Hvordan skrive en god saktekst?

Hvordan skrive en god saktekst som appellerer til mottakerne? Saktekster kan være alt fra faktabaserte artikler og leksikonartikler, til leserinnlegg i aviser. Finn ut hvordan du går frem!

En god saktekst skal være informativ og basert på konkrete fakta. Denne type tekst finnes i både lærebøker og tidsskrifter, og danner grunnlaget for faktabasert kunnskap. Det er også vanlig å skrive saktekster på skoler og utdanningsinstitusjoner.

Dersom du planlegger å skrive en saktekst, gjelder det å vite hvordan du skal gå løs på oppgaven. Finn ut hva som kjennetegner sjangeren, og hvordan teksten bør bygges opp!

Forstørrelsesglass

Hva er en saktekst?

En saktekst er en form for faglitteratur, og omfatter tekstsjangre som baseres på faktabasert innhold heller enn fri diktning. Vi omgis av saktekster i hverdagen, og alt fra leksikonartikler og tidsskriftartikler til lærebøker faller innunder sjangeren. Her er noen eksempler på saktekster:

 • Forskningsrapporter
 • Faktaartikler
 • Leksikonartikler
 • Bruksanvisninger
 • Leserinnlegg
 • Nyhetsartikler
 • Sikkerhetsinstrukser
 • Matoppskrifter
 • Møtereferater

Hvordan skrive en god fagtekst? Her er det flere faktorer som kan avgjøre kvalitet! Du bør blant annet være kildekritisk, og sørge for at alle opplysninger i teksten din er korrekte. Gode fagtekster har også et godt språk uten skrivefeil eller grammatikkfeil.

Skal budskapet formidles mest mulig effektivt, er det også viktig at sakteksten din har god struktur og høy lesbarhet.

Sjekkliste for artikkel

Hvordan er en artikkel bygd opp?

En stor del av saktekstene vi omgis med er artikler. Dette er en anvendelig sjanger som de fleste har kjennskap til allerede. Både på grunnskolen og i høyere utdanning vil studentene bli kjent med artikkelskriving. Sjangeren brukes også mye i næringslivet, magasiner, tidsskrifter og lignende.

Hvordan skrive en god fagtekst i form av en artikkel? For at artikkelen din skal bli best mulig, er det viktig å sikre en strukturert og oversiktlig oppbygning.

Artikler består stort sett av en innledning, en hoveddel og en avslutning. En klassisk artikkel bygges gjerne opp med følgende struktur:

 • Innledning:
  Bakgrunn, problemstilling, begrepsbegrensning og eventuell presentasjon av oppgavens oppbygning.
 • Hoveddel:
  Lag tekst som besvarer problemstillingen ved å anvende teori.
 • Avslutning:
  Rund av artikkelen med en konklusjon eller oppsummering. Ikke bring ny informasjon inn i denne delen av artikkelen.

En leksikonartikkel har gjerne en litt annen innfallsvinkel, og er stort sett uten problemstilling. Store Norske Leksikon foretrekker at artiklene består av tittel (oppslagsord), ingress (kort oppsummering av innhold) og mellomtitler. Det skal også vises til kilder i slutten av artikkelen. Les mer her.

Masseprodusert tekst i et dokument

Hvor lang skal en artikkel være?

Hva som er gunstig lengde på en artikkel kan variere mye, og avhenger blant annet av hva artikkelens formål er. En skoleartikkel er gjerne ikke lengre enn noen hundre ord, mens mer avanserte fagartikler gjerne er på noen tusen ord.

Det er med andre ord ikke noe fasitsvar på hvor lang en artikkel skal være på generell basis. Ofte vil oppdragsgiver (f.eks. studiested, publikasjonssted eller kunde som bestiller tekst via tekstbyrå) oppgi en øvre eller nedre grense for antall ord.

I Store Norske Leksikon benyttes tre lengdemaler for artikler. Korte artikler består av maksimalt 2 000 tegn, mens standardartikler og lange artikler består av henholdsvis 2–6 000 og 6–12 000 tegn. Merk at det her er snakk om tegn (karakterer), og ikke ord.

Din Text logo

Vi hjelper deg å skrive!

Hvordan skrive en god saktekst? Enten du skal skrive en artikkel, bruksanvisning eller noe annet, bør fagteksten være oversiktlig, passe lang og basert på fakta. I den forbindelse er det blant annet lurt å være kildekritisk. Et godt språk er også avgjørende for kvaliteten på din fagtekst.

Er du usikker på hvordan du kan lage en god saktekst? Din Text hjelper deg. Vi har lang erfaring med saktekst og artikler, og lager tekst tilpasset dine krav.

Kontakt oss i dag og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!