettslag og foreninger bidrar gjerne veldig positivt til lokalsamfunnet. Fremhev dette, og vis hvordan sponsorer kan være viktige bidragsytere. Ved hjelp av sponsormidler kan dere klare å opprettholde det gode tilbudet også i fremtiden.   

Hva trenger laget eller foreningen midler til? 

Du kan med fordel si litt om hva nøyaktig det trengs midler til i sponsorsøknaden din. Er det snakk om vedlikehold av fotballbaner, innkjøp av utstyr eller leie av buss til turneringer? Ved å komme med konkrete eksempler, får mottaker en bedre forståelse for hva de kan hjelpe med.  

Foreslå gjerne et konkret beløp, eller ulike «sponorpakker». Hva får sponsoren igjen ved sponsing av for eksempel 10 000, 20 000 og 50 000 kroner?  

Inkluder eventuelt et forslag til kontrakt 

For å gjøre det enkelt som mulig for den mulige sponsorer, kan det lønne seg å sende med et forslag til en kontrakt. Da kan de se eksakt hva det er dere ønsker, og hva de kan få til gjengjeld.  

Gjengjeldelse kan være alt fra merking av sponsorens logoer på trøyer, til dugnader eller skikurs. Mulighetene er mange! 

Personer som legger ned fem stjerner

Skaff sponsorer ved å være kort og konsis 

Vårt siste tips er å ikke gjøre sponsorsøknaden vanskeligere enn den trenger å være. Ikke skriv langt og utfyllende, men kortfattelig og lettlest. Unngå helst at søknaden blir lengre enn én A4-side.  

Vis konkret til hvem dere er, hva dere ønsker og hva dere kan gjøre til gjengjeld. Husk å se over og forsikre deg om at det ikke er noen skrivefeil i søknaden før utsendelse.  

Person som skriver på PC

Sliter du med å skaffe sponsorer?  

Det å skaffe sponsorer kan være vanskelig, og du trenger kanskje litt flaks underveis. Se gjerne an hvem søknaden sendes til. Matcher selskapet klubben eller foreningens visjoner og verdier? Dette kan øke sjansen for suksess.  

Et annet tips er å tilpasse søknaden sin avhengig av hvem mottakeren er. Og sist, men ikke minst: Ikke gi opp. Du må være forberedt på avslag når du søker om sponsorinntekter. Det er gjerne mange om beinet, og ikke mulig for bedrifter å sponse alle som spør.   

Det eneste du kan gjøre, er å fortsette å prøve.  

Bøker og sjekkliste

Få hjelp til å skrive en god sponsorsøknad 

Det kan være litt vanskelig å få sponsorsøknaden til å virkelig sitte! Har du sendt ut mange søknader uten respons, eller sliter med å få ordene ned på papiret? I så fall har Din Text tjenestene du trenger.   

Våre tekstforfattere har hjulpet mange klubber, foreninger og lag med utarbeiding av sponsorsøknader. Vi sørger for at søknaden din er klar, tydelig og at den får frem alle de viktige punktene.   

La oss hjelpe deg med å nå ut til potensielle sponsorer!