Hvordan skrive en gyldig kontrakt?

Kontrakter er viktig, uansett om det dreier seg om en bedriftsavtale, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller arbeidsavtale. En kontrakt sikrer rettighetene til begge parter, dersom den blir utarbeidet på riktig vis.

En gyldig kontrakt kan være både muntlig og skriftlig – dette skaper ofte problemer. Blir en avtale inngått muntlig, er det vanskelig å bevise at avtalen faktisk har skjedd. Derfor anbefales det alltid å legge frem skriftlige kontrakter.

En skriftlig kontrakt skal gis til begge eller alle parter, og det lønner seg å digitalisere den for trygg oppbevaring. Her er det flere punkter som bør inkluderes, men svært få formelle krav. En ryddig og transparent avtale sikrer deg mot fremtidige tvister. 

Noe av det viktigste med en avtale, er å sørge for at alle parter forstå avtalens innhold. Et tydelig språk er grunnleggende her, samt informasjon om kontraktens formål, og konsekvenser ved eventuelle brudd. Din Text hjelper deg med gyldig kontrakt.

Avtale mellom to parter

Hva er en juridisk bindende avtale?

En juridisk bindende avtale kan være komplisert. Mange går ut ifra at en avtale blir bindende når partene har signert et dokument, men avtalen kan være like bindende hvis det blitt begått en muntlig avtale.

Juridisk bindende avtaler krever ikke mange formelle krav. Begge partene må uttrykke en enighet, enten skriftlig eller muntlig. Det er naturligvis tryggere om avtalen gjøres skriftlig, med tanke på bevisverdi. Her skal det brukes et språk begge parter forstår.

Blir det uttrykk det vi kaller for gjensidig enighet i en muntlig avtale, er denne også juridisk bindende. Det er selvfølgelig vanskeligere å bevise at en muntlig avtale har blitt gjort, og derfor anbefales det alltid at avtaler gjøres skriftlig. Da slipper dere tvil senere. 

I Norges avtalerett, har vi et grunnleggende prinsipp knyttet til formfrihet. Derfor likestilles muntlige og skriftlig avtaler. Ofte har parter forskjellig oppfatning av hvorvidt det er inngått en bindende avtale eller ikke. Skriftlige avtaler med tidspunkt er derfor å foretrekke.

Flere tekstdokumenter som ligger stablet på hverandre

En standardkontrakt holder ofte

Det er få formelle krav knyttet til en kontrakt, og som allerede vist, kan en gyldig avtale inngås bare ved å snakke om og godta emnet. Men for å unngå problemer senere, og manglende bevis, er det noen punkter en skriftlig kontrakt bør inneholde. 

Innholdet vil naturligvis avhenge av hva kontrakten skal brukes til. En arbeidskontrakt er for eksempel svært annerledes enn en kjøpskontrakt. Likevel er det noen aspekter som går igjen, og som vil sikre deg. 

Kontrakten bør ha en opprettelsesdato og tydelig datering på signatur. Inkluder formålet med kontrakten. Dette kan være nyttig dersom det senere oppstår tvister og det blir behov for å tolke kontrakten. Et sammenbrudd av punktene i kontrakten er også viktig. 

Dette kan for eksempel være ansvar, lønn, startdato og andre aspekter som er relevant for kontraktens formål. Sørg for å inkludere hva som skjer dersom kontrakten misligholdes. Hvilke konsekvenser får et brudd?

Dokument som ligger på PC

Kontrakt mellom bedrifter

Bedrifter og næringsvirksomheter har ikke det samme rettighetene som privatpersoner når det kommer til kjøp av tjenester og varer. Derfor er det viktig at du unngår ufordelaktige avtaler som kan være vanskelig å bryte.

Før du signerer en avtale bør du få et skriftlig tilbud. Husk å les gjennom alle vilkårene, til og med det med liten skrift. Handel mellom næringsdrivende er ikke like strengt regulert som markedet for privatpersoner.

Kjøper du en vare, til og med over telefonen, har du ikke angrerett dersom du handler fra bedrift til bedrift. Selv om du ombestemmer deg må du følge bindingstiden, og her er det ingen begrensninger på hvor lang denne kan være.

Pass på avtaler med automatisk forlengelse og villedende navn. Ikke la den andre bedriften velge hvilken avtale din bedrift skal ha, da kan de endre bindingstid og prismodell når som helst. Vær også ekstra obs på «fordelspakker» og be om en transparent avtale.

En person som sitter på en høy bok og leser en annen bok

Kan du bryte en skriftlig avtale?

Ja, men et brudd vil komme med konsekvenser. Hvis en av partene ikke innfrir sin del av den opprinnelige avtalen, regnes dette som mislighold av kontrakt. Dette kan gjelde hele eller deler av avtalen.

Hvis en av partene for eksempel ikke leverer til avtalt tid, utfører oppgaver som ikke var avtalt, ikke betaler innen frist eller leverer varer som ikke gjenspeiler beskrivelse, vil dette regnes som et kontraktsbrudd.

Avhengig av hva avtalen dreide seg om, vil mislighold av avtaler håndteres ulikt. Kjøpsloven, håndverkertjenesteloven, forbrukerkjøpsloven og arbeidsmiljøloven kan ta på seg slike saker – særlig aktuelt for privatpersoner. 

Bedrifter har ikke like mange rettigheter og reguleringer som privatpersoner. Men det er flere fagfelt som kan innvirke og bistå ved kontraktsbrudd. Dette gjelder også handel mellom ulike land.

Skribenter som skriver en gyldig kontrakt

Motta hjelp til å skrive en gyldig kontrakt

Din Text kan hjelpe deg med gjennomgang og utarbeidelse av kontrakter. Det er viktig at du vet hva kontrakten egentlig innebærer, særlig dersom du gjør avtaler fra bedrift til bedrift. Vilkår og betingelser kan gjøre det vanskelig å bryte kontrakten. 

Vi kan hjelpe deg med å skrive gyldige, ryddige og transparente kontrakter. Vi sørger for å bruke et språk begge parter forstår, slik at det ikke oppstår tvil, forvirring eller misforståelser rundt avtalens innhold. Dette er viktig for å få den gyldig. 

Avhengig av hva kontrakten skal brukes til, vil det være forskjellige krav og behov til innhold og detaljer. Vi kan også bistå med kontraktsmaler, dersom du ønsker å skrive selve innholdet på egen hånd. 

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skriver gyldige kontrakter, kan du ta kontakt med oss i dag. Din Text hjelper deg med skriving og gjennomgang av kontrakt.