Hvordan skrive biografi?

Skal du skrive en biografi? Da må du beregne god tid til forarbeid. Biografier kan skrives om både kjente, kulturelle, politiske og vanlige personer. Hvis du er interessert i slektsforskning, kan arbeidet med en biografi gi deg mye nyttig og spennende informasjon.

Biografier skrives aldri av den biograferte selv. Du må derfor bruke tid på finne tilstrekkelig informasjon om vedkommende, både familielivet, oppveksten, barndommen, utdanning, yrke, interesser og samfunnsengasjement.

Når du skriver en biografi, vil du lære mye nytt om personen. Sett deg ned å lag et utkast med spørsmål du ønsker svar på, og grunnleggende informasjon som må inkluderes i teksten.

Trenger du hjelp med å skrive en spennende og gripende biografi? Din Text kan bistå med korrektur, språkvask og skriving.

Brukermanual for biografi

Hva er biografi?

En biografi er en bok som skildrer livshistorien til en person. Biografier blir ikke skrevet av personen selv, men av andre som skildrer hovedpersonens liv. Boken kan beskrive forskjellige begivenheter i livet, enten en oppregning eller brede skildringer.

Biografier tar ofte for seg både liv, yrke, karakterutvikling og hendelser i form av en roman eller sakprosatekst. Det er ikke uvanlig at kjente personer gir ut biografier. Da jobber de enten sammen med forfatteren og forteller om livet, oppveksten og andre hendelser. 

Mange skriver også biografier om kjente historiske personer som har gått bort. Her brukes det kilder, familie, venner eller andre knyttet til personen det skrives om, den biograferte. Det er også mulig å skrive en biografi om fiktive personer, men dette er ikke like vanlig.

Målet med en biografi er å gi leseren et bedre bilde av hvem den biograferte er eller var. Det gir intime beskrivelser av personen og viktig hendelser, kombinert med personens følelse en dyp innsikt i personlighet. De som skriver biografier, har som regel spesialisert seg på sjangeren.

To personer som holder en stor blyant

Skriv en biografi

Ønsker du å skrive en biografi? Da er det noen regler du må følge. Den biografertes navn skal være tittelen på boken, gjerne etterfulgt av leveår hvis personen har gått bort. Det er også mulig å kun inkludere fødselsår hvis du kjenner til dette.

Hvem skal du skrive om? En biografi kan skrives om hvem som helst og av hvem som helst. Ethvert liv er en viktig del av historien, og mange skriver biografier av gamle slektninger i forbindelse med slektsforskning. 

Hvis du er usikker på hvilken informasjon du skal jakte på, kan du følge disse punktene: Familie, oppvekst, barndom, utdanning, karriere, yrkesliv, samfunnsengasjement og spesielle virker. Inn under disse kategoriene er det mange punkter du kan dra frem. 

Hvordan vokste vedkommende opp, gård, bygård, storby eller kanskje på landet? Hvor har personen bodd, og hva levde han av?  Det er mye å ta av og et helt liv å fortelle. En biografi krever en del undersøkelse, så start gjerne med å stille spørsmål du vil finne svar på.

Ei dame som opplyser om hva en autobiografi er

Hva er en autobiografi?

En autobiografi ligner på en biografi, men her blir boksen skrevet av personen selv. På norsk kaller vi dette gjerne for en selvbiografi, og her utgreier personen beretninger fra sitt eget liv. Dette er også en litterær sjanger, men kan også være en samlebetegnelse. 

Ordet selvbiografi kan brukes om enhver tekst forfatteren har skrevet om seg selv. Dette kan være selvportretter, bekjennelser, publiserte dagbøker, romaner og memoarer. I den digitale tidsalder kan også sosiale medier og digital poster regnes som selvbiografier. 

Den vanlige mannen på gata vil nok knytte ordet autobiografi opp mot bøker publisert av kjente personer – både kjendiser, underholdere og politikere. Forfatteren vise hvem de er og forteller om hendelser fra livet som har ført dem dit de er i dag. 

Gjennom autobiografier blir leseren kjent med forfatteren på en helt ny måte og med deres egne ord. Teksten skal presentere ekte hendelser, tanker og opplevelser som har formet forfatteren. Disse bøkene selger godt, særlig autobiografier av høy profilerte mennesker.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive biografi

Skal du skrive en biografi om andre eller selvbiografi om deg selv? Dette tar naturligvis lang tid, på lik linje som andre typer bøker. Hvis du skriver en biografi, må du beregne god tid til undersøking og generelt forarbeid.

Din Text kan hjelpe deg underveis i prosessen. Med informasjon om den biograferte, eller notater fra ditt eget liv, kan vi hjelpe deg med å forme biografien. For selvbiografier er det naturlig at det meste blir skrevet av personen selv. 

Vi kan likevel bistå med språkvask, korrektur og gode formidlinger. Skal du skrive en biografi av andre, kan vi hjelpe deg med større deler av prosjektet. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og fortell oss om ditt kommende prosjekt.