Hvordan skrive en fortelling?

Dersom du skal skrive en fortelling, kan det være vanskelig å vite hvordan du skal komme i gang. Kort fortalt trenger en god fortelling både en konflikt, spenningskurve og avslutning som fenger leseren.

Her forklarer vi deg hvordan du kan skrive en fortelling på 1, 2, 3!

To personer planlegger bok: Hvordan skrive en fortelling?

Først og fremst: Hva er en fortelling?

En fortelling kan beskrives som en historie eller kommunikasjonsform, der handlingen enten er hentet fra virkeligheten eller diktet opp. Formålet med fortellingen er som regel å underholde mottakeren.

Fortellinger vil ofte formidle eller gjengi hendelser i et tidsaspekt. Ofte har fortellingen en kronologisk oppbygning, men dette kan variere. Noen ganger begynner fortellingen med slutten, og leseren/mottakeren kan også tas med frem og tilbake i tid.

Bøker i stabel: Hvordan skrive en fortelling?

Ulike typer fortellinger

En fortelling kan være så mangt, og det finnes flere ulike sjangre der fortelling står sentralt. Noen fortellinger er trolske og kanskje litt skumle, mens andre er lystige og eventyrlige. Her er noen eksempler:

 • Skjønnlitteratur
 • Sagn
 • Romaner
 • Eventyr
 • Fabler
 • Noveller

Alle de overnevnte sjangrene kan betraktes som fortellinger som stort sett er diktet opp. Dersom du skal skrive en fortelling, er det derfor viktig å først vite hva slags sjanger det er snakk om.

Treff blink: Hvordan skrive fortelling?

Slik skriver du en fortellingUansett hvilken sjanger du bestemmer deg for, har de fleste fortellinger visse elementer til felles. «Alle» fortellinger bør for eksempel benytte virkemidler som for frem handlingen. Husk at du kan lære mer om dette på et lese- og skrivekurs.

Her er også noen generelle råd og tips:

Person som utforsker: Hvordan skrive fortelling?

Synsvinkel

Før du setter i gang med å skrive en fortelling, kan det være greit å tenke over hvilken synsvinkel den skal ha. Skal du skrive fra et jeg-perspektiv, eller betrakte hovedpersonen fra utsiden?

Pass på at du holder deg til én synsvinkel mesteparten av tiden, og ikke veksler for mye. Hvis ikke kan fortellingen ende opp med å få et litt rotete uttrykk som forvirrer leseren.

Person leser bøker: Hvordan skrive fortelling?

Oppbygning av fortelling

En fortelling bør ha en god innledning. I denne delen av fortellingen vil man som regel presentere hovedkarakterene og deres utfordringer (konflikt). Her er det smart å benytte seg av gode skildringer, slik at leseren får et innblikk i stemning, omgivelser og lignende.

Konflikten i fortellingen kan være så mangt. Ofte har hovedpersonen i fortellingen et problem som må løses, eller en fiende som skal unnslippes. Det kan også være snakk om at hovedpersonen forsøker å nå et mål, men at vedkommende møter på hindringer underveis.

I hoveddelen av fortellingen bygges spenningen opp, slik at leser/mottaker blir «sugd» inn i handlingen. Mot slutten av fortellingen kommer det typisk et vendepunkt, noe som gjerne innebærer at hovedpersonen når målet sitt.

Avslutningen på en fortelling kan vinkles på utallige måter. Noen skriver fortellinger med åpen slutt, der det er opp til mottaker å tenke ut en avslutning. Andre ganger dør hovedpersonen, eller våkner opp fra det som viste seg å være en drøm.

 

 • Innledning
 • Hoveddel
 • Avslutning
Person stiller spørsmål: Hvordan skrive fortelling?

Bruk virkemidler

Det kan være lurt å benytte seg av diverse virkemidler når du skal skrive en fortelling. Ved hjelp av virkemidler kan fortellingen bli mer engasjerende og spennende. Det kan også bli enklere for mottaker å visualisere handlingen i hodet.

Det finnes mange ulike virkemidler som kan tas i bruk. Her er noen av de mest vanlige:

 

 • Gjentakelser
 • Sammenligninger
 • Personifisering
 • Kontraster
 • Rim
 • Metaforer
Fortelling som ligger på PC: Hvordan skrive?

Trenger du hjelp til å skrive din fortelling?

Det å skrive en god fortelling kan være utfordrende. Noen ser handlingen for seg i hodet, men sliter med å få den ned på papiret. Andre har allerede skrevet fortellingen, men er ikke helt fornøyd med resultatet.

Dersom du trenger hjelp, er tekstforfatterne i Din Text kun noen tastetrykk unna. Vi kan blant annet bistå med korrektur og språkvask, slik at fortellingen din blir best mulig. Vi kan også skrive fortellingen din fra bunnen av, om du skulle ha behov for det.

Kontakt oss i dag, og la oss gjøre din fortelling best mulig!