Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse?

Hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse? Både masterstudenter, forskere, bedriftseiere og andre kan ha behov for å lage prosjektbeskrivelser. Vi forklarer deg hvordan du kan gå frem!

En prosjektbeskrivelse benyttes gjerne i søknader eller når du har behov for å planlegge et større prosjekt. I forbindelse med en rekke oppdrag innen studier og arbeidsliv, kan du få i oppdrag å lage en prosjektbeskrivelse. Men, hvordan skrive en prosjektbeskrivelse best mulig?

Prosjektbeskrivelsen må først og fremst gi en oversikt over prosjektets planlagte faser, målsetninger og formål. Vi skal her forklare deg hvordan du utformer en god prosjektbeskrivelse!

Forstørrelsesglass

Prosjektbeskrivelse til bachelor eller master?

Mange har sitt første møte med prosjektbeskrivelser når de skal skrive en bachelor- eller masteroppgave. Veilederen din krever i de fleste tilfeller en utfyllende prosjektbeskrivelse som forklarer hvordan du planlegger å gå frem.

Basert på prosjektbeskrivelsen vil du og veilederen kunne avgjøre hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre. Husk at prosjektbeskrivelsen din danner grunnlaget for hele oppgaven, så velg tema og problemstilling med omhu.

Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse til bachelor- eller masteroppgaven? Her er noen eksempler på hva prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

 

 • Forside
 • Arbeidstittel
 • Prosjektets formål
 • Problemstilling (forskningsspørsmål)
 • Teori- og litteraturgjennomgang
 • Valg av metoder (f.eks. intervju, case, observasjon, litteratursøk, statiske analyser etc.)
 • Forskningsetikk og håndtering av data eller personvern
 • Disposisjon
 • Tidsplan
 • Litteraturliste
 • Vedlegg
Tekstdokument

Prosjektbeskrivelse for forskning

Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse for forskningsformål? Forskere som skal søke støtte av for eksempel Forskningsrådet, vil ofte levere en prosjektbeskrivelse. Det å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være en tilkrevende prosess som tar flere uker. 

Prosjektbeskrivelsen skal gi Forskningsrådet grunnlag for å vurdere hvorvidt forskningsprosjektet er verdt å støtte eller ikke. Det er derfor viktig at du får frem formålet med og verdien av forskningen. Disse søknadene skrives ofte på engelsk, siden det også er utenlandske beslutningstakere.

En mann som hopper over en hekk

Prosjektbeskrivelse til film

Planlegger du å lage en film? Da kan du søke om økonomisk støtte hos Kulturrådet. I den forbindelse må du sende inn en beskrivelse av prosjektet.

Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse til Kulturrådet? Det er ingen spesifikke krav, men du bør blant annet ha med utfyllende informasjon om følgende elementer:

 

 • Prosjektinnhold: Hva nøyaktig går prosjektet ut på?
 • Hva er bakgrunnen for filmprosjektet?
 • Hva er formålet? Å underholde, eller kanskje informere? Fortell hva du ønsker å utforske!
 • Gjennomføring av prosjektet: Hvordan skal filmen spilles inn, og hva krever dette av økonomiske, faglige, kunstneriske og tekniske ressurser?

Det er lurt å fremheve prosjektets kjerne allerede innledningsvis. Det er også greit å tenke over hvorvidt prosjektet har relevans for den aktuelle ordningen du søker støtte gjennom. Ellers anbefaler vi at du holder prosjektbeskrivelsen så kort og enkel som mulig.

Kulturrådet anbefaler dessuten at du får noen andre til å se gjennom teksten din. Dette kan bidra til å gi teksten god struktur og at eventuelle mangler og feil oppdages. Med språkvask kan overflødig informasjon, grammatikkfeil og lignende oppdages før prosjektbeskrivelsen sendes inn.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive prosjektbeskrivelse

Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse? Det finnes mange sammenhenger der en prosjektbeskrivelse er nødvendig. Både innen studier, forskning og i kulturlivet er det vanlig å lage prosjektbeskrivelser. Felles for dem alle er at de beskriver et planlagt prosjekt!

Er du usikker på hvordan du kan lage en best mulig prosjektbeskrivelse? Eller trenger du kanskje et par friske øyne til å se over en prosjektbeskrivelse du allerede har laget?

Din Text kan skrive prosjektbeskrivelsen for deg! Ta kontakt med oss i dag.