Hvordan skrive brev til offentlig sektor?

Hvordan skrive brev til offentlig sektor? Enten du skal skrive brev til statlige eller kommunale etater, er det lurt å skrive et konkret, formelt og tydelig brev. Vi viser deg hvordan!

Har du behov for å skrive et brev til NAV, Skatteetaten, Statens Lånekasse for utdanning eller andre? Da gjelder det å vite hvordan du skal formulere deg. Enten du skal sende en klage, søknad eller annet, er det viktig at teksten er forståelig og presis.

Men hvordan skrive brev til offentlig sektor? Dette er du ikke alene om å lure på. Vi skal derfor se nærmere på saken!

Forstørrelsesglass

Hva er et formelt brev?

Skal du skrive brev til offentlig sektor, er det vanlig å velge en formell stil. Et formelt brev har som regel et fast oppsett, og skal være både lettlest og forståelig. Husk at mottakeren ikke skal slite med å forstå eller tolke budskapet.

Formelle brev er på mange måter det motsatte av personlige brev, da det har en saklig tone. Du vil for eksempel ikke bruke humor eller kallenavn når du skal sende et brev til NAV eller Skatteetaten. Det formelle brevet vil som regel inneholde følgende informasjon:

 

 • Dato
 • Avsender
 • Mottaker
 • Overskrift
 • Brødtekst
 • Signatur
Tekstdokumenter stablet på hverandre

Unngå å skrive et uformelt brev

Hvordan skrive brev til offentlig sektor? Først og fremst bør du sørge for at stilen er formell. Forsøk gjerne å skrive i samme stil som etaten selv bruker til kommunikasjon. Se for deg et vedtaksbrev fra NAV. Det er nemlig en lignende skrivestil du er ute etter! 

Det er greit å unngå en uformell tone, selv om et formelt brev kan føles både tørt og kjedelig. Husk at det viktigste er at mottakeren eller saksbehandleren forstår innholdet.

Sjekkliste

Tips til formelle brev til det offentlige

Hvordan skrive brev til offentlig sektor som er lettlest og tydelig? Et tips kan være å benytte seg av punktlister dersom du skal ramse opp flere ting. Dette gir brevet et mer ryddig oppsett, og det blir lettere for mottakeren å tolke innholdet. 

Det kan også være lurt å ta hensyn til hva ulike deler av brevet bør inneholde. Her er en liten oversikt:

 • Avsender, mottaker og dato: Formelle brev skal vise hvem avsender og mottaker er (med navn og kontaktinformasjon) samt dato for når brevet sendes.
 • Overskrift: Hva handler det formelle brevet om?
 • Innledning: Fortell kort om bakgrunnen for det du skal ta opp videre i brevet.
 • Hoveddel: Utdyp og forklar. Still eventuelle spørsmål.
 • Avslutning: Et formelt brev kan gjerne ha en liten avrunding av typen «Ser frem til svar», «Med vennlig hilsen» eller lignende.
 • Signatur: Legg inn signaturen din i brevet, enten fysisk eller digitalt.

Tenk også over tiltaleform når du skriver formelle brev. Hvordan skrive brev til offentlig sektor? Det vanligste er å henvende seg til mottakeren som «dere» hvis det er snakk om en etat. Ellers er det selvfølgelig viktig å unngå grammatikkfeil, skrivefeil og slurv.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive brev til offentlig sektor

Hvordan skrive brev til offentlig sektor? Hvis du for eksempel skal sende et brev (gjerne i form av en e-post) til NAV eller Skatteetaten, bør en formell skrivestil benyttes. Et formelt brev skal blant annet ha et fast oppsett med avsender, mottaker, dato, overskrift og signatur.

Det er viktig å sikre at innholdet i brevet er lett forståelig og tydelig, uten skrivefeil eller lignende. Er du usikker på hvordan du skal skrive brev til offentlig sektor? Din Text hjelper deg.

Kontakt oss i dag!