Hvordan skrive en bok?

Fremgangsmåten for hvordan skrive en bok vil være avhengig av sjangeren og forarbeidet som er lagt ned. Det finnes uendelig mange bokformer og sjangere, og alle har forskjellige særtrekk. Man kan skrive om seg selv, eller om noen andre, man kan skrive fiktivt og man skrive om virkeligheten.

Det å skrive en bok er som regel noe man gjør fordi man har noe å dele eller formidle, og det vil da være en allerede etablert idé, men man kan også starte i andre enden. Noen vet at de har lyst til å skrive, men vet ikke hva eller hvordan.

Man må bestemme seg for en sjanger, et perspektiv, og eventuelt gjøre research for å kunne skrive detaljert om noe. Felt man er eksperter på eller ting man faktisk har opplevd vil være gode grunnlag for bøker.

Den første oppdelingen av sjangre er skjønnlitterært og sakprosa. Man kan fortelle en historie, eller man kan legge frem informasjon på et saklig vis. Man kan skrive biografi eller man kan skrive et leksikon. Når man vet hva boken er og hva den kan man gå nøyere til verks.

Mange romaner stablet på hverandre

Hvordan skrive en roman?

Når man skal skrive en roman, må man vite hvordan dramaturgien vil forandre historien. Man må ha etablerte karakterer, og man må skildre et hendelses løp og et univers man enten har skapt eller hentet fra virkeligheten.

Dramaturgien vil være viktig for fortellerkunsten i en roman. I en innledning vil man bli introdusert til karakterer, settinger og eventuelle problemstillinger vil åpenbare seg i forskjellig grad avhengig av historien. Hoveddelen vil inneholde selve handlingen og vil bygge seg opp til et høydepunkt.

Karakterene vil ha opplevd og erfart ting i løpet av historien og spenningen vil toppe seg ved høydepunktet. Det kan være flere av disse, men det vil alltid være et som er større enn de andre og etter dette vil historien begynne å jobbe seg mot avslutningen.

Avslutningen vil konkludere romanen, og vil gjennomgå og svare på eventuelle spørsmål fra innledningen eller som har dukket opp i løpet av handlingen. Så lenge man har karakterene på plass, og klarer å skildre hendelsene i romanen, vil dette komme naturlig for leseren.

Forstørrelsesglass

Hvordan skrive en bok om seg selv?

Skal man skrive en bok om seg selv vil det være andre ting som er viktige. I selvbiografier vil man finne fortellinger og opplevelser av hendelser fra et liv. Dette finner man også i en roman som omhandler seg selv, men fortalt på en annen måte.

Når man skal skrive bok om seg selv vil det være viktig å finne ut av hvor mye man er villig til å dele, og i hvor stor grad man vil justere sannheten for å skape en bedre fortelling. Gjør godt forarbeid og ha en plan for hva du vil dele og hvor relevant det er for det du skal formidle.

Det kan være vanskelig å skulle fortelle historier om seg selv, og i mange tilfeller er det lettere å skrive om en karakter som man tilegner alle sine egenskaper. Ved å se på seg selv som en annen kan det være lettere å være ærlig om hvem en selv er.

Avtale mellom to parter

Tjen penger på å skrive bok

Hvis du liker å skrive bok, tjen penger på det! Det finnes mange alternativer for utgivelse av bok, og det trenger ikke å være vanskelig. Man kan skrive historier og få dem printet og selge dem selv, eller man kan bli publisert og solgt i butikk. Andre alternativer er å publisere på nett eller som lydbok.

Det er ikke veldig dyrt å få printet opp et par eksemplarer av skrevne verk. Mange mindre tekstformer vil være tjent ved å gjøre det på denne måten. En samling av et par noveller eller dikt for eksempel. Man kan få gjort dette privat og kan få forskjellige prototyper og kan selge selv.

Er man så heldige at man får boken sin publisert, har man muligheten til å nå et mye større publikum, og man kan markedsføre på en helt annen måte. Publiserte verk har mye større sjanse til å få plass på en butikkhylle, både fysisk og på nettet.

Man kan også utgi boken sin digitalt, enten skrevet eller som lydbok. Det finnes mange tjenester som tilbyr opplasting og salg/kjøp av litterære verk. Denne måten å markedsføre en bok på vil også kunne gjøres i tillegg til andre metoder og er i dagens moderne samfunn mer aktuelt enn tidligere.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive bok

Motta hjelp fra Din Text til å skrive din bok. Vi kan hjelpe deg fra start til slutt, eller med redigering og korrektur. Det å skrive en bok kan være krevende og slitsomt, og mange av de praktiske delene av jobben kan du avlaste hos oss.

Ved å la oss hjelpe deg med språkvask, transkribering av notater og intervjuer, eller andre praktiske oppgaver, kan du fokusere på innholdet i boken, og slappe av med viten om at det blir gjort profesjonelt og med omhu.