Hvordan skrive en kronikk? 

Hvordan skrive en kronikk som formidler synspunktene dine på en god måte? Kronikker, debattinnlegg og leserinnlegg er ypperlige verktøy når man ønsker å ha en stemme i en samfunnsdebatt. Men skal kronikken bli publisert, må den innfri visse «krav».  

Her forklarer vi deg hvordan du går frem! 

Dokument som ligger på en PC

Kronikk – kjennetegn og forskjell fra debattinnlegg 

En kronikk kan minne mye om debattinnlegg, da begge har mange likhetstrekk. Kronikken kan på lik linje med debattinnlegget invitere til debatt og formidle gitte synspunkter. Begge presenterer i mange tilfeller også forfatterens argumenter.  

Kronikken kjennetegnes imidlertid ved at den er noe lengre enn typiske debattinnlegg, og gjerne på opptil 5 000–6 000 tegn. Den kan dessuten være opplysende, for eksempel ved at den presenterer relevant forskning.  

Ofte er kronikken mer fagorienterte enn leserinnlegg. Det er ikke uvanlig at den skrives av en fagperson, altså noen med utdanning/kompetanse/erfaring innenfor feltet. Ellers kjennetegnes både kronikker og debattinnlegg av at de skrives av noen utenfor avisens egen redaksjon.  

Personer som setter sammen objekter

Kronikk – oppbygning og innhold 

Når du skal skrive en kronikk er det lurt å starte prosessen med forberedelse. Ha klart for deg hva du ønsker å formidle! Samtidig er det smart å lage en disposisjon eller mal før du begynner å skrive.   

Kort fortalt bør en kronikk bygges opp på følgende måte: 

 • Overskrift: Velg en tittel som kort formidler hva kronikken omhandler 
 • Innledning: Lag en ingress på ca. tre linjer som presenterer hovedpoengene dine 
 • Presenter argumenter eller funn: Dette er kronikkens hoveddel, og bør deles opp i oversiktlige avsnitt med egne mellomtitler. Fokuser på ett poeng av gangen! 
 • Avslutning: Avslutt kronikken med en oppfordring eller fremtidsønsker. 
  Sjekkliste og mal for motivasjonsbrev: Se et eksempel

  Tips til deg som skal skrive en kronikk 

  Nå vet du i korte trekk hva en kronikk skal inneholde. Men hvordan sørge for at den faktisk blir god nok til at avisene vil publisere den? I likhet med forfattere som skal sende inn tekst til et forlag, er det viktig at du jobber godt med innholdet. 

  Her er noen tips som kan bidra til at kronikken blir best mulig: 

  • Start med det viktigste (konklusjonen kan gjerne komme først!) 
  • Underbygg deretter konklusjonen med argumenter/forskning 
  • Videreformidle fakta presist, og vis til pålitelige kilder 
  • Unngå forkortelser og fagtermer – husk at du skriver for «allmennheten» 
  • Bruk korte og enkle setninger 
  • Unngå bruk av humor og ironi om dette kan mistolkes 
  • Styr unna lange sitater (da er det bedre å gjenfortelle innholdet med dine egne ord) 
  Forstørrelsesglass ser nærmere på motivasjonsbrev: Eksempel på tekst

  Skrive kronikk til Aftenposten, VG eller andre aviser? 

  Når du skal skrive en kronikk, bør du tenke over hvilken avis du ønsker å sende kronikken til. I Norge har vi mange riksdekkende aviser som hyppig publiserer kronikker og leserinnlegg, inkludert VG, Aftenposten og Dagbladet. Man kan også kontakte mindre lokalaviser. 

  Det er uansett lurt å tenke over hvor du ønsker at kronikken skal publiseres. På den måten kan du nemlig sette deg inn i avisens krav, for eksempel til lengde (antall tegn). Sørg for at innlegget ikke overskrider avisens lengdebegrensing! 

  Studenter lar seg inspirere av eksempel på motivasjonsbrev

  Motta hjelp med å skrive din kronikk 

  Ønsker du å skrive en kronikk, men sliter litt med å formidle det du har på hjertet? I så fall kan tekstforfatterne i Din Text hjelpe deg over kneiken! Send oss dine stikkord og instrukser, og la oss skrive kronikken for deg.  

  Vi kan dessuten bidra med korrekturlesning eller språkvask av en kronikk du allerede har laget. Ja, eller bare se over og forbedre innholdet – slik at teksten blir tipp-topp!