Hvordan skrive en kontrakt?

Å skrive en kontrakt krever en viss forkunnskap. Hvordan man formulerer seg vil ha stor påvirkning og tydelig kommunikasjon vil være viktig. Man skal stille forskjellige juridiske krav, og vil ha betingelser for brudd på kontrakten. Kontrakten blir da bevis på en avtale.

Kontrakter skrives hele tiden, og blir brukt i alle mulige sammenhenger. Det er derfor viktig å vite hvordan man skriver dem, og hva man må være obs på om man allerede er i gang. Mange kontrakter blir skrevet i jobbsammenheng, og man har da et ansvar utover seg selv.

Noe man må huske på når man skal skrive kontrakt og inngå en avtale, er at alle er innforstått med hva man har blitt enige om. Den skriftlige avtalen må reflektere de forskjellige partene sine meninger og oppfatninger av avtalen.

Når man skal kontakte andre firmaer på vegne av sitt eget firma er det viktig å være nøye når man skriver og ser gjennom betingelsene for kontrakten. Mange kontrakter er juridisk bindende og man vil ikke skrive seg inn i noe man ikke kan levere, når man representerer noen andre.

Forstørrelsesglass

Hva er egentlig en juridisk bindende avtale?

Noen avtaler er egentlig juridisk bindende før de blir skriftlige og signerte, men ettersom man da ofte ikke har bevis, blir en skriftlig og undertegnet avtale ofte sett på som tegnet på en bindende avtale. En skriftlig avtale er en avtale som inneholder informasjon om betingelser og vilkår.

Det kan være alt fra leveransetid til maktfordeling. Alt skal enes om, og alt kan ha betingelser. Ved brudd på betingelser kan man for eksempel måtte kompensere eller bryte et partnerskap, avhengig av hvor stort brudd det er snakk om.

Ved brudd på en juridisk bindende kontrakt, vil man kunne bli saksøkt og bøtelagt, og i større saker som for eksempel menneskerettighetsbrudd, vil personer som har vært direkte involvert kunne bli fengslet og gitt ekstreme bøter på vegne av seg selv og firmaet de også blir saksøkt under.

Kontrakt som ligger på en PC med et forstørrelsesglass ved siden av

Eksempel på kontrakt

En kjøpekontrakt er et eksempel på en kontrakt som vil inneholde betingelser og ofte samarbeid med en tredjepart som også krever en kontrakt. En kjøpekontrakt vil inneholde informasjon om beløp som skal betales, hvem som overtar eierskap fra hvem, og eventuelle avgifter som skal deles.

I mange tilfeller må man også skrive en kontrakt for å ta opp lån for å betale for det man skal kjøpe. Her vil man da ha betingelser for tilbakebetalinger, og klare, tydelige beskjeder om hva som står på spill om man ikke kan betale.

Avtale mellom to parter

Motta kontraktsmal

Hvis du vil motta en kontraktsmal, og slippe å stresse med oppsettet kan vi sende deg det. Vi kan sende deg en mal tilpasset din kontrakt og din avtale. Du vil da få mer tid til å fokusere på detaljene for samarbeidet, og vil kunne stille bedre og skarpere i møte med eventuelle kunder.

En mal vil være formulert i henhold til standarder og forventninger og inneholde alle den praktiske informasjonen som trengs, samt rammeverket rundt avtalen. Noen maler kan være mer omfattende og fullførte enn andre, men en god mal vil kunne hjelpe i alle tilfeller.

Stiller man i et møte med en kontrakt som ikke er formulert riktig, og som ikke er god nok, vil man virke uprofesjonell og få flere avslag på fremtidige avtaler. Ved å bruke gode maler for rammeverket rundt en avtale vil man sørge for at man stiller profesjonelt og stiller klare krav.

Samarbeid mellom flere personer

Kontrakt mellom bedrifter er viktig

En kontrakt mellom bedrifter er viktig på mange måter. Man oppretter kontrakter når man ansetter, eller blir ansatt, man skriver kontrakter for avtaler for arbeid og man sender ut kontrakter til andre firmaer man arbeider med eller skal arbeide med for å bli enige om noe.

Man er nødt til å ha konkrete og klare rammer for en avtale når to bedrifter skal jobbe sammen, for å sørge for at ingen blir utnyttet eller mistolket. Gode kontrakter vil være grunnlaget for videre samarbeid, og vil være med på å utvide nettverket til din bedrift.

Skribenter som skriver kontrakt

Vi hjelper med å skrive kontrakt

Vi i Din Gruppen kan hjelpe deg med å skrive din kontrakt. Vi kan jobbe sammen med deg for at du får den kontrakten som passer din avtale og ditt formål. Vi kan levere maler, og vi kan skrive hele kontrakten for deg.

En godt skrevet kontrakt vil være en hjørnestein i alle gode avtaler. Alle samarbeid hvor alle har noe å tape tjenes på å bruke kontrakter. Det er derfor viktig at de er skrevet godt, og er man litt usikker bør man få hjelp.

Ved å jobbe sammen for å skriftliggjøre avtalen din, vil man kunne slappe av og stole på at man ikke blir lurt, eller har begått feil som gjør at man ikke kan levere i møte med samarbeidspartnere eller ved kjøp av tjenester og gods.

Ta kontakt med oss i dag!