Hvordan skrive en debattartikkel? 

Hvordan skrive en debattartikkel som videreformidler meningen din på en god og overbevisende måte? Både oppbygning, tema, argumenter og språklig kvalitet spiller her en stor rolle. Er ikke disse elementene på plass, vil avisen neppe publisere innlegget ditt.  

Her er våre beste tips! 

Ei dame og en mann som snakker sammen

Debattartikkel – definisjon og kjennetegn 

En debattartikkel (også kjent som leserinnlegg) er en argumenterende artikkel som skrives med det formål å videreformidle et synspunkt på et gitt tema. Hensikten med dette er i mange tilfeller å påvirke leserens egne holdninger til temaet.  

Essensen i en debattartikkel er med andre ord å argumentere for det man står for, og eventuelt argumentere imot «motstandernes» synspunkter. 

Hvordan lage debattartikkel? 

Og så til det store spørsmålet: Hvordan skrive en god debattartikkel? Dette trenger faktisk ikke å være spesielt vanskelig. Men du må vite hvordan du går frem, og hva artikkelen bør inneholde.   

Før du setter i gang, er det naturligvis viktig at du har bestemt deg for nøyaktig hva du ønsker å formidle. Lag gjerne en disposisjon som gir rom for en tittel, ingress, et par avsnitt og en avslutning. Denne malen gir deg et oppsett du kan følge når du begynner å skrive. Husk også på at du kan lære mye nyttig om nettopp tekststruktur ved å delta på et lese- og skrivekurs.  

Noter gjerne stikkord i forberedelsesfasen, slik at viktige argumenter ikke går tapt. Når du er ferdig med forberedelsene, er det tid for å skrive debattartikkelen.  

1. Start debattinnlegget med en fengende overskrift og ingress

En god overskrift er alfa og omega når du skal skrive en debattartikkel. Når noen scroller gjennom avisen, er det tittelen som avgjør om de klikker seg inn på innlegget eller ikke. Sørg derfor for at tittelen er relevant, tydelig og fengende. Den kan gjerne være i spørsmålsform.  

Det å starte debattinnlegget handler også om å lage en god ingress. Dette er to–tre linjer med uthevet tekst som kommer etter overskriften. Disse skal vekke leserens oppmerksomhet ytterligere, og bør presentere holdningene dine i konsentrert form.  

2. Argumenter, argumenter og argumenter!

Nå handler resten av debattinnlegget i stor grad om å argumentere for hvorfor du har de meningene du har. Når du argumenterer for noe, vil du kort fortalt si hva du ønsker at noen skal mene eller gjøre, og hvorfor.  

Presenter argumenter som bygger oppunder budskapet ditt på en overbevisende måte. Du kan også forsvare argumentet ditt mot de innvendingene du tror vil komme, eller som allerede eksisterer.  

3. Avslutt debattartikkelen med en oppfordring

Enten det handler om medmenneskelige relasjoner, klima eller høflighet på trikken, er målet med debattinnlegget som regel å oppnå endringer.  

Avslutningsvis er det derfor vanlig at innlegget inneholder en oppfordring. Hvilken endring ønsker du? Hva må folk gjøre for at denne endringen skal kunne skje? Kom med en klar og tydelig oppfordring til målgruppen din!  

4. Språkvask

Når debattartikkelen er ferdig, gjenstår det bare å gå over den og sjekke at teksten er fri for skrivefeil. Det er også viktig å sørge for god språklig flyt. Korte setninger og god bruk av avsnitt er å foretrekke. 

Det kan være lurt å la noen andre gå over innlegget dersom du er usikker. 

Tre personer som utarbeider en strategi

Debattinnlegg – et eksempel kan være til hjelp! 

Hvis du skal skrive en debattartikkel, er det ofte nyttig å se på eksempler på tidligere publiserte artikler. Dette vil gi deg en anelse om lengde, oppsett og skrivestil. Innlegget ditt må selvfølgelig være unikt, men du kan gjerne la deg inspirere av andre.  

Eksempler på debattinnlegg finner du i de aller fleste aviser, enten de er lokale eller riksdekkende. 

Digital markedsføring byrå

Trenger du hjelp med å skrive en debattartikkel? 

Din Text hjelper deg med å skrive en debattartikkel som fenger målgruppen i størst mulig grad. Vi har bred erfaring på området, og sørger for at meningene dine kommer frem på en god måte.  

Husk at vi også kan bistå med språkvask av debattartikler du allerede har skrevet. En gjennomgang sikrer at innlegget er best mulig før det sendes til avisen.