Hvordan skrive en markedsplan?

En markedsplan burde være en sentral del av bedriftens forretningsplan. Dette er et verktøy som styrer bedriften i riktig retning for fremtidig vekst, og gjør det lettere å fordele ressurser på en effektiv måte som skaper resultater.

Markedsplaner blir brukt av alle typer organisasjoner og bedrifter. Målet er å definere målsettinger og lage detaljerte planer om tiltakene som må settes til verks for å nå disse. Det behøver ikke å være vanskelig å lage en slik plan, men det er mye informasjon å inkludere.

Planen brukes som en referanse for å måle markedsaktivitet gjennom året. Denne sikrer at bedriften fortsetter å utvikle seg og at tiltakene faktisk fungerer. Det finnes mange former for markedsplaner, men visse elementer bør alltid være inkludert.

Budsjett, mål, ansvarsfordeling, målgrupper og aktiviteter er noen av punktene som bør avklares. Synes du det er vanskelig å starte? Da kan vi i Din Text hjelpe deg.

Forstørrelsesglass

Hva er en markedsplan?

Markedsplaner blir brukt for å sikre at bedrifter bruker ressursene sine på en god måte. Dette er en sentral del av forretningsplanen til bedriften. En markedsplan er som regel et dokument, brukt for å koordinere og styrke markedsføringstiltak.

Markedsplanen vil ta for seg fremtidige markedsmål og den nåværende situasjonen til bedriften. I tillegg inkluderes det en markedsstrategi for å planlegge hvordan bedriften når de satte målene. Som regel går planen over en satt periode.

Fremtidige markedsaktivitet inkluderes i planen samt informasjon om hvordan disse skal utføres, når de skal utføres, relaterte kostnader og hva målet med tiltakene er.

I arbeidet med en markedsplan vil bedriften lære mer om seg selv og sine tjenester, samt hvilke utfordringer de nå står over. Derfor er dette et viktig verktøy for å fremme fremtidig vekst.

To personer som huker av på en sjekkliste

Markedsplan modell

I en tradisjonelle markedsplan bør du inkludere et sammendrag, målsetting, markedsstrategi, aktivitetsplan og oppfølging. Dokumentet gir informasjon om hva som gjøres, når det skal gjøres, hva det vil koste og hva målet er.

Markedsstrategien skal inkludere utvalgte strategier som planlegges på forhånd. Denne baserer du på hvilken situasjonen bedriften er i. Hvem er kunden? Hvem er konkurrentene? Hvordan er markedet? Dette gjøres gjerne i en SOFT-analyse.

Strategien skal også inneholde definering av målgrupper med geografisk avgrensing og segmenter. Deretter beskriver du detaljert om tiltakene under «aktivitetsplan». Dette kan for eksempel være kampanjer, annonser og lignende. 

Oppfølging er viktig for å kontrollere at tiltakene faktisk møter målsettingene. Hvordan skal markedsplanen følges opp underveis? Hvem er ansvarlig og hvor ofte skal planen følges opp? Inkluder også frister for eventuelle rapporter.

Dokument som ligger på tastaturet på en PC

Slik begynner du på din markedsplan

Markedsplanene starter med kort oppsummering eller oversikt i form av et sammendrag. Hva inneholder planen? Legg vekt på de punktene som er viktigst i tiden fremover og i arbeidet.

Deretter fokuserer dere på målsetting. Hvordan er bedriften i dag og hva ønsker dere å forandre? Hva er de framtidige markedsmålene? Målene viser hvilken retning bedriften burde gå i, og gir de ansatte klare mål å jobbe mot. 

Dreier målene seg om økt inntekter? Her er det viktig å definere hvor mye overskudd bedriften ønsker og hvor stor omsetningen skal være. Hvis målet er å øke markedsandel, må størrelse også defineres. Finn frem relevante tall og begrunn målet.

Markedsmål kan dreie seg om alt fra kundetilfredshet, nye kunder, økt salg, kundelojalitet eller andre områder bedriften ønsker å forbedre. Vær tydelig med hva målet er, og bruk spesifikke tall for å gjøre målinger lettere ved rapportering av fremgang.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive markedsplan

En markedsplan er et kraftig og viktig verktøy, dersom den blir skrevet på riktig måte. Det handler om å være spesifikk, få med mest mulig informasjon og legge til rette for enkel måling gjennom året.

Det er ikke nok å kun inkludere hva bedriften vil oppnå. Planen skal være detaljert, gi gode begrunnelser og fungere som mal og et referansedokument for resten av året. Det tar tid å skrive en god markedsplan uten tidligere erfaring, men resultatet er verdt det. 

Har bedriften din behov for en god markedsplan? Det er ikke alle som har ressursene til å utarbeide planene på egen hånd. Dere sitter på informasjonen, en visjon og ambisjoner, men dette må formuleres på godt vis – her kan Din Text hjelpe deg.

Din Text kan bistå med å lage en detaljert og innholdsrik markedsplan som er enkel å følge gjennom året. Vi vet akkurat hva som må inkluderes for at dokumentet skal bli en ressurs og et godt verktøy. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.